Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp 9 Video Youtube được thực hiện vào các Ngày 02/10/2022, 06/10/2022 và 11/10/2022 trong 1 chuỗi các buổi về Kiến thức Cơ bản Chứng khoán – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt khi Phân tích Đầu tư lựa chọn Doanh nghiệp trên sàn Chứng khoán kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần tại File Excel – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Do thời gian có hạn nên Bài viết sẽ trình bài dưới dạng Clip Youtube trước và sẽ được diễn giải bằng Bài viết sau (Tạm chỉ có các Ý chính diễn giải về Nội dung chính của Bài ngay bên dưới).

Bài viết này cũng là một phần trong chuỗi các Bài viết với đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán. Nếu bạn đang Đầu tư Chứng khoán và muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các Công ty đang Niêm yết (Học thực tế) thì có thể tham khảo thêm tại Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube hoặc Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui. Nội dung của cá Bài viết gồm:

+ Phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt.
+ Nội dung Tóm tắt chính các Video – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt

—————————————————————

Phần 1 – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 2 – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 3 – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 4 – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 5 – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 6 – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 7 – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 8 – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 9 – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt

– Clip Youtube:

—————————————————————

Nội dung Tóm tắt chính các Video – Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt

Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt là Chiến lược Đầu tư Dài hạn phù hợp Giai đoạn Kinh tế kém, Thị trường Chứng khoán kém. Đây là Chiến lược Đầu tư có tính chất Phòng thủ.

– Khi Thị trường Chứng khoán khó khăn thì Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt cũng là một Chiến lược phù hợp, cùng với Bán Rút (Cố gắng sớm) và Chiến lược Phòng vệ Tài khoản Cơ sở bằng Phái sinh.

– Phân biệt Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt và Chiến lược Đầu tư Tăng trưởng: dựa trên Giá trị Cổ tức Tiền mặt trả cho Cổ đông / Lợi nhuận sau thuế của Công ty Niêm yết kiếm được.

– Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt thường ở các Công ty gốc Nhà nước. Còn Chiến lược Đầu tư Tăng trưởng thường ở các Công ty gốc Tư nhân.

– Các Quỹ Ngoại hay gặp khi tìm Cổ phiếu Đầu tư ăn ăn Cổ tức Tiền mặt: AFC, America LLC.

– 5 Vấn đề chính của Chiến lược Phòng thủ: Chia Tiền mặt (Để giảm mức độ Tái đầu tư); Sắp hết Khấu hao Tài sản Cố định; Giá trị Sổ sách – Chất lượng Tài sản: Tiền mặt nhiều, Ít vay; Ngành Nghề có ảnh hưởng Độc quyền nhất định (Điện / Nước / Cảng Hàng không / Sách …); Tài sản khác và Thuận lợi Chính sách.

– Phụ lục: Danh sách một số các Công ty có Tỷ lệ Chia Cổ tức Tiền mặt / Giá Cổ phiếu cao kèm các Thông tin Tài chính Cơ bản: Vốn hóa, Vốn chủ Sở hữu, Tài sản, P/E, E/P, ROE, ROA, Giá trị Sổ sách (BV), P/B, TSCĐ và Khấu hao TSCĐ, Tiền mặt, Vay, Tiền mặt ròng và Đầu tư Tài chính.

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Cổ tức là gì? Cổ tức Tiền mặt và Cổ tức Cổ phiếu là gì?
> Xem Thông tin Cổ tức Ở đâu? Lịch trình Chi Trả Cổ tức
> Nguồn gốc và Nguyên tắc Chia Cổ tức Tiền mặt – Cổ tức Cổ phiếu

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui  /  Bui Hiep – Tháng 11/2022)