Giới thiệu về ChungKhoanOnline

GIỚI THIỆU

ChungKhoanOnline Là một site cá nhân ra đời trên sở mục đích ban đầu là thu hút những ai muốn mở tài khoản và tìm hiểu qua mạng trước khi mở, khi đó mình mới làm môi giới chứng khoán. Tuy nhiên, khi tiếp cận vấn đề này, mình gặp phải vấn đề là hầu hết các bạn thắc mắc rất nhiều, không phải chỉ đơn giản là mở tài khoản để đầu tư chứng khoán mà còn từ những cái rất nhỏ, như kiến thức để chơi, các vấn đề cơ bản kỹ thuật khi chơi như bảng giá, thông tin, cần bao tiền là chơi được, … Vì những vấn đề thực tế như vậy, nên site này mình đã định hướng lại hoàn toàn, thay vì đơn thuần ban đầu là hút khách online để mở tài khoản chứng khoán chơi (Bên cạnh kênh quan hệ ngoài cuộc sống, …) thì giờ sẽ thành site cung cấp thông tin, kiến thức và kinh nghiệm khi tham gia từ khi là nhà đầu tư mới tinh chưa biết gì cho đến lúc “cứng cáp” và đứng vững khi tham gia đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với mong muốn như vậy, bắt đầu từ năm 2017 trở đi mình sẽ tập trung thời gian để viết thêm rất nhiều bài viết nhằm cung cấp kiến thức tốt nhất, kỹ nhất để mọi người hiểu được vấn đề học thuật trong chứng khoán. Và cuối cùng, rất hi vọng mọi người sẽ không chỉ tìm kiếm được 1 kênh đầu tư vốn hiệu quả, hợp lý về mặt thời gian mà qua đó chứng khoán giúp bạn hiểu biết, có kiến thức và nắm bắt tốt hơn nhịp đập của nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Và 1 tư duy hợp lý, không chỉ trong chứng khoán mà trong cả các kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng, kinh doanh, … Và chúng ta hãy cùng đến với Các bước Tìm hiểu về Chứng khoán (Xin mời bấm link).

(Hiep Bui / Bui Hiep – Cập nhật Tháng 01/2017)