Các Khái niệm và thuật ngữ về Chứng khoán

Giới thiệu

Do vẫn đang bận các công việc hàng ngày cũng như tiếp và trả lời các bạn mới tìm hiểu về Chứng khoán nên thời gian gần đây không có nhiều thời gian để viết bài, tuy nhiên càng ngày càng có nhiều bạn mới tìm đến mình với sự bỡ ngỡ rất lớn với câu hỏi phổ biến “Em rất muốn tìm hiểu về chứng khoán nhưng không biết bắt đầu từ đâu???” nên mình muốn viết Bài viết rất mở dưới đây, qua đó giúp giải quyết phần nào kiến thức cơ bản về chứng khoán cho mọi người. Đây là bài viết tập hợp các Khái niệm và Thuật ngữ Chứng khoán Cơ bản trong những lần mọi người tìm đến mình và hỏi. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan tới các khái niệm chứng khoán cơ bản thì cứ liên hệ lại với mình để hỏi, chính các câu hỏi ở vị thế người mới như bạn sẽ được mình chắt lọc tổng hợp lại để qua đó giúp người đến sau có điều kiện tốt hơn để tìm hiểu. Ngoài ra, chủ đề này cũng là một phần quan trọng trong Tổng thể Các bước Tìm hiểu Chứng khoán Cơ bản để bạn biết cách Phân tích Cổ phiếu. Cụ thể:

1. Thị trường Chứng khoán sơ cấp và Thị trường Chứng khoán thứ cấp

2. Ngày giao dịch, Ngày Thanh toán, Ngày T và Ngày T+2 trong chứng khoán

3. Công ty Đại chúng và Công ty Đại chúng Quy mô lớn

4. Chứng khoán chưa Lưu ký và Chứng khoán đã Lưu ký

5. Sàn Đại chúng Chưa Niêm yết (ĐCCNY) và sự thu hẹp sàn OTC

6. Giá Tham chiếu và Cách tính

7. Mệnh giá Chứng khoán, Cổ phiếu Quỹ và Số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành

8. Cổ phiếu Quỹ là gì? Khái niệm, Bản chất và Mục đích

9. Vốn hóa Thị trường và Cổ phiếu Blue-Chip, Penny, MidCap

10. Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu (Phần 1)   /   Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu (Phần 2)

11. Tỷ lệ Free-Float và Vốn hóa Thị trường điều chỉnh Tỷ lệ Free-Float 

12. Thanh khoản Chứng khoán và Tỷ suất Vòng quay Chứng khoán 

13. Ứng trước Tiền bán Chứng khoán và Cách tính Phí

14. Ngày Giao dịch Không hưởng Quyền là gì? Tra cứu Lịch Ngày này Ở đâu?

15. Công ty Chứng khoán – Khái niệm, Nghiệp vụ và Nguồn thu chính

16. Cổ phiếu bị Cảnh báo, Cổ phiếu bị Kiểm soát, Cổ phiếu bị Tạm ngừng giao dịch là gì?

17. Nhà Đầu tư F0 trong Chứng khoán là gì?

18. Thị trường Bò và Thị trường Gấu là gì?

19. Công ty Mẹ, Công ty Con và Công ty Liên kết là gì?   /    Công ty Mẹ, Công ty Con, Công ty Liên kết và Nguyên tắc Hợp nhất Số liệu.

20. Lãi ròng và Vốn chủ sở hữu ròng là gì? Cách tính và Ý nghĩa.

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 09/2017 – Còn tiếp)