Cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS

Giới thiệu

Bài viết Cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS là một bài viết hỗ trợ và theo sau Bài viết: Mở Tài khoản Chứng khoán VPS và Bài viết Cách Đổi Mật khẩu, Mã PIN và Đăng ký Smart OTP VPS giúp bạn biết cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS để qua đó có thể bắt đầu thực hiện các Giao dịch Mua Bán trên Thị trường. Bài viết dưới đây sẽ Hướng dẫn bạn cách thức Nộp tiền này từ nhiều Ngân hàng khác nhau. Bài viết cũng thường được tìm đến sau khi đã nắm rõ Các bước Tìm hiểu Chứng khoán Cơ bản và biết cách Phân tích Cổ phiếu. Các Vấn đề chính gồm:

+ Các Hình thức Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS.
+ Danh sách các Tài khoản Ngân hàng của Công ty Chứng khoán VPS.
+ Hướng dẫn chi tiết Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS.
+ Một số lưu ý khi Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS.

—————————————————————

1. Các Hình thức Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS

Để thực hiện việc nộp/chuyển tiền vào Tài khoản Chứng khoán tại VPS, Khách hàng sẽ Nộp tiền qua Hệ thống Ngân hàng, có thể lựa chọn theo 1 trong 2 Hình thức dưới đây:

+ Tới quầy giao dịch của bất kỳ Ngân hàng nào để nộp tiền mặt/ chuyển tiền vào Tài khoản Ngân hàng của VPS
+ Chuyển tiền Online (Internet Banking) từ Tài khoản Ngân hàng của Khách hàng đến Tài khoản Ngân hàng của VPS.

Trong hình: Biên lai Nộp lai Giấy nộp Tiền mặt tại Quầy Giao dịch BIDV và App Mobile – BIDV SmartBanking của Ngân hàng BIDV (Link gốc ảnh)

Về cơ bản việc Nộp tiền qua Ngân hàng sẽ được theo cấu trúc sau:

Người nhận: <Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS – CN TP. HCM>
Số tài khoản nhận: <Số tài khoản Ngân hàng của VPS chuyên nhận tiền khách nộp tiền vào>
Tại: <Tên Ngân hàng và Chi nhánh Ngân hàng mà Công ty Chứng khoán mở để nhận tiền khách nộp tiền vào>
Nội dung: <Chuyển tiền vào tài khoản số … (Số Tài khoản Chứng khoán của bạn) cuả … (Tên đầy đủ của bạn)>

Mình sẽ trình bày chi tiết hơn ở phần dưới đây.

—————————————————————

2. Danh sách các Tài khoản Ngân hàng của Công ty Chứng khoán VPS

Để thuận tiện cho Khách hàng thì mỗi một Công ty Chứng khoán đều mở tài khoản tại nhiều Ngân hàng, đặc biệt là các Ngân hàng lớn và phố biến nhất trong Chứng khoán như BIDV, Vietcombank, Techcombank, ACB, Vietinbank, MB, Eximbank, Sacombank, … nhất định. Bạn có thể xem Ngân hàng nào trùng với Tài khoản Ngân hàng của mình hay dùng để chuyển cùng hệ thống thì tiền sẽ vào tài khoản chứng khoán nhanh hơn và ít có sai sót nhất. Theo đánh giá thì VPS cũng là một trong các Công ty Chứng khoán có nhiều Tài khoản Ngân hàng nhất. Dưới đây, mình có tóm tắt Thông tin các Tài khoản Ngân hàng của VPS, để nộp tiền các bạn có thể chuyển tiền vào một trong các Tài khoản Ngân hàng này:

–  Với các Tài khoản Chứng khoán mở tại Hội sở và Đà Nẵng (Tên Chủ tài khoản nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS):

+ Số TK: 2644991 – Tại: VPBank Chi nhánh Đông Đô.
+ Số TK: 1221 0000 2294 69 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.
+ Số TK: 0301 0003 58958 – Tại: Vietcombank Chi nhánh Hoàn Kiếm.
+ Số TK: 1110 0012 9726 – Tại: Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng.
+ Số TK: 1902 3261 4019 92 – Tại: Techcombank Chi nhánh Hai Bà Trưng.
+ Số TK: 0021 1055 3400 8 – Tại: MB Chi nhánh Sở Giao dịch 1.
+ Số TK: 011 0101 0208736 – Tại: MSB Chi nhánh Hội sở chính.
+ Số TK: 0016 9608 001 – Tại: TPBank Chi nhánh Hội sở.
+ Số TK: 1890 1107 2486 0001 – Tại: SCB PGD Bạch Mai.
+ Số TK: 1010 4252 92 – Tại: SHB Chi nhánh Hà Nội – PGD Bạch Mai.

Trong hình: Logo các Ngân hàng mà Chứng khoán VPS có Mở Tài khoản Tiền Nộp vào Tài khoản Chứng khoán của Khách hàng (Link gốc ảnh)

+ Số TK: 1303 2010 51557 – Tại: Agribank Chi nhánh Hà Thành.
+ Số TK: 1000 0064 6762 – Tại: NCB Chi nhánh Hà Nội.
+ Số TK: 0397 0406 999 9938 – Tại: VIB Chi nhánh Chợ Mơ.
+ Số TK: 0200 4097 8977 – Tại: Sacombank Chi nhánh Chợ Mơ.

–  Với các Tài khoản Chứng khoán mở tại Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Tên Chủ tài khoản nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS – CN TP. HCM):

+ Số TK: 1057 6016 – Tại: VPBank Chi nhánh Hồ Chí Minh.
+ Số TK: 1191 0000 1048 72 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa -TPHCM.
+ Số TK: 0071 000 744 704 – Tại: Vietcombank Phòng giao dịch Quận 1 TP. HCM.
+ Số TK: 118 002 627 693 – Tại: Vietinbank Chi nhánh Chi nhánh 1 TP. HCM.
+ Số TK: 150 111 609 – Tại: ACB Hội sở TP. HCM.
+ Số TK: 2000 1485 1194 958 – Tại: Eximbank Chi nhánh TP. HCM.
+ Số TK: 0601 1930 4809 – Tại: Sacombank Chi nhánh Bến Thành – TP. HCM.
+ Số TK: 0013 1834 001 – Tại: TPBank Chi nhánh TP. HCM.
+ Số TK: 1902 7016 1020 12 – Tại: Techcombank Chi nhánh HCM.
+ Số TK: 040 0101 0088 280 – Tại: MSB Chi nhánh TP. HCM.

—————————————————————

3. Hướng dẫn Chi tiết Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán tại VPS – Nguyên tắc Nộp, Tiểu khoản và Ví dụ Nộp

– Nguyên tắc Nội dung khi Nộp tiền: Khi đã chọn được Tài khoản Ngân hàng dự kiến nhận của VPS thì bạn sẽ thực hiện việc Nộp tiền tới Tài khoản Ngân hàng này (Thường là cùng Ngân hàng để ít sai sót nhất, Trường hợp khác Ngân hàng bạn có thể chuyển nhanh liên Ngân hàng 24/7). Vì nhiều người đều Nộp tiền cùng vào 1 trong các Tài khoản Ngân hàng đó của VPS nên để phân biệt ai nộp thì trong mục Nội dung Nộp tiền, bạn cần cung cấp đầy đủ Thông tin của bạn gồm: Số Tài khoản Chứng khoán + Tiểu khoản + Họ tên đầy đủ.

– Tiểu khoản của Tài khoản Chứng khoán tại VPS: tại VPS thì ngoài số Tài khoản Chứng khoán sẽ được cấp và định danh đầy đủ theo cấu trúc 026Cxxxxxx dưới sự quản lý của Nhà nước thì các Tài khoản Chứng khoán này cũng được phân tách thêm các Tiểu khoản để tiện cho việc Quản lý. Cụ thể:

+ Tài khoản Chứng khoán Cơ sở được định danh là Tiểu khoản 1: nếu số Tài khoản Chứng khoán của bạn là 026C123456 thì Tài khoản Cơ sở đầy đủ của bạn sẽ là 026C1234561 hoặc rút gọn lại là 1234561 hoặc thậm chí là “123456 đuôi 1” đều được.

Trong hình: Các Tiểu khoản 1 – Thường, Tiểu khoản 6 – Margin và Tiểu khoản 8 – Phái sinh tại Bản Website và App Mobile SmartOne của VPS (Link gốc ảnh)

+ Tài khoản Chứng khoán Chuyên biệt được định danh là Tiểu khoản 3: nếu số Tài khoản Chứng khoán của bạn là 026C123456 thì Tài khoản Cơ sở đầy đủ của bạn sẽ là 026C1234563 hoặc rút gọn lại là 1234563 hoặc thậm chí là “123456 đuôi 3” đều được.

+ Tài khoản Chứng khoán Ký quỹ được định danh là Tiểu khoản 6: nếu số Tài khoản Chứng khoán của bạn là 026C123456 thì Tài khoản Cơ sở đầy đủ của bạn sẽ là 026C1234566 hoặc rút gọn lại là 1234566 hoặc thậm chí là “123456 đuôi 6” đều được.

+ Tài khoản Chứng khoán Phái sinh được định danh là Tiểu khoản 8: nếu số Tài khoản Chứng khoán của bạn là 026C123456 thì Tài khoản Cơ sở đầy đủ của bạn sẽ là 026C1234568 hoặc rút gọn lại là 1234568 hoặc thậm chí là “123456 đuôi 8” đều được.

– Ví dụ thực tế Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS: ở đây mình dùng tài khoản Ngân hàng Vietcombank – VCB cá nhân của mình để nộp tiền vào Tài khoản Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm của VPS qua Mobile Banking của VCB. Ví dụ và Công thức nộp:

Trong hình: Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS từ App Mobile của Vietcombank sang Vietcombank (Link gốc ảnh)

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
Số tài khoản nhận: 0301 0003 58958
Tại: Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hoàn Kiếm
Nội dung: Nộp tiền TK 026C2880201BUI MY HANH (Nop tien TK 026Cxxxxxx1 – <Tên đầy đủ>)

Tương tự ta có Ví dụ tại một số Bank khác như sau:

Trong hình: Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS từ App Mobile của BIDV – Techcombank – VIB (Link gốc ảnh)

—————————————————————

4. Một số lưu ý khi Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS

Nhìn chung, cách thức Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS cũng khá đơn giản và nhanh chóng. Khi cùng hệ thống Ngân hàng thì số Tài khoản đánh vào nếu đúng sẽ hiện lên ngay tên của Công ty Chứng khoán (Ở đây là VPS) nên rất dễ để bạn xác nhận. Tuy nhiên đối với phần Nội dung thì bạn lưu ý cần phải Kiểm tra cẩn thận. Đây là phần Thông tin rất quan trọng để phân biệt Tài khoản Chứng khoán Chi tiết cần nộp, do đó Nội dung luôn phải nêu đầy đủ được 2 điểm: Số tài khoản Chứng khoán của bạn (Gồm cả Tiểu khoản) và Tên đầy đủ của bạn. Nếu ít nhất 1 trong 2 Nội dung trên bị sai, tức là bạn đã Nộp sai và khi đó Giao dịch sẽ không được chấp nhận. Như vậy, Tài khoản Chứng khoán của bạn tại VPS sẽ chưa có tiền vào dù bạn đã chuyển tiền đi từ Ngân hàng của mình và Tiền đã nằm trên Tài khoản của VPS.

Trong hình: Lệnh sai Nộp tiền vào VPS (Chỉ có Tên, Không có số TK Chứng khoán trong Nội dung) và các Giấy Đề nghị Tra soát sửa Nội dung tại Vietinbank & Vietcombank (Link gốc ảnh)

Trong trường hợp này, để xử lý thì bạn cần phải qua trực tiếp Ngân hàng để tra soát và sửa lại nội dung cho đúng. Sau đó, hoặc là Khách hàng tự viết Email theo Hướng dẫn hoặc chuyển lại bên Môi giới để dựa vào Giấy Điện Tra soát đó làm việc với Kế toán VPS để duyệt lại cho bạn. Khi đã xác nhận thành công thì tiền mới vào tài khoản chứng khoán được.

Như vậy, trên đây mình đã Hướng dẫn cho các bạn chi tiết Cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS, nếu bạn vẫn còn thắc mắc và muốn được giải thích thêm thì có thể liên hệ mình theo Thông tin liên lạc phía trên hoặc điền vào bảng dưới, mình sẽ hỗ trợ cho bạn.

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Mở Tài khoản Chứng khoán Online – VPS   /   Mạng lưới Công ty Chứng khoán VPS
> Cách Đổi Mật khẩu, Mã PIN và Đăng ký Smart OTP VPS
> Cách Đặt lệnh Mua Bán, Sửa Hủy trong Tài khoản VPS

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online

—————————————————————

(Kieu Oanh / Hiep Bui – Tháng 05/2021)