Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube

Giới thiệu

Bài viết này là 1 phần của Bài viết Tổng Các bước Tìm hiểu Chứng khoán. Mục đích chính là tập hợp các Bài Video Youtube Hướng dẫn Phân tích thực tế từng Mã Cổ phiếu đại diện cho các Ngành tại thời điểm Review Đánh giá nhằm giúp các bạn mới Tìm hiểu Chứng khoán cũng có thể nắm bắt được các điểm chính khi xem các người lâu năm trong ngành Phân tích lập luận. Đối tượng là người mới Tìm hiểu nên sẽ theo hướng khá kỹ, dài và có thể sẽ không phù hợp với phần đông những Nhà Đầu tư lâu năm đã có kinh nghiệm.

Bắt đầu từ năm 2019, Định kỳ Tối 19h hàng ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần, mình sẽ phát Video Youtube Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu, mỗi Video sẽ kéo dài khoảng 15 – 20 phút. Trong mỗi Bài Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu cũng sẽ có File Excel ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Hướng dẫn đó (Bản đầy đủ nhất sẽ tại chuyên mục này). Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui. Cụ thể:

1. Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VHC – Công ty CP Vĩnh Hoàn (Ngành Thủy sản – Cá Tra).

2. Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu ANV – Navico – Công ty CP Nam Việt (Ngành Thủy sản – Cá Tra).

3. Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – Công ty CP May Sông Hồng (Ngành Dệt May).

4. Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến (Ngành Dệt May).

5. Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu DVP – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Ngành Cảng Biển).

6. Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC – Viconship – Công ty CP Container Việt Nam (Ngành Cảng Biển).

7. Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP – Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa (Ngành Nhiệt Điện Khí).

8. Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn (Ngành Thủy Điện).

9. Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC – Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại (Ngành Nhiệt Điện Than).

10. Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Công ty CP Sonadezi Long Thành (Ngành Khu Công nghiệp – Nhóm Sonadezi).

11. Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu NTC – Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Ngành Khu Công nghiệp – Nhóm Cao su).

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 02/2019)