Mạng lưới các Công ty Chứng khoán tại Quận 5, TP.HCM

Giới thiệu

Bài viết Mạng lưới các Công ty Chứng khoán tại Quận 5, TPHCM (Tp. Hồ Chí Minh / TPHCM) là một Bài viết Hỗ trợ cho Bài viết Hướng dẫn Mở tài khoản Chứng khoán tại TPHCM và là một phần của Bài viết Mạng lưới các Công ty Chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh. Bài viết này cũng thường được tìm đến sau khi đã nắm rõ Các bước Tìm hiểu Chứng khoán Cơ bản và biết cách Phân tích Cổ phiếu.

Theo Thống kê mới nhất có 6 Công ty Chứng khoán với 6 Trụ Sở / Chi nhánh / Phòng Giao dịch tại Quận 5, TP.HCM. Mạng lưới Công ty Chứng khoán tại Quận 5 dưới đây được trình bày theo thứ tự Alphabe theo Tên viết tắt của Công ty Chứng khoán. Cụ thể: 

1. ACBS – Công ty TNHH Chứng khoán ACB
+ ACBS CN Chợ Lớn – Số 321-323 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Tp.HCM

2. BVSC – Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt
+ BVSC PGD 174 Lê Hồng Phong – Số 174 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM

3. FNS – Công ty CP Chứng khoán Funan
+ FNS CN Sài Gòn – Tầng 3, Số 353-353bis-355 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM

Trong ảnh: Các Công ty Chứng khoán tại Quận 5 theo Thống kê mới nhất (Link gốc ảnh)

4. FPTS – Công ty CP Chứng khoán FPT
+ FPTS PGD Trần Bình Trọng – Số 299 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

5. MBKE – Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng
+ MBKE CN Chợ Lớn – Lầu 1, Tòa nhà Tản Đà, Số 86 Tản Đà, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM

6. YSVN – Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam
+ YSVN CN Chợ Lớn – Số 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Tp.HCM

Trường hợp bạn vẫn chưa chọn được Công ty Chứng khoán nào để Mở Tài khoản Chứng khoán hoặc cần sự Hỗ trợ Tư vấn Đầu tư cả sau Mở thì có thể Đăng ký Nhận Tư vấn Mở Tài khoản Chứng khoán tại Quận 5, TPHCM theo Form Đăng ký Nhận Tư vấn Mở tài khoản Chứng khoán hoặc tại Bảng dưới đây:

Hiện tại ở TPHCM có tới 54 Công ty Chứng khoán trong khi đó tại Quận 5 mới chỉ có 6 Công ty đặt Văn phòng. Rất nhiều các Công ty Chứng khoán lớn, nằm trong Top Thị phần với Dịch vụ Hỗ trợ tốt vẫn chưa có mặt tại đây như SSI, HSC, VNDS, … Xem thêm: Hình ảnh Thị phần Môi giới Chứng khoán Cơ sở trên sàn HOSE từ 2016 – 2018. Tốt nhất bạn nên qua Quận 1 hoặc Quận 3 – những nơi có nhiều Văn phòng Công ty Chứng khoán nhất cũng như có đầy đủ các Công ty Chứng khoán lớn nhất. Bạn có thể tham khảo thêm 2 Bài viết: Mạng lưới các Công ty Chứng khoán tại Quận 1, TP.HCM Mạng lưới các Công ty Chứng khoán tại Quận 3, TP.HCM

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Mở tài khoản Chứng khoán tại TP.HCM
> Mạng lưới các Công ty Chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh
Mở Tài khoản Chứng khoán có mất phí không? Ở đâu tốt nhất?
> Mở Tài khoản Chứng khoán cần Tối thiểu bao nhiêu tiền?

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online

—————————————————————

(Thu Hien / Hiep Bui – Tháng 06/2019)