Cách Đặt lệnh Mua Bán, Sửa Hủy trong Tài khoản VPS

Giới thiệu

Như ở các Bài viết trước, mình đã Hướng dẫn cho các bạn Cách Mở Tài khoản Chứng khoán VPS, tiếp theo là Đăng nhập vào Tài khoản, Đổi Mật khẩu, Mã Pin và Đăng ký Smart OTP VPS. Sau đó mình đã đưa ra Hướng dẫn Cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS để giúp các bạn Nộp tiền được vào Tài khoản Chứng khoán thành công. Bây giờ, muốn bắt đầu mua bán được Cổ phiếu thì việc tiếp theo bạn cần phải biết là cách Đặt lệnh Mua Bán, Sửa Hủy Lệnh trên Tài khoản Chứng khoán VPS. Đây là những vấn đề rất cơ bản trong chuỗi các Bài viết có liên quan đến Mở tài khoản Chứng khoán VPS.

Về cơ bản, bạn có thể thực hiện các bước Đặt lệnh Mua Bán, Sửa Hủy Lệnh trên Tài khoản VPS tại App Mobile – SmartOne VPS và Bản Website – SmartOne VPS. Bài viết này sẽ tập trung minh họa cụ thể để các bạn nắm rõ cách Đặt lệnh Mua Bán, Sửa Hủy lệnh trong Tài khoản VPS trên cả 2 nền tảng App Mobile và Bản Website này. Ngoài ra, Bài này cũng thường được tìm đến sau khi đã nắm rõ Các bước Tìm hiểu Chứng khoán Cơ bản và biết cách Phân tích Cổ phiếu. Các Vấn đề chính gồm:

+ Cách Đặt Lệnh Mua Bán trong Tài khoản VPS – App Mobile và Bản Website SmartOne VPS.
+ Cách Sửa Hủy Lệnh trong Tài khoản VPS – App Mobile và Bản Website SmartOne VPS.

—————————————————————

1. Cách Đặt Lệnh Mua Bán trong Tài khoản VPS – App Mobile và Bản Website SmartOne VPS

1.1. Với App Mobile – SmartOne VPS

– Ta có màn hình chính khi Đăng nhập vào Tài khoản Chứng khoán trên App SmartOne VPS:

Ngay trên màn hình khi mới vào Tài khoản là phần Danh mục, bao gồm Tổng quan danh mục (Giá trị Chứng khoán) và Số dư tiền, phía góc bên phải hiển thị mục Mua / Bán. Đây chính là Tab để bạn có thể thực hiện việc Đặt lệnh trên App một cách nhanh chóng và thuận tiện.

– Đặt lệnh: Cụ thể bao gồm các bước sau:

+ Bước 1: Trên màn hình như Hình 1 từ Bên Trái sang Phải trong Ảnh dưới, bạn bấm chọn vào nút Mua / Bán (Màu Xanh lá / Màu Đỏ), Hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh Mua / Bán. Ở đây mình chọn lệnh “Mua“.
+ Bước 2: Điền thông tin Lệnh Mua / Bán như Hình 2 Từ Trái sang Phải trong Ảnh trên, bao gồm:
* Mã CK: Mã Chứng khoán mà bạn muốn đặt Mua – mình gõ “QTP” do đang muốn Mua mã QTP, lúc này tên Công ty sẽ hiện ngay phía dưới để bạn kiểm tra xem có đúng với Mã mình muốn mua hay không. Ở đây, mã QTP là mã cổ phiếu của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đang Đăng ký Giao dịch ở sàn UPCoM.

Trong hình: Một số Hình ảnh Cách Đặt lệnh Mua bán và Thông báo Trạng thái Lệnh trong App Mobile SmartOne VPS từ Trái sang Phải (Link gốc ảnh)

* Giá: là Giá dự kiến muốn Mua / Bán – Ở đây mình gõ “12.9” tức là mình đang muốn Mua giá 12.900 đồng / cổ phiếu với mã QTP.
* Số lượng: là số lượng Cổ phiếu Muốn Mua / Bán – Ở đây mình gõ “100” do đang muốn Mua 100 cổ phiếu mã QTP (Hiện Lô Giao dịch ở Chứng khoán Việt Nam là Bội số của 100 Cổ phiếu như 100, 200,300, … 1500, 1600, … và không đặt được kiểu 150 hay 230 cổ phiếu).
+ Bước 3: Nhập mã PIN – Mật khẩu Đặt lệnh, tích Lưu PIN và chọn Đặt lệnh.

– Thông báo Lệnh đặt thành công: Ngay sau khi bấm Đặt lệnh thì Hệ thống sẽ có dòng Thông báo trên màn hình là Gửi lệnh thành công như Hình 3 từ Trái sang Phải trong Ảnh trên. Như vậy là bạn đã thực hiện Đặt lệnh thành công trên App SmartOne VPS và sẽ được chờ để khớp khi có Lệnh đối ứng phù hợp.

– Kiểm tra Trạng thái Lệnh: Để xem và kiểm tra lại Lệnh vừa đặt thì bạn chọn vào mục Sổ lệnh Hình 4 từ Trái sang Phải trong Ảnh trên, ở đây trong phần “Lệnh trong ngày” sẽ hiển thị đầy đủ Thông tin Lệnh bạn vừa đặt. Đây cũng là Tab để bạn có thể truy cập Sửa / Hủy Lệnh nếu thấy Lệnh đã đặt có Giá chưa phù hợp để Khớp.

Trong hình: File PDF Thông báo Khớp lệnh Mua Bán qua mà Hệ thống VPS gửi Email cuối ngày cho Khách hàng (Link gốc ảnh)

– Thông báo Lệnh Khớp thành công: Ngay sau bạn Đặt Lệnh Mua / Bán khớp thành công thì App VPS sẽ nhắn cho Khách hàng Lệnh Mua / Bán đã khớp như Hình 5 từ Trái sang Phải trong Ảnh trên. Ngoài ra, cuối ngày Hệ thống của VPS cũng sẽ gửi Email cho bạn biết về Lệnh Khớp nói trên một lần nữa để phục vụ cho việc Đối soát về sau (Nếu cần).

1.2. Với Bản Website – SmartOne VPS

– Ta có màn hình chính ngay khi vào Link Bản Website – SmartOne VPS:

Bạn có thể thấy rằng Màn hình chính khi bắt đầu vào Tài khoản Chứng khoán của VPS tại Phiên bản Website SmartOne VPS ở trên khá dễ nhìn. Và hiện tại màn hình đang ở Tab chính “Giao dịch”, trong đó có Tab con “Mua – Bán” như Mũi tên đỏ số 1. Đây chính là Tab con để bạn thực hiện các bước Đặt lệnh Mua Bán.

Trong hình: Cách Đặt lệnh Mua bán trên Bản Website SmartOne VPS tại Tab “Giao dịch” và Phần Đặt lệnh Mua bán như Mũi tên số 1 (Link gốc ảnh)

– Đặt lệnh: Cụ thể bao gồm các bước sau:

+ Bước 1: Trên màn hình, bạn click vào nút Mua / Bán, Hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh Mua / Bán. Ở đây mình chọn lệnh “Mua“.
+ Bước 2: Điền thông tin Lệnh, bao gồm:
* Mã CK: Mã Chứng khoán mà bạn muốn đặt Mua –  Ở đây mình gõ “OCB” do đang muốn Mua mã OCB của Ngân hàng TMCP Phương Đông đang Niêm yết ở sàn HOSE.
* Số lượng: là số lượng Cổ phiếu Muốn Mua / Bán – Ở đây mình gõ “1000” do đang muốn Mua 1000 cổ phiếu mã OCB.
* Giá: là Giá dự kiến muốn Mua / Bán – Ở đây mình gõ “24.4” tức là mình đang muốn Mua giá 24.400 đồng/ cổ phiếu với mã OCB.
+ Bước 3: Nhập mã PIN – Mật khẩu Đặt lệnh, tích Lưu PIN và chọn Đặt.

Trong hình: Xác nhận Lệnh đặt Mua bán trên Tài khoản Chứng khoán tại Bản Website SmartOne VPS (Link gốc ảnh)

– Xác nhận Lệnh đặt:

Trong hình ở trên là Màn hình chính của Bản Website SmartOne, sau khi Đặt lệnh xong, Hệ thống đề nghị ta kiểm tra lại 1 lần nữa để Xác nhận thông tin Lệnh đặt:

+ Mua / Bán: “Mua” là Loại Lệnh mình đã chọn để Đặt lệnh này.
+ Tài khoản: “2880201” là số Tài khoản của mình đã Đặt lệnh này.
+ Mã Chứng khoán: “OCB (HOSE)” là Mã Chứng khoán mà mình muốn Mua và đang Niêm yết ở sàn HOSE.
+ Giá: “22,850” là Giá Đặt lệnh của mình, ở đây được hiểu là 22,850 đồng / cổ phiếu do đơn vị là “(VND)” tức đồng.
+ Khối lượng: “2000 (Cỡ lô: 100)” là số lượng Cổ phiếu OCB mà mình đang muốn Mua và Cỡ lô nhỏ nhất ở đây là 100 cổ phiếu.
+ Giá trị đặt lệnh: là Giá trị Giao dịch, số tiền mà bạn sẽ tham gia Giao dịch và chưa bao gồm Phí Giao dịch, ở đây là “45,700,000“, được tính trên con số Giá trị Giao dịch 122,850 x 2000 = 45,700,000 đồng. Đơn vị ở đây là “(VND)“.

Sau khi đã Kiểm tra lại các Thông tin, nếu không có sai sót thì bạn Xác nhận để hoàn thành Lệnh đặt.

Trong hình: Thông báo “Gửi lệnh Thành công” trên Tài khoản Chứng khoán tại Bản Website SmartOne VPS sau khi Xác nhận Lệnh đặt thành công (Link gốc ảnh)

– Thông báo Lệnh đặt thành công:

Ngay sau khi Xác nhận Lệnh thì Hệ thống sẽ có dòng Thông báo Gửi lệnh thành công. Lúc này, trên màn hinh sẽ hiển thị đầy đủ dòng lệnh đó trong Tab con “Danh sách lệnh trong ngày” thuộc Tab lớn “Tình trạng giao dịch” (Ngay dưới Phần Đăt lệnh Mua bán). Như vậy là bạn đã thực hiện Đặt lệnh thành công và sẽ được chờ để khớp khi có Lệnh đối ứng phù hợp.

Trong hình: Thông báo Trạng thái Lệnh Đặt tại Tab con “Danh sách Lệnh trong ngày” / Tab “Tình trạng Giao dich” tại Bản Website SmartOne VPS (Link gốc ảnh)

—————————————————————

2. Cách Sửa Hủy Lệnh trong Tài khoản VPS – App Mobile và Bản Website SmartOne VPS.

2.1. Với App Mobile – SmartOne VPS

Như mình đã chỉ ở trên, nếu bạn đặt lệnh sai hoặc chưa phù hợp thì có thể thực hiện Sửa / Hủy lệnh như mong muốn, trong trường hợp Lệnh bạn đặt chưa được khớp. Trên app SmartOne, để thực hiện việc Sửa hoặc Hủy lệnh thì bạn cần vào mục “Sổ lệnh”, phần “Lệnh trong ngày”.

Trên hình ta dễ dàng thấy Lệnh đặt chưa khớp với các thông tin chính:

+ “ABB (UPCOM)” là Mã Chứng khoán mà mình đặt lệnh và đang Niêm yết ở sàn UPCOM. .
+ “Mua” là Loại Lệnh mình đã chọn để Đặt lệnh này.
+ Giá đặt: “19.5” là Giá Đặt lệnh của mình, ở đây được hiểu là 19.900 đồng / cổ phiếu do đơn vị là “(KVND)” tức ngàn đồng.
+ Khối lượng: “100” là số lượng Cổ phiếu QTP mà mình đang muốn Mua và Cỡ lô nhỏ nhất ở đây là 100 cổ phiếu.
+ Đã khớp: “0” là số lượng cổ phiếu mà lệnh đẵ khớp được , ở đây lệnh đang ở trạng thái “Chờ khớp” nên vẫn chưa khớp được cổ phiểu nào.

Trong hình: Một số Hình ảnh Cách Sửa Lệnh và Thông báo Trạng thái Lệnh trong App Mobile SmartOne VPS từ Trái sang Phải (Link gốc ảnh)

Để thực hiện việc Sửa / Hủy lệnh thì bạn sẽ ấn chọn vào dòng lệnh muốn sửa / hủy có chữ “Chờ Khớp” như Hình 1 từ Trái sang Phải trong Ảnh trên (Mũi tên số 3). Lúc này, màn hình sẽ hiển thị ô Sửa – Hủy ở cuối dòng lệnh như tại Hình 2 từ Bên Trái sang trong Ảnh trên. 

– Sửa Lệnh: bạn bấm chọn vào ô “Sửa” hiển thị trên màn hình, sau đó sửa lại Thông tin lệnh (bao gồm Giá và Khối lượng), nhập Mã PIN, chọn “Đặt” và Xác nhận để hoàn thành Sửa lệnh (như Hình 3 & 4 từ Trái sang Phải trong Ảnh trên).

– Hủy Lệnh: bạn bấm chọn vào ô “Hủy” hiển thị trên màn hình, sau đó nhập Mã PIN, chọn “Đặt” và Xác nhận để hoàn thành Hủy lệnh như các Bước trong Hình dưới từ Trái sang Phải.

Trong hình: Một số Hình ảnh Cách Hủy Lệnh và Thông báo Trạng thái Lệnh trong App Mobile SmartOne VPS từ Trái sang Phải (Link gốc ảnh)

2.2. Với Bản Website – SmartOne VPS

Sau khi Đặt lệnh, trong trường hợp bạn thấy có nhầm lẫn hoặc có thể vì một số lí do mà Lệnh đặt không còn phù hợp, cần phải Sửa hoặc Hủy Lệnh thì bạn cần vào Tab “Trạng thái lệnh” là Tab con thuộc Tab chính “Giao dịch cổ phiếu” như trên dưới.

Trong hình: Từ Màn hình chính khi mới, Ta bấm Tab con “Trạng thái Lệnh Đặt” thuộc Tab “Giao dịch” tại Bản Website SmartOne VPS (Link gốc ảnh)

Ta có màn hình “Danh sách lệnh trong ngày” tương tự như phần App Mobile như Hình dưới sau khi bấm vào Tab con “Trạng thái lệnh” ở trên.

Trong hình: Tab con “Danh sách Lệnh trong ngày” / “Tình trạng Giao dịch” của Tab Mẹ “Trạng thái Lệnh” để Hủy / Sửa Lệnh tại Bản Website SmartOne VPS (Link gốc ảnh)

Trên hình ta dễ dàng thấy Lệnh nãy vừa đặt với các thông tin chính yếu từ trái qua phải:

+ Số hiệu lệnh: “292044” là mã số cho riêng cái Lệnh đặt nói trên vừa đặt ở trên.
+ Thời gian: “14:08:40” là Thời gian Đặt lệnh thành công ( 9 giờ 08 phút 40 giây).
+ Tài khoản: “2880201” là số Tài khoản của mình đã Đặt lệnh này.
+ Loại lệnh: “Mua“.
+ Mã CK: “ABB“.
+ KL đặt: “100“.
+ Giá đặt: “19.500”.
+ Giá trị đặt: “1,950,000“.
+ Trạng thái: “Chờ khớp” là khi Lệnh đã gửi vào Sở nhưng chưa khớp: đây là lệnh khi bạn đặt Mua Giá thấp hoặc Bán giá cao để chờ Khớp giá tốt hơn nên khi đặt thì lệnh sẽ chưa khớp luôn được.
+ Nhóm lệnh: “Lệnh thường“.
+ Kênh đặt: “SmartOne”  (Đặt lệnh nhập từ Internet qua App Mobile SmartOne, nếu là Bản Website sẽ ghi “Internet”).
+ “Sửa Hủy“. Nếu Lệnh trên chưa Khớp thì về cơ bản vẫn được phép Sửa Lệnh hoặc Hủy Lệnh.

– Sửa Lệnh: bạn bấm chọn link “Sửa” hiển thị trên màn hình “Danh sách lệnh trong ngày”, sau đó sửa lại Thông tin lệnh (bao gồm Giá và Khối lượng), nhập Mã PIN, chọn “Đặt” và Xác nhận để hoàn thành Sửa lệnh như 2 Hình dưới.

Trong hình: Thực hiện Sửa Lệnh tại Tab con “Danh sách Lệnh trong ngày” / “Tình trạng Giao dịch” của Bản Website SmartOne VPS (Link gốc ảnh)

Trong hình: Thực hiện “Đã nhận Lệnh Sửa” tại Tab con “Danh sách Lệnh trong ngày” / “Tình trạng Giao dịch” của Bản Website SmartOne VPS (Link gốc ảnh)

– Hủy Lệnh: bạn bấm chọn link “Hủy” hiển thị trên màn hình “Danh sách lệnh trong ngày”, sau đó nhập Mã PIN, chọn “Đặt” và Xác nhận để hoàn thành Hủy lệnh như 3 Hình dưới (Gồm cả Trạng thái “Đã Hủy”).

Trong hình: Thực hiện Hủy Lệnh tại Tab con “Danh sách Lệnh trong ngày” / “Tình trạng Giao dịch” của Bản Website SmartOne VPS (Link gốc ảnh)

Trong hình: Thực hiện “Đã nhận Lệnh HỦY” tại Tab con “Danh sách Lệnh trong ngày” / “Tình trạng Giao dịch” của Bản Website SmartOne VPS (Link gốc ảnh)

Trong hình: Thông báo Trạng thái Lệnh Đặt “Đã Hủy” tại Tab con “Danh sách Lệnh trong ngày” / Tab “Tình trạng Giao dich” tại Bản Website SmartOne VPS (Link gốc ảnh)

Như vậy, trên đây mình đã Hướng dẫn cho các bạn chi tiết Đặt lệnh Mua Bán, Sửa Hủy Lệnh mua bán cổ phiếu trên VPS, nếu bạn vẫn còn thắc mắc và muốn được giải thích thêm thì có thể liên hệ mình theo Thông tin liên lạc phía trên hoặc điền vào bảng dưới, mình sẽ hỗ trợ cho bạn.

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Mở Tài khoản Chứng khoán Online – VPS   /   Mạng lưới Công ty Chứng khoán VPS
> Cách Đổi Mật khẩu, Mã PIN và Đăng ký Smart OTP VPS
> Cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán VPS

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online

—————————————————————

(Kieu Oanh / Hiep Bui – Tháng 06/2021)