Chiến lược Phòng vệ Chứng khoán Cơ sở bằng Phái sinh (Phần 1)

Giới thiệu

Bài viết Chiến lược Phòng vệ Chứng khoán Cơ sở bằng Phái sinh là bài viết hướng đến các bạn đang Đầu tư trên Thị trường Chứng khoán Cơ sở và muốn tìm một Công cụ đủ mạnh để Phòng vệ Tài khoản này của mình (Hay còn gọi là Hedging) chống lại các Đợt Khủng hoảng bán tháo lớn có thể có trong Tương lai. Đây là một chủ đề mới, chưa nhiều người thực sự áp dụng việc này trong thực tế Chứng khoán Việt Nam hiện nay do bản thân Chứng khoán Phái sinh Việt Nam cũng vẫn còn khá mới mẻ (Khai sinh từ Tháng 8/2017). Bài viết này cũng thường được tìm đến sau khi đã nắm rõ Kiến thức Cơ bản Chứng khoán và biết cách Phân tích Cổ phiếu. Các Vấn đề chính bao gồm:

+ Giới thiệu và Sơ lược về Chứng khoán Phái sinh ở Việt Nam.
+ Một số Đặc tính quan trọng của Chứng khoán Phái sinh dùng để Phòng về Tài khoản Cơ sở.
+ Ví dụ và Cách áp dụng khi Phòng vệ trong Thực tế.
+ Tổng kết việc Phòng vệ Tài khoản trong Tuần từ 09/03/2020 đến 13/03/2020.

+ Hoán đổi Mã Hợp đồng Phòng vệ và Tổng kết Tài khoản Tuần từ 16/03/2020 đến 20/03/2020.
+ Đóng Vị thế Phòng vệ và Tổng kết các Tuần 23-27/03/2020, 30/03-03/04/2020 và 06-10/04/2020.
+ Một số Lưu ý khi thực hiện Phòng vệ Tài khoản Cơ sở bằng Phái sinh.

—————————————————————

1. Giới thiệu và Sơ lược về Chứng khoán Phái sinh ở Việt Nam

– Giới thiệu Chứng khoán Phái sinh: nếu như Chứng khoán Cơ sở ở Việt Nam bắt đầu từ Tháng 7/2000 với 2 Mã Chứng khoán đầu tiên là REE và SAM thì Chứng khoán Phái sinh phải mãi tới Tháng 8/2017 mới bắt đầu khai trương Phiên đầu tiên với 4 Mã Hợp đồng là VN30F1708, VN30F1709, VN30F1712 và VN30F1803 (Phiên Ngày 10/08/2017). Hiện nay trong Chứng khoán Phái sinh Việt Nam thì hiện mới chỉ có Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30 và Hợp đồng Tương lai Trái phiếu Chính phủ, còn các Sản phẩm cao như Quyền chọn Mua, Quyền chọn Bán, Hợp đồng Hoán đổi, … hiện vẫn chưa có. Và trong Phạm vi bài này do liên quan đến Thị trường Cổ phiếu nên mình sẽ giới thiệu tập trung về Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30.

Trong ảnh: Bảng giá Chứng khoán của bên Mirae Asset liên quan đến Chứng khoán Phái sinh – Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30 đóng cửa Phiên 13/08/2021 (Link gốc ảnh)

–  Sơ lược về Chứng khoán Phái sinh – Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30: do hướng tới các bạn đã Đầu tư Chứng khoán Cơ sở nên ở phần này mình sẽ tóm tắt Sơ lược mang tính giới thiệu trước khi vào phần chính Ứng dụng Phòng vệ (Hedging). Bạn cũng có thể xem thêm: Đoạn Chat Phái sinh 1Đoạn Chat Phái sinh 2 mà mình lưu lại trong những lần trả lời Khách hàng hồi 2018 và 2019. Trường hợp bạn đã tham gia Phái sinh thì không cần đọc phần Sơ lược, chuyển xuống phần dưới để vào phần chính. Gồm:

+ Đơn vị Vận hành Chứng khoán Phái sinh tại Việt Nam: Sở Giao dịc Chứng khoán Hà Nội – HNX.

+ Tên Hợp đồng: Hợp đồng Tương lai trên Chỉ số VN30 là Hợp đồng tham chiếu vào Chỉ số VN30 bên Thị trường Cơ sở như lâu nay mọi người vẫn biết, là 30 Công ty hàng đầu của sàn HOSE. Xem thêm: Chỉ số VN30, HNX30 là gì và Điều kiện vào Chỉ số (Phần 1) và các phần sau về VN30 ngay trong Link đó.

+ Mã Hợp đồng: hay Mã Chứng khoán Phái sinh, mã này có cấu trúc dạng VN30FYYMM. Trong đó: 4 ký tự đầu “VN30” hàm chưa Tài sản Cơ sở Gốc là Chỉ số VN30 (Được đánh giá khó tác động hơn từng Cổ phiếu Riêng lẻ cũng như Chỉ số chính VN Index do có tính đến Free Float và Giới hạn Tỷ trọng (Xem trong Link VN30 ở trên)); F tức là “Future” hay Tương lai vì vốn dĩ Hợp đồng Tương lai là việc đặt cược vào Tương lai; YY là năm của Mã Hợp đồng như hiện tại sẽ là 21; MM là tháng của Hợp đồng như hiện tại sẽ là 07. Ta có các Mã Hợp đồng hiện tại như Hình dưới:

Trong ảnh: Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – VSD về Danh sách các Mã Chứng khoán Phái sinh Chỉ số VN30 từ Ngày 16/07/2021 (Link gốc ảnh)

Ta dễ thấy có 4 Hợp đồng là: VN30F2108 là Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30 của Tháng 8/2021, VN30F2108 là Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30 của Tháng 9/2021, … 

+ Quy mô Hợp đồng và Hệ số Nhân Hợp đồng: Hệ số nhân Hợp đồng là 100.000 đồng và Quy mô Hợp đồng sẽ là 100.000 đồng x Điểm Chỉ số VN30. Ví dụ: Đóng cửa Thứ 6 – Ngày 13/08/2021 thì Mã VN30F2108 có Giá là 1485 điểm thì 1 Hợp đồng này nếu mua bán tại Thời điểm đó có Giá trị là: 100.000 đồng x 1.485 điểm = 148,5 triệu đồng hoặc VN30F2108 có Giá là 1481 điểm thì 1 Hợp đồng là: 148,1 triệu đồng. Xem thêm: Hình ảnh Giá của các Mã Phái sinh.

+ Tháng đáo hạn: Tháng hiện tại, Tháng kế tiếp, Tháng cuối Quý tới và Tháng cuối Quý tiếp. Ví dụ hiện tại đang là Tháng 8/2021 thì Tháng hiện tại là Tháng 8/2021, Tháng kế tiếp là Tháng 9/2021, Tháng cuối Quý là Tháng 12/2021 và Tháng cuối Quý tiếp là Tháng 3/2022. Trường hợp khi Mã hiện tại như VN30F2108 đáo hạn thì Tháng hiện tại sẽ là Tháng tới là T9/2021, Tháng kế tiếp lúc này là Tháng 10/2021 và 2 Tháng cuối quý kế tiếp vẫn là Tháng 12/2021 và Tháng 3/2022.

+ Thời gian Giao dịch: Phiên Định kỳ Mở cửa 8h45 – 9h; Phiên Liên tục 9h – 11h30 và 13h – 14h30; Phiên Định kỳ Đóng cửa 14h30 – 14h45 các ngày trong Tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Sớm hơn Thị trường Cơ sở HOSE 15 phút đầu ngày).

Trong ảnh: Bảng giá Chứng khoán Phái sinh – Phần Giao dịch Thỏa thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX (Link gốc ảnh)

+ Phương thức Giao dịch: Phương thức Khớp lệnh và Phương thức Thỏa thuận (Giống Thị trường Cơ sở).

+ Đơn vị Giao dịch: 1 Hợp đồng như Mua / Bán 01 Hợp đồng, 04 Hợp đồng, 13 Hợp đồng (Không có 1,3 Hợp đồng).

+ Ngày Giao dịch cuối cùng: hay còn gọi là Ngày đáo hạn là Thứ 5 trong lần thứ 3 của Tháng (Nếu trùng Ngày Nghỉ Lễ thì sẽ là Ngày làm việc liền trước). Ví dụ: trong Tháng 8/2021 thì Thứ 5 đầu tiên là Ngày 05/08/2021, Thứ 5 lần thứ 2 của Tháng là Ngày 12/08/2021 và Thứ 5 lần thứ 3 của Tháng là Ngày 19/08/2021. Do đó, Thứ 5 – Ngày 19/08/2021 chính là Ngày đáo hạn của Mã Hợp đồng VN30F2108. Sau Ngày 19/08/2021 thì Hợp đồng VN30F2108 sẽ bị hủy. Từ Thứ 6 – Ngày 20/08/2021 thì Mã Tháng hiện tại sẽ là VN30F2109, Tháng kế là VN30F2110, Tháng cuối Quý là VN30F2112 và Tháng cuối Quý kế là VN30F2203.

+ Ngày Thanh toán cuối cùng: Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng như ở Tháng 8/2021 chính là Thứ 6 – Ngày 20/08/2021.

+ Phương thức Thanh toán: bằng Tiền.

+ Giá tham chiếu, Giá Trần Sàn và Biên độ Dao động: Giá Tham chiếu là Giá Đóng cửa của Phiên liền trước (Như HOSE) hoặc Giá Lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên). Biên động Dao động vẫn là 7% như gốc là Thị trường Cơ sở HOSE. Giá Trần Sàn cũng được + / – Biên độ 7% tương tư như bên Cơ sở HOSE (Giá Trần = Giá tham chiếu x (1 + 7%) và Giá Sàn = Giá tham chiếu x (1 – 7%).

Trong ảnh: Bảng giá Chứng khoán Phái sinh – VN30 Cơ sở và Độ lệch cùng Ngày đáo hạn của từng Mã Hợp đồng của Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30 (Link gốc ảnh)

+ Phương pháp Xác định Giá thanh toán cuối cùng: theo Giá đóng cửa của VN30 Cơ sở của hôm đó. Kể cả bạn còn giữ Vị thế (Mua – Long hay Bán – Short) thì vẫn sẽ được thanh toán và thanh toán đúng theo Giá đóng cửa của VN30 Cơ sở nên bản chất là Phái sinh chạy theo Cơ sở và đôi khi tại Ngày Đáo hạn có dao động mạnh vì để “ăn” được Phái sinh thì một số Cá nhân / Tổ chức sẵn sàn đẩy giá bên Cơ sở để “chốt” được Phái sinh giá tốt theo ý mình.

Trong ảnh trên là Chỉ số VN30 Cơ sở như mũi tên số 1, còn Ngày đáo hạn của từng mã Hợp đồng như tại mũi tên số 2 và cũng tại mũi tên số 2, ta sẽ thấy có cột “Độ lệnh”, như tại Mã Hợp đồng VN30F2109 thì Giá đóng cửa Ngày 20/08/2021 là 1445 điểm và nó thấp hơn VN30 Cơ sở là 1450.45 đúng 5.45 điểm nên độ lệnh hiển thị là “-5.45). Thường vào cuối giờ Ngày đáo hạn thì Mã Hợp đồng bên Phái sinh sẽ rất sát với VN30 cơ sở.

—————————————————————

2. Một số Đặc tính quan trọng của Chứng khoán Phái sinh dùng để Phòng vệ Tài khoản Cơ sở

– Quy trình Thanh toán Phái sinh – Ngay lập tức: khác với Chứng khoán Cơ sở mua xong thì phải đợi 3 Ngày làm việc sau mới bán được (Chính xác là 16h30 – Ngày T+2. Xem thêm: Chu kỳ Thanh toán T+2 và các vấn đề có liên quan) thì Chứng khoán Phái sinh ngay khi bạn vừa Mua (Còn gọi là “Long”) thì ngay lập tức có thể Bán (Còn gọi là “Short) ra ngay lập tức và không cần phải 2 hay 3 ngày là việc như bên Cơ sở. Tức là việc mở Vị thế hay đóng Vị thế không có hạn chế gì về Thời gian. Việc này rất phù hợp để Phòng vệ Tài sản Cơ sở và đóng Vị thế bất cứ khi nào mà không lo mất vị thế như bên Cơ sở.

– Tính 2 Chiều của Mua Bán – Long Short: khác với Chứng khoán Cơ sở là bạn phải Mua xong thì mới có thể bán được (Tức là đánh giá Chứng khoán đó sắp Tăng giá thì mở vị thế Mua) thì Chứng khoán Phái sinh có tính 2 chiều: nếu bạn cho rằng Giá sắp tăng thì sẽ Mua (Long) trước, sau đó chờ Giá lên thì Bán (Short) hoặc nếu bạn cho rằng Giá sắp giảm thì sẽ Bán (Short) trước, sau đó chờ Giá giảm thì Mua (Long) lại là đóng được vị thế. Có thể nói điểm mạnh lớn nhất của Chứng khoán Phái sinh chính ở điểm lúc xuống và đoán đúng thì cũng “kiếm” được tiền và đây cũng là cơ sở để chúng ta Phòng vệ Tài khoản Cơ sở.

Trong ảnh: Thông báo Tỷ lệ Ký quỹ áp dụng cho Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30 có hiệu lực từ Ngày 20/08/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – VSD (Link gốc ảnh)

– Tỷ lệ Ký Quỹ thấp – Hấp dẫn và không Lãi vay: như thông báo ở Hình trên thì Tỷ lệ Kỹ Quý cho Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30 của đầu gốc VSD là 13%, có thể ở đầu 1 số Công ty Chứng khoán sẽ cao hơn để an toàn cho chính Công ty Chứng khoán là 14,3%; 16,5% hay 18% nhưng Tỷ lệ này vẫn là rất thấp so với Tỷ lệ Ký Quỹ của Chứng khoán Cơ sở hiện tại là 50% hay 30% nếu có bên Thứ 3 (Mua 100 đồng chỉ cần bỏ 13 đồng hay Đòn bẩy là 100/13 = 7,69 lần, thay vì chỉ là 100/50 = 2 lần hay 100/30 = 3,3 lần). Ngoài ra thì khoản còn thiếu còn lại trong Chứng khoán Phái sinh như 100 đồng Gốc – 13 đồng Ký quỹ = 87 đồng còn lại thì không phải chịu Chi phí Lãi vay, đây là điểm khác hoàn toàn so với Chứng khoán Cơ sở là sẽ tính Lãi vay theo Lãi suất công bố của Công ty Chứng khoán. Tóm lại, chúng ta không cần nhiều tiền cũng có thể tham gia Phải sinh để Phòng vệ Tài khoản Cơ sở.

Tỷ lệ Ký quỹ Ban đầu theo Website của một Công ty Chứng khoán mà mình tham khảo được hiện tại của Bài viết này: VPS là 16,25%; HSC là 18%; SSI là 17,33%; VnDirect là 16,25%; BSC – BIDV là 18,57%; VCSC – Bản Việt là 18,57%; … Thường thì Công ty Chứng khoán sẽ căn cứ vào Tỷ lệ Ký quỹ ban đầu của VSD như ở trên là 13% để ban hành ra Tỷ lệ Ký quỹ của mình để đảm bảo an toàn cho chính cả Công ty Chứng khoán. Ví dụ như VND – VnDirect họ đặt ra mức an toàn là 80% thì Tỷ lệ Ký quỹ ban đầu ở VND sẽ là: 13% (của VSD) / 80% = 16,25% như ở trên. Các Công ty Chứng khoán khác cũng có cách tính tương tự. 

—————————————————————

3. Ví dụ và Cách áp dụng khi Phòng vệ trong Thực tế

Vào Tháng 3/2020 sau khi Dịch Covid 19 lan tràn lần đầu tiên ở Hà Nội là vào Chủ nhật – Ngày 08/03/2020. Cần phải nhớ vào thời điểm đó thì đây là Đợt Dịch đầu tiên ở Việt Nam và nhận thức về nó còn rất mơ hồ, đại khái đây là Dịch rất nguy hiểm và sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến nền Kinh tế Quốc gia và được đánh giá là tin rất xấu. Tại thời điểm đó, nếu đang Đầu tư Chứng khoán thì gần như 100% sẽ nhận định Ngày mai – Ngày 09/03/2020 sẽ rơi rất mạnh và thực tế sau này nhìn lại thì đó cũng là 1 trong những Tuần giảm mạnh nhất trong Lịch sử. Bên cạnh cách thông thường là lôi hết hàng ra bán ngay lập tức thì chúng ta còn 1 cách bảo vệ Tài sản hữu hiệu khác là Chứng khoán Phái sinh. Cụ thể:

– Danh mục Đầu tư của mình vào Phiên Đóng cửa – Thứ 6 – Ngày 06/03/2020 gồm:

Trong ảnh: Danh mục Đầu tư tại Thứ 6 – Ngày 06/03/2020 và Giá trị Ký quỹ Phái sinh cần để Phòng vệ Tài khoản (Link gốc ảnh)

Tại cuối ngày Thứ – 06/03/2020 thì Danh mục Cơ sở trên có Giá trị là 647,25 triệu đồng. Do Chỉ số VN30F2003 Phái sinh tại thời điểm đó là 832,3 điểm nên 1 Hợp đồng sẽ có Giá trị là: 832,3 điểm x 100.000 ngàn đồng = 83,23 triệu đồng. Để Phòng vệ được Danh mục Cơ sở 647,25 triệu đồng ở trên ta cần có số Hợp đồng là: 647,25 / 82,23 = 7,78 Hợp đồng, ta làm tròn lên là 8 Hợp đồng. Như vậy ta cần Bán – Short 8 Hợp đồng Chỉ số VN30F2003 để Phòng vệ. Tỷ lệ Ký quỹ ban đầu giả định ta Mở tại các nơi có mức cạnh tranh như VPS hay VnDirect là 16,25% thì Giá trị Ký quỹ Ban đầu của 8 Hợp đồng này Dự kiến là: 82,23 triệu đồng x 8 Hợp đồng x 16,25% = 108,199 triệu đồng (Hơn 108 triệu đồng). Như vậy để Phòng vệ cho Danh mục Cơ sở hơn 647 triệu ở trên thì ta cần tạo một Tài khoản Phái sinh với số tiền cần bỏ vào là hơn 108 triệu đồng.

– Thứ 2 – Ngày 09/03/2020: như dự kiến thì Thị trường đã giảm mạnh sau tin Covid 19 lần đầu ở Việt Nam lan mạnh từ hôm Chủ nhật 08/03/2020 khắp các mặt báo đưa tin. Lúc này ta cũng sẽ hành động Bán – Short 8 Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30F2003 để Phòng vệ. Ta có diễn biến cụ thể như sau:

Trong ảnh: Danh mục Đầu tư tại Thứ 2 – Ngày 09/03/2020 và Giá trị Ký quỹ Phái sinh cần để Phòng vệ Tài khoản (Link gốc ảnh)

Như trên ảnh thì Phiên Giao dịch Ngày Thứ 2 – 09/03/2020 thì:

+ Chỉ số VN Index: giảm mạnh từ 891,44 điểm về 835,49 điểm hay -55,95 điểm (-6,28%).
+ Chỉ số VN30 Cơ sở: cũng giảm mạnh từ 835,97 điểm về 782,85 điểm hay -53,12 điểm (-6,35%).
+ Chỉ số VN30F2003 Phái sinh: cũng giảm từ 832,3 điểm về 774,1 điểm hay -58,2 điểm (-6,99%).
+ TK Cơ sở của mình: cũng giảm mạnh từ 646,65 triệu đồng về 602,55 triệu đồng (Chi tiết Giá từng Cổ phiếu như Ảnh) hay Lỗ -44,1 triệu đồng (-5,84%).

Hàng động lúc này mình sẽ bán 8 Hợp đồng Phái sinh VN30F2003 tại Giá đóng cửa là 774,1 điểm. Số tiền cần ký quỹ tại Giá này chỉ là: 774,1 điểm x 100 ngàn đồng / điểm x 8 Hợp đồng x 16,25% = 100,633 triệu đồng. Tuy nhiên vẫn cần duy trì 108,199 triệu đồng như ý định ban đầu vào Tài khoản Phái sinh để tạo bước đệm đủ lớn trước các Dao động lớn của Thị trường lúc đó. Như vậy, Tổng Tài khoản Cơ và Tài khoản Phái sinh sẽ là: 602,55 triệu đồng + 108,199 triệu đồng = 710,749 triệu đồng.

– Diễn biến các Phiên tới Ngày 10/03/2021 và Ngày 11/03/2021 sau khi được Phòng vệ bằng Phái sinh như sau:

Trong ảnh: Diễn biến Tài khoản Cơ sở và Phái sinh tại trong các Ngày từ 09/03/2021 đến 11/03/2021 và Phòng vệ Tài khoản Cơ sở bằng Phái sinh (Link gốc ảnh)

+ Phiên Giao dịch Ngày Thứ 3 – 10/03/2020 (Như ảnh trên) thì:
* Chỉ số VN Index: tăng nhẹ từ 835,49 điểm lên 837,50 điểm hay +2,01 điểm (+0,24%).
* Chỉ số VN30 Cơ sở: cũng tăng nhẹ từ 782,85 điểm lên 789,51 điểm hay +6,66 điểm (+0,85%).
* Chỉ số VN30F2003 Phái sinh: cũng tăng nhẹ từ 774,1 điểm lên 781,5 điểm hay +7,4 điểm (+0,96%).

* TK Cơ sở của mình: cũng tăng nhẹ từ 602,55 triệu đồng lên 615,15 triệu đồng hay Lãi +12,6 triệu đồng (+2,09%).
* TK Phái sinh của mình: giảm từ 108,2 triệu đồng về 102,28 triệu đồng hay Lỗ mất -5,92 triệu đồng (-5,47%).
* Tổng TK Cơ sơ + Phái sinh của mình: tăng nhẹ từ 710,75 triệu lên 717,43 triệu đồng hay +6,68 triệu đồng (+0,94%).
* Nhận xét: Sở dĩ TK dương được là vì Tài khoản Cơ sở đã tăng mạnh hơn Thị trường (+2,09% so với +0,24 của VN Index). Phản ứng như vậy được coi là một Danh mục mạnh hơn so với Thị trường (Khi Tăng thì Tăng mạnh hơn và khi Giảm thì Giảm chậm hơn Thị trường).

Trong ảnh: Diễn biến Tài khoản Cơ sở và Phái sinh tại trong các Ngày từ 09/03/2021 đến 11/03/2021 và Phòng vệ Tài khoản Cơ sở bằng Phái sinh (Link gốc ảnh)

+ Phiên Giao dịch Ngày Thứ 4 – 11/03/2020 (Như ảnh trên) thì:
* Chỉ số VN Index: giảm khá mạnh từ 837,50 điểm xuống 811,35 điểm hay -26,15 điểm (-3,12%).
* Chỉ số VN30 Cơ sở: cũng giảm khá mạnh và mạnh hơn VN Index từ 789,51 điểm xuống 758,16 điểm hay -31,35 điểm (-3,97%).
* Chỉ số VN30F2003 Phái sinh: cũng giảm khá mạnh và mạnh hơn cả VN30 Cơ sở từ 781,5 điểm xuống 745,0 điểm hay -36,5 điểm (-4,67%).

* TK Cơ sở của mình: cũng giảm khá mạnh từ 615,15 triệu đồng xuống 597,83 triệu đồng hay Lỗ -17,32 triệu đồng (-2,82%). Tức là vẫn giảm nhẹ hơn VN Index (-3,12%), lẫn VN30 Cơ sở (-3,97%) và cả VN30F2003 Phái sinh (-4,67%).
* TK Phái sinh của mình: tăng mạnh từ 102,28 triệu đồng lên 131,48 triệu đồng hay Lãi +29,2 triệu đồng (+28,55%)
* Tổng TK Cơ sơ + Phái sinh của mình: tăng nhẹ từ 717,43 triệu lên 729,3 triệu đồng hay +11,88 triệu đồng (+1,66%).
* Nhận xét: Sở dĩ Tổng TK Cở sở + Phái sinh dương được là vì Phái sinh đã Phòng vệ cho Tài khoản Cơ sở (Vốn căn vào VN30 Cơ sở và nhất là VN30F2003 Phái sinh) và Tài khoản Cơ sở lại giảm chậm hơn Thị trường (-2,82% so với -3,12% của VN Index hay -3,97% của VN30 Cơ sở hay -4,67%). Phản ứng như vậy tiếp tục cho thấy Danh mục trên mạnh hơn so với Thị trường (Khi Tăng thì Tăng mạnh hơn và khi Giảm thì Giảm chậm hơn Thị trường) và đây là Cơ sở để vẫn có Lãi bất chất Khủng hoảng hay bán tháo trên diện rộng toàn Thị trường Chứng khoán thời điểm đó.

– Diễn biến các Phiên tới Ngày 12/03/2020 và Ngày 13/03/2020 sau khi được Phòng vệ bằng Phái sinh như sau:

Trong ảnh: Diễn biến Tài khoản Cơ sở và Phái sinh tại trong các Ngày từ 11/03/2021 đến 13/03/2021 và Phòng vệ Tài khoản Cơ sở bằng Phái sinh (Link gốc ảnh)

Phiên Giao dịch Ngày Thứ 5 – 12/03/2020 và Ngày Thứ 6 – 13/03/2020 (Như ảnh trên) lần lượt thì:
* Chỉ số VN Index: giảm rất mạnh từ 811,35 điểm xuống 769,25 điểm hay -42,1 điểm (-5,19%) trong Phiên Ngày Thứ 5 – 12/03/2020 và giảm nhẹ tiếp xuống 761,78 điểm hay -7,47 điểm (-0,97%) trong Phiên Ngày Thứ 76 – 13/03/2020.
* Chỉ số VN30 Cơ sở: cũng giảm rất mạnh từ 758,16 điểm xuống 719,21 điểm hay -38,95 điểm (-5,14%) trong Phiên Ngày Thứ 5 – 12/03/2020 và giảm nhẹ tiếp xuống nhưng nhẹ hơn VN Index là 716,65 điểm hay -2,56 điểm (-0,36%) trong Phiên Ngày Thứ 6 – 13/03/2020.
* Chỉ số VN30F2003 Phái sinh: cũng giảm rất mạnh và vẫn tiếp tục mạnh hơn cả VN30 Cơ sở từ 745 điểm xuống 694 điểm hay -51 điểm (-6,85%) trong Phiên Ngày Thứ 5 – 12/03/2020. Tuy nhiên lại tăng khá trở lại trong Phiên Ngày Thứ 6 – 13/03/2020 lên 712,3 điểm hay 18,3 điểm (+2,64%) mặc dù VN Index và VN30 Cơ sở để giảm nhẹ Phiên này.

* TK Cơ sở của mình: cũng giảm khá mạnh từ 597,83 triệu đồng xuống 567,1 triệu đồng hay Lỗ -30,73 triệu đồng (-5,14%) trong Phiên Ngày Thứ 5 – 12/03/2020 và giảm không đáng kể xuống 566,55 triệu đồng hay Lỗ -0,56 triệu đồng (-0,1%) trong Phiên Ngày Thứ 6 – 13/03/2020. Mức giảm cả 2 Ngày đều giảm hơn mức của VN Index, đặc biệt tại Ngày 13/03/2020 phản ánh Danh mục mạnh so với Thị trường.
* TK Phái sinh của mình: tăng rất mạnh từ 131,28 triệu đồng lên 172,28 triệu đồng hay Lãi +40,8 triệu đồng (+31,03%) trong Phiên Ngày Thứ 5 – 12/03/2020 theo mức giảm của VN30F2003 và giảm khá lại về 157,64 triệu đồng hay Lỗ -14,64 triệu đồng (-8,5%) trong Phiên Ngày Thứ 6 – 13/03/2020 do mức tăng khá trở lại của VN30F2003.
* Tổng TK Cơ sơ + Phái sinh của mình: tăng nhẹ từ 729,3 triệu lên 739,38 triệu đồng hay +10,07 triệu đồng (+1,38%) trong Phiên Ngày Thứ 5 – 12/03/2020 và giảm khá trở lại về 724,18 triệu đồng hay -15,2 triệu đồng (-2,06%) trong Phiên Ngày Thứ 6 – 13/03/2020.

—————————————————————

4. Tổng kết việc Phòng vệ Tài khoản trong Tuần từ 09/03/2020 đến 13/03/2020

Tổng hợp lại từng Ngày từ Ngày 09/03/2020 đến Ngày 13/03/2020, ta có Chi tiết Tổng hợp Kết quả Tài khoản từng Ngày như sau và trong so sáng với Chỉ số VN Index, Chỉ số VN30 và Chỉ số Phái sinh VNF2003:

– Trong Tuần từ Ngày 09 – 13/03/2020 thì Thị trường chung giảm khá mạnh: VN Index giảm -8,82%; VN30 Cơ sở giảm -8,46% và VN30F2003 giảm -7,98%.

Trong ảnh: Tổng kết Danh mục Đầu tư trong Tuần từ Ngày 09/03/2021 đến 13/03/2021 và Phòng vệ Tài khoản Cơ sở bằng Phái sinh (Link gốc ảnh)

– Tài khoản của Mình trong Tuần từ Ngày 09 – 13/03/2020 thì cũng giảm khá mạnh theo: Tài khoản Cơ sở giảm -5,98%; Tài khoản Phái sinh tăng mạnh 45,69% và Tổng TK Cơ sở + Phái sinh tăng nhẹ 1,89%.

Nhận xét: Sở dĩ Tổng TK Cơ sở + Phái sinh vẫn tăng nhẹ 1,89% là do Tài khoản Cơ sở chỉ giảm -5,96% và giảm nhẹ hơn so với VN Index -8,82% lẫn VN30F2003 -7,98%. Trong khi Tài khoản Phái sinh về bản chất lại bám chặt vào VN30F2003 để sinh lời khi Chỉ số này giảm mạnh nên đã cân bằng được với Tài khoản Cơ sở và do Tài khoản Cơ sở có Danh mục mạnh hơn với Thị trường chung (Tức giảm chậm hơn) nên về Cơ bản Tổng thể sẽ sinh lãi.

—————————————————————

5. Hoán đổi Mã Hợp đồng Phòng vệ và Tổng kết Tài khoản Tuần từ 16/03/2020 đến 20/03/2020

(Trình bày sau – Phần riêng cho Khách bên Mình – Mở TK có Tài sản / Giao dịch hoặc Học viên Khóa học Chứng khoán)

—————————————————————

6. Đóng Vị thế Phòng vệ và Tổng kết các Tuần 23-27/03/2020, 30/03-03/04/2020 và 06-10/04/2020

(Trình bày sau – Phần riêng cho Khách bên Mình – Mở TK có Tài sản / Giao dịch hoặc Học viên Khóa học Chứng khoán)

—————————————————————

7. Một số Lưu ý khi thực hiện Phòng vệ Tài khoản Cơ sở bằng Phái sinh

(Trình bày sau – Phần riêng cho Khách bên Mình – Mở TK có Tài sản / Giao dịch hoặc Học viên Khóa học Chứng khoán)

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 10/2021)