Hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Mở Tài khoản Giao dịch Chứng khoán Online
> Hướng dẫn chung về Giao dịch Chứng khoán Online
> Hướng dẫn Đăng nhập Hệ thống Giao dịch Chứng khoán Online
> Hướng dẫn Đặt lệnh Giao dịch Chứng khoán Online
> Hướng dẫn Tiện ích Hỗ trợ Giao dịch Chứng khoán Online
> Hướng dẫn Xem số dư tiền mặt và Chuyển tiền Online ra ngoài Tài khoản Giao dịch Chứng khoán
> Hướng dẫn Chuyển tiền Online từ Tài khoản Giao dịch Chứng khoán ra Tài khoản Ngân hàng

—————————————————————

1. Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán ở HSC
Sau khi tài khoản Khách hàng đã được mở và kích hoạt, Khách hàng có thể nộp tiền vào các tài khoản của HSC. Ngay sau khi nhận lệnh chuyển tiền từ Khách hàng vào tài khoản của giao dịch của HSC, Nhân viên văn phòng HSC sẽ phân bổ về tài khoản chi tiết (Khách hàng có thể kiểm tra qua hệ thống giao dịch online xem tiền đã vào tài khoản chưa).
Để thuận tiện cho quá trình chuyển tiền, khách hàng nên chuyển tiền cùng hệ thống Ngân hàng. Sau đây là tài khoản giao dịch của HSC ở các ngân hàng.

1.1. BIDV Hà Nội (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Bắc)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh HN
Số tài khoản nhận: 211.10.00.020.743.7
Tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C1 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên).

1.2. HDBank Hoàn Kiếm (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Bắc)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh HN
Số tài khoản nhận: 020.704.070.000.126
Tại ngân hàng HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C1 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

1.3. Vietcombank Hoàn Kiếm (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Bắc)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh HN
Số tài khoản nhận: 0301.000.86.26.68
Tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hoàn Kiếm
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C1 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

1.4. Techcombank Ba Đình (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Bắc)
Người nhận: Chi nhánh HN – Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản nhận: 115.2666.6666.066
Tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Ba Đình
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C1 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

Mọi thắc mắc tài khoản phía Bắc, quý khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại 04. 3933 4693 – Ext 4101

1.5. BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Nam)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Số tài khoản nhận: 119.10.00.00.5181.7
Tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TP.HCM
Địa chỉ: 12-14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C00 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

1.6. HDBank Tp. Hồ Chí Minh (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Nam)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Số tài khoản nhận: 0687 0407 0000941
Tại ngân hàng HDBank, TP. Hồ Chí Minh
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C00 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

1.7. Vietcombank Hồ Chí Minh (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Nam)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Số tài khoản nhận: 007.100.395.3218
Tại ngân hàng Vietcombank Hồ Chí Minh
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C00 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

1.8. Eximbank Sài Gòn (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Nam)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Số tài khoản nhận: 1401.1485.1023.180
Tại ngân hàng Eximbank Sài Gòn
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C00 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

1.9. Techcombank Sài Gòn (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Nam)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Số tài khoản nhận: 1022.1485.904.012
Tại ngân hàng Techcombank Hồ Chí Minh
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C00 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

1.10. Techcombank Đồng Nai (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Nam)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Số tài khoản nhận: 1322.1485.904.013
Tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Đồng Nai
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C00 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

1.11. ACB Hồ Chí Minh (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Nam)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Số tài khoản nhận: 417.684.99
Tại ngân hàng ACB Hồ Chí Minh
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C00 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

1.12. OCB Chi nhánh Q.4, Hồ Chí Minh (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Nam)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Số tài khoản nhận: 00651.0000.0406.009
Tại ngân hàng OCB Chi nhánh Q.4, Hồ Chí Minh
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C00 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

1.13. MaritimeBank Hồ Chí Minh (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Nam)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Số tài khoản nhận: 040.0101.004.6244
Tại ngân hàng MaritimeBank Hồ Chí Minh
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C00 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

1.14. Sacombank – Chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hồ Chí Minh (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Nam)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Số tài khoản nhận: 0600.0811.6051
Tại ngân hàng Sacombank  – Chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hồ Chí Minh
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C00 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

1.15. WesternBank – Hồ Chí Minh (Áp dụng cho các tài khoản mở Phía Nam)
Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Số tài khoản nhận: 000.000.000.220
Tại ngân hàng WesternBank – HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011C00 … … (là số tài khoản của khách hàng), chủ tài khoản  … … (ghi rõ họ tên)

Mọi thắc mắc tài khoản phía Nam, quý khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại 08. 3823 3298  Nhấn phím 0

(Pierpont Bui – Cập nhật tháng 12/2016)