Danh sách các Công ty Chứng khoán Uy tín nhất để Mở Tài khoản

Giới thiệu

Bài viết Danh sách các Công ty Chứng khoán Uy tín nhất để Mở Tài khoản là bài viết nhằm giúp cho các bạn hiểu hơn về các Công ty Chứng khoán có Uy tín nhất Việt Nam khi lựa chọn nơi Mở Tài khoản Chứng khoán. Để đầu tư hiệu quả trên Thị trường Chứng khoán thì việc lựa chọn nơi Mở Tài khoản Chứng khoán cũng rất quan trọng. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm Bài viết Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán để hiểu thêm về việc Mở Tài khoản Chứng khoán. Bài viết cũng thường được tìm đến khi đã có Kiến thức Cơ bản Chứng khoán và biết cách Phân tích Cổ phiếu. Bài viết bao gồm các Vấn đề chính sau:

+ Vì sao cần lựa chọn Danh sách các Công ty Chứng khoán Uy tín nhất để Mở Tài khoản Chứng khoán.
+ Các Tiêu chí đánh giá các Công ty Chứng khoán Uy tín nhất.
+ Mở Tài khoản Chứng khoán Online (Mới từ Cuối 2020).

—————————————————————

1. Vì sao cần lựa chọn Danh sách các Công ty Chứng khoán Uy tín nhất để Mở Tài khoản Chứng khoán

Để có thể bắt đầu tham gia vào Thị trường Chứng khoán thì trước tiên bạn phải Mở Tài khoản Chứng khoán tại Công ty Chứng khoán. Các giao dịch trên Thị trường Chứng khoán sau đó sẽ được thực hiện thông qua Tài khoản Chứng khoán này. Cũng như các hình thức Đầu tư khác thì Đầu tư vào Thị trường Chứng khoán cũng đòi hỏi bạn phải bỏ Tài sản vào Tài khoản thì mới thực hiện được các Giao dịch Mua Bán Chứng khoán. Ngày nay thường việc Giao dịch này được thực hiện Online trực tuyến qua Bản Website / Phần mềm máy tính với Laptop hoặc App Mobile nếu bạn dùng Điện thoại Di động. Số tiền này, ít thì vài triệu, vài chục triệu, nhiều thì vài trăm triệu, thậm chí là vài tỷ hay hơn nữa là vài chục tỷ. Và đặc biệt Số Tiền này phải nộp vào Tài khoản Ngân hàng của Công ty Chứng khoán thì họ mới hạch toán vào Tài khoản Chứng khoán Chi tiết của Khách hàng.

Trong hình: Thông báo Nộp tiền Thành công vào Tài khoản Chứng khoán của Mirae Asset qua Ngân hàng Techcombank (Link gốc ảnh)

Như vậy về bản chất Tài khoản Chứng khoán không Link trực tiếp Tiền với Tài khoản Ngân hàng, và muốn có Tiền trong Tài khoản Chứng khoán để Mua bán Đầu tư thì bạn phải nộp tiền của mình qua Tài khoản Ngân hàng của Công ty Chứng khoán. Mặc dù hàng tuần, hàng tháng – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn yêu cầu các Công ty Chứng khoán này báo cáo số Tổng Chi tiết Tiền tại các Ngân hàng của Khách gửi lên Nhà nước để theo dõi giám sát nhưng vẫn không hoàn toàn tránh hết được rủi ro do Công ty Chứng khoán “có thể” lạm dụng tạm số tiền nếu nếu Hoạt động thực của họ đang thua lỗ hay tạm thời thiếu Thanh khoản tiền trên toàn Công ty. Xem thêm: Hướng dẫn Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán.

Bởi vậy, khi Mở Tài khoản Chứng khoán ta nên ưu tiên Mở tại Công ty đang nằm trong Danh sách các Công ty Chứng khoán Uy tín nhất, đủ lớn (Mà Tốt nhất nên là Nhóm lớn nhất), không có “phốt” điều tiếng gì về Hoạt động với Khách hàng trong nhiều năm qua. Điều này giúp bạn đảm bảo được tính an toàn cho Tài khoản và tránh bị rủi ro mất tiền khi Công ty Chứng khoán “cố tính” lạm dụng hay có “dấu hiệu” sắp giải thể, phá sản.

—————————————————————

2. Các Tiêu chí đánh giá các Công ty Chứng khoán Uy tín nhất

Hiện nay trên Thị trường Chứng khoán có khoảng 74 Công ty Chứng khoán với gần 250 Trụ sở / Chi nhánh / Phòng Giao dịch.  Phân bổ chủ yếu tại các Thành phố lớn nhất như Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, … Xem thêm: Mạng lưới các Công ty Chứng khoán tại Việt Nam. Tuy nhiên các Công ty Chứng khoán này có quy mô lớn nhỏ khác nhau và đang ngày càng phân hóa mạnh. Theo đánh giá của nhiều Tổ chức Tư vấn quốc tế, thì số lượng Công ty Chứng khoán ở Việt Nam như vậy là quá nhiều và định hướng chung sẽ cần giảm xuống trong tương lai còn khoảng 20 – 30 Công ty Chứng khoán (Lớn, Uy tín và đủ sức cạnh tranh). Do đó, nếu muốn ổn định lâu dài thì ngay từ đầu nên chọn Mở tại Công ty nằm trong Danh sách các Công ty Chứng khoán Uy tín nhất, đủ lớn và nằm trong Định hướng đó của Nhà nước.

Ta có các Tiêu chí chủ yếu để đánh giá các Công ty Chứng khoán Uy tín nhất, đủ lớn bao gồm: Vốn Điều lệ thực góp, Vốn Chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế và Thị phần Môi giới Chứng khoán.

Vốn Điều lệ thực góp: được hiểu là Vốn góp gốc ban đầu của chủ sở hữu thực góp vào Công ty. Trên Báo cáo tài chính, nó được thể hiện dưới tên gọi là Vốn cổ phần tại Phần Nguồn vốn của Bảng Cân đối Kế toán. Mặc dù không phải là toàn bộ Vốn của Doanh nghiệp nhưng Vốn Điều lệ thực góp cũng cho ta thấy một phần sức mạnh và quy mô của Doanh nghiệp đó (Ở đây là các Công ty Chứng khoán). Vốn Điều lệ thực góp tăng được có thể là do Cổ đông góp thêm hoặc Lợi nhuận sau thuế tích tụ được chuyển hóa để đẩy Vốn Điều lệ thực góp này lên.

Trong hình: Danh sách các Công ty Chứng khoán và Vốn Điều lệ theo thứ tự từ Lớn xuống và từ Trái sang Phải – Nguồn các Báo cáo Tài chính Quý 1/2020 – Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM – HOSE (Link gốc ảnh)

Theo Tiêu chí này như trên hình, các Công ty Chứng khoán hàng đầu lúc này lần lượt gồm có: MAS – 5.456 tỷ đồng; SSI – 5.201 tỷ đồng; VPS – 3.500 tỷ đồng; HSC – 3.059 tỷ đồng; VNDS – 2.204 tỷ đồng; Agriseco – 2.120 tỷ đồng và SHS – 2.073 tỷ đồng. Đây là 07 Công ty Chứng khoán có Vốn Điều lệ > 2.000 tỷ đồng, đủ lớn để vững vàng Tài chính trong cạnh tranh (Phần bôi đậm đỏ). Ngoài ra kém hơn chút thì còn các Công ty Chứng khoán có Vốn Điều lệ trong vùng từ 1.000 – 2.000 tỷ đồng như phần ít đậm trên Hình (17 Công ty Chứng khoán). Các Công ty Chứng khoán còn lại theo mình đánh giá là khá nhỏ và không thể xếp vào Danh sách các Công ty Chứng khoán Uy tín nhất để Mở Tài khoản được.

Vốn Chủ sở hữu: là tất cả Vốn thuộc về cổ đông với cấu thành chính là từ Vốn Điều lệ, Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối và các nguồn khác. Như vậy Vốn Chủ sở hữu có thể được hiểu là toàn bộ Vốn của Cổ đông do đó Doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn vốn này một cách lâu dài. Vi vậy, khác với Vốn Điều lệ chỉ thể hiện Vốn Đăng ký với Nhà nước cũng như tính toán % sở hữu của các Cổ đông thì Vốn Chủ sở hữu thể hiện năng lực Tài chính thực của công ty. Hầu hết các Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi cấp phép nghiệp vụ Kinh doanh thường tính bằng loại Vốn này. Xem thêm: Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu (Phần 1) / Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu (Phần 2).

Trong hình: Danh sách các Công ty Chứng khoán và Vốn chủ Sở hữu theo thứ tự từ Lớn xuống và từ Trái sang Phải – Nguồn các Báo cáo Tài chính Quý 1/2020 – Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM – HOSE (Link gốc ảnh)

Theo Tiêu chí này như trên hình, các Công ty Chứng khoán hàng đầu lúc này lần lượt gồm có: SSI – 8.979 tỷ đồng; MAS – 6.225 tỷ đồng; TCBS – 5.024 tỷ đồng; VPS – 4.724 tỷ đồng; HSC – 4.402 tỷ đồng; VCSC – 3.612 tỷ đồng và VNDS – 3.306 tỷ đồng. Đây là 07 Công ty Chứng khoán có Vốn chủ Sở hữu > 3.000 tỷ đồng, đủ lớn để vững vàng Tài chính trong cạnh tranh (Phần bôi đậm đỏ). Ngoài ra kém hơn chút thì còn các Công ty Chứng khoán có Vốn chủ Sở hữu trong vùng từ 1.000 – 3.000 tỷ đồng như phần ít đậm trên Hình (16 Công ty Chứng khoán). Các Công ty Chứng khoán còn lại theo mình đánh giá là khá nhỏ và không có khả năng duy trì cạnh tranh về Dài hạn trong Ngành nên không thể xếp vào Danh sách các Công ty Chứng khoán Uy tín để Mở Tài khoản được.

Thị phần: đây là tiêu chí quan trọng phản ánh thực tế sự lựa chọn của khách hàng (Giá trị Giao dịch của Công ty Chứng khoán trên Tổng Thị trường). Nếu Công ty Chứng khoán có Thị phần Môi giới lớn chứng tỏ Công ty đó được nhiều khách hàng lựa chọn để Mở Tài khoản Chứng khoán và giao dịch trên Thị trường. Mặc dù việc lựa chọn này cũng một phần có được do nhiều Công ty Chứng khoán đã phát triển từ lâu nên lượng Khách hàng tích lũy đến giờ vẫn còn rất nhiều. Dù Chính sách gần đây có thể kém hơn so với nhiều Công ty mới gia nhập, nhưng Thị phần lớn chứng tỏ cũng được nhiều Nhà đầu tư lựa chọn, tin tưởng và hài lòng. Các tên tuổi lớn hàng đầu quen thuộc vài năm gần đây có thể kể đến như SSI, HSC, VCSC, VNDS, MAS, … đều có thể coi thuộc vào Danh sách các Công ty Chứng khoán Uy tín để Mở Tài khoản.

Trong hình: Top 10 Thị phần Môi giới Chứng khoán Cơ sở các Công ty Chứng khoán trên sàn chính HOSE các năm 2018, 2019 và Quý 1/2020 (Link gốc ảnh)

Lợi nhuận sau thuế: được hiểu là Lợi nhuận cuối cùng của Công ty sau khi đã trừ hết tất cả các Chi phí Hoạt động, Thuế, …Để có thể yên tâm lựa chọn nơi Mở Tài khoản Chứng khoán an toàn thì ta cũng cần phải đánh giá phần Lợi nhuận sau thuế của Công ty Chứng khoán này. Nếu một công ty có lợi nhuận quá bé tức là hoạt động kinh doanh không mang lại hiệu quả, không có nguồn Vốn để Tái đầu tư Hệ thống, Mở rộng mạng lưới, thu hút Nhân sự Tốt, … thì lâu dài không thể Phát triển Tốt. Từ đó dẫn đến không đảm bảo được tính ổn định cũng như an toàn cho Tài khoản Chứng khoán của khách hàng. Ngược lại, với Công ty có Lợi nhuận khá lớn thì có thể do Công ty này có nhiều khách hàng, nhiều Dịch vụ khác biệt hoặc cũng có thể do đặt mức Phí khá cao so với Mặt bằng chung, thu Phí Môi giới và Lãi vay Margin lớn. Do vậy khi xem xét trên tiêu chí này để lựa chọn thì chỉ cần Công ty có Lợi nhuận sau thuế không quá thấp là đạt.

Trong hình: Danh sách các Công ty Chứng khoán và Lợi nhuận sau thuế 2019 theo thứ tự từ Lớn xuống và từ Trái sang Phải – Nguồn Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM – HOSE (Link gốc ảnh)

Theo Tiêu chí này như trên hình, các Công ty Chứng khoán hàng đầu lúc này lần lượt gồm có: TCBS – 1.455 tỷ đồng; SSI – 909 tỷ đồng; VCSC – 693 tỷ đồng; VPS – 444 tỷ đồng; HSC – 432 tỷ đồng; VNDS – 382 tỷ đồng; MAS – 378 tỷ đồng; SHS – 254 tỷ đồng; MBS – 229 tỷ đồng và FPTS – 214 tỷ đồng. Đây là 10 Công ty Chứng khoán có Lợi nhuận sau thuế > 200 tỷ đồng, đủ lớn để Tái Đầu tư phát triển tiếp về lâu dài (Phần bôi đậm đỏ). Ngoài ra kém hơn chút thì còn các Công ty Chứng khoán có Lợi nhuận sau thuế trong vùng từ 100 – 200 tỷ đồng như phần ít đậm trên Hình (10 Công ty Chứng khoán). Các Công ty Chứng khoán còn lại theo mình đánh giá là hầu như không tích tụ Lợi nhuận được là bao nhiêu và về lâu dài hầu như không có khả năng vươn lên trừ khi có hiện tượng Mua bán đổi chủ nên không thể xếp vào Danh sách các Công ty Chứng khoán Uy tín để Mở Tài khoản được.

Ngoài ra, còn 1 vài Tiêu chí phụ khác như Công ty Chứng khoán là con của các Ngân hàng hay các Tập đoàn Kinh tế lớn như: VCBS là con của Vietcombank, CTS là con của Vietinbank, BSC là con của BIDV, BVSC là con của Tập đoàn Bảo Việt, … Tuy nhiên do vẫn là các Công ty con được hạch toán Độc lập với Tập đoàn Mẹ nên nếu xảy ra những vấn đề gây mất Uy tín, cũng chỉ ảnh hưởng phần nào gián tiếp nên đây vẫn không phải là chính yếu. Chính yếu nhất vẫn phải là Vốn chủ Sở hữu lớn, Thị phần lớn, Lợi nhuận sau thuế cao.

Trong hình: Logo Danh sách các Công ty Chứng khoán Uy tín nhất xét theo Tổng hợp các Tiêu chí Vốn chủ sở hữu, Thị phần và Lợi nhuận sau thuế 2019 (Link gốc ảnh)

Như vậy, Tổng hợp lại ta có 06 Công ty Chứng khoán đều đạt đầy đủ ở mức cao cả về Vốn chủ sở hữu, Thị phần và Lợi nhuận sau thuế là: SSI – Chứng khoán SSI; MAS – Chứng khoán Mirae Asset; VPS – Chứng khoán VPS; HSC – Chứng khoán Tp.HCM; VCSC – Chứng khoán Bản Việt và VNDS – Chứng khoán VnDirect. Mức độ kém hơn chút thì có TCBS – Chứng khoán Kỹ thưởng; MBS – Chứng khoán MB; FPTS – Chứng khoán FPT; SHS – Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội; …

Trên đây là một số trình bày của mình về Danh sách các Công ty Chứng khoán Uy tín để Mở Tài khoản Chứng khoán. Tuy nhiên, Mở Tài khoản tại nơi Uy tín để giúp đảm bảo an toàn chứ chưa phải là là tốt nhất. Nếu muốn Mở Tài khoản Chứng khoán Tốt nhất thì ngoài chọn Công ty Chứng khoán Uy tín, bạn còn phải xem xét đến Phí tốt, Hỗ trợ tốt, Phần mềm tốt và đặc biệt là Nhân viên Tư vấn tốt. Tất cả các yếu tố đó mới mang lại cho bạn sự Đầu tư hiệu quả nhất trên Thị trường Chứng khoán. Bạn có thể tham khỏa thêm Bài viết: Mở Tài khoản Chứng khoán Ở đâu Tốt nhất?.

Nếu vẫn còn thắc mắc về Danh sách các Công ty Chứng khoán Uy tín để Mở Tài khoản, bạn có thể liên hệ với mình theo thông tin liên lạc phía trên hoặc điền vào bảng dưới, mình sẽ Hỗ trợ cho bạn.

—————————————————————

3. Mở Tài khoản Chứng khoán Online (Mới từ Cuối 2020)

Theo Quy định mới nhất gần đây của Nhà nước (tại Khoản 5, Điều 5, Nghị định 87/2019/NĐ-CP – Ngày 14/11/2019) thì từ cuối năm 2020, các Công ty Chứng khoán đã triển khai Mở Online. Trong đó Online 100% hoàn toàn và thủ tục gọn nhất là Công ty Chứng khoán VPS (Có liên quan VPBank). Cụ thể:

– Cách 1 – Link Tự Đăng ký: https://openaccount.vps.com.vn/ (ID hỗ trợ Nhóm mình) và các bước tự Đăng ký tại Hình ảnh Cách tự Đăng ký Mở Online VPS. Sau khi Đăng ký xong, bên Nhóm mình sẽ liên hệ Hỗ trợ thêm trong quá trình Đầu tư.

– Cách 2 – Link nhờ Nhóm mình Đăng ký giùm: Form Mở Online VPS. Ngay khi bạn Đăng ký, Nhóm mình sẽ liên hệ lại cho bạn để có Tư vấn Mở Online phù hợp nhất (Xem CMT / CCCD ra sao, có lỗi gì không, hiện đang dùng Ngân hàng nào, …).

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán   /   Mạng lưới các Công ty Chứng khoán tại Việt Nam
> Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu (Phần 1)   /   Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu (Phần 2)
> Mở Tài khoản Chứng khoán Ở đâu Tốt nhất?

————————————————————–

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online

————————————————————–

(Kieu Oanh / Hiep Bui – Tháng 05/2020)