Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán là gì?

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp 9 Video Youtube được thực hiện vào các Ngày 22/11/2022, 25/11/2022, 29/11/2022 và 06/12/2022 trong 1 chuỗi các buổi về Kiến thức Cơ bản Chứng khoán – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần tại File Excel – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Do thời gian có hạn nên Bài viết sẽ trình bài dưới dạng Clip Youtube trước và sẽ được diễn giải bằng Bài viết sau (Tạm chỉ có các Ý chính diễn giải về Nội dung chính của Bài ngay bên dưới).

Bài viết này cũng là một phần trong chuỗi các Bài viết với đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán. Nếu bạn đang Đầu tư Chứng khoán và muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các Công ty đang Niêm yết (Học thực tế) thì có thể tham khảo thêm tại Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube hoặc Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui. Nội dung của cả Bài viết gồm:

+ Phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán.
+ Nội dung Tóm tắt chính các Video – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán

—————————————————————

Phần 1 – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 2 – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 3 – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 4 – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 5 – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 6 – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 7 – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 8 – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 9 – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán

– Clip Youtube:

—————————————————————

Nội dung Tóm tắt chính các Video – Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán

– Vay Margin Ký quỹ Chứng khoán – Khái niệm Cơ bản: Chứng khoán được phép Giao dịch Ký quỹ, Tài khoản giao dịch thông thường, Giá trị Chứng khoán (V), Dư Nợ Ký quỹ (DB), Tổng Tài sản trên Tài khoản Ký quỹ (EB), Tài sản ròng hay Tài sản thực có trên Tài khoản Ký quỹ (AB).

– Tỷ lệ Ký quỹ và các Khái niệm liên quan: Tỷ lệ Ký quỹ là gì, Tỷ lệ Ký quỹ hiện tại, Tỷ lệ Ký quỹ ban đầu (IMR>50%), Tỷ lệ Ký quỹ duy trì (MMR>30%), Giá trị Dư Ký quỹ (EE), Giá trị Ký quỹ Yêu cầu (MR), Sức mua (BP), Cảnh bảo Ký quỹ – Warning, Trạng thái Call Margin, Trạng thái Force Sell.

– Nguyên tắc chọn các Mã được phép Margin: Vòng 1 – chỉ HOSE / HNX, Vòng 2 – Công ty Chứng khoán chọn tiếp và cần công bố trên Website / Chi nhánh / Phòng Giao dịch (HOSE / HNX giám sát).

– Nguyên tắc xác định Lệnh gọi Ký quỹ bổ sung hàng ngày & Xử lý Tài sản thế chấp: Giá Đóng cửa, <=3 Ngày làm việc, Vi phạm thì Công ty Chứng khoán được bán, không được rút âm, Bán bớt Chứng khoán hoặc Nộp thêm tiền.

Trong ảnh: các Tỷ lệ Ký quỹ, Tỷ lệ Cho vay và Tỷ lệ Đòn bẩy tương ứng quy đổi trong Vay Margin Ký quỹ trong Chứng khoán (Link gốc ảnh)

– Hạn mức cho vay Công ty Chứng khoán: Tổng Dư Nợ Margin <=200% Vốn chủ Sở hữu, Dư nợ 1 Khách <= 3% Vốn chủ Sở hữu, Dư Nợ 1 Mã Chứng khoán <= 10% Vốn chủ Sở hữu và Tổng số CK cho Vay <= 5% Số lượng Cổ phiếu Niêm yết của Mã Chứng khoán đó.

– Một số Hạn chế trong việc Cho Vay – Công ty Chứng khoán: Cổ phiếu được Công ty Chứng khoán bảo lãnh < 6 tháng, Cổ phiếu Công ty Niêm yết nắm >= 50% Công ty Chứng khoán, Công ty Chứng khoán nắm >= 50% Cổ phiếu Công ty Niêm yết, Cổ phiếu chính Công ty Chứng khoán đó, Khách không đảm bảo Tỷ lệ Ký quỹ, Nhà Đầu tư Nước ngoài, …

– Thời hạn Cho vay – 3 tháng, Gia hạn Cho vay – 3 tháng tiếp kèm Đề nghị Gia hạn, Lãi suất Vay Margin tùy Thỏa thuận, Lãi suất Gia hạn thường cao hơn, Lãi suất Kép, Tài khoản Ký quỹ tách với Tài khoản thường, Chi rút tiền được khi Hết Vay Margin, Lách bằng Rút Ứng trước, Công ty Chứng khoán lách Ký quỹ < 50% bằng Bên Thứ 3, Kho.

– Nhiều Cách tính Tỷ lệ Ký quỹ của các Công ty Chứng khoán, các Khái niệm: Full Margin, Hết room Margin, Call Margin Chéo. Tỷ lệ Cho vay ở từng Mã Chứng khoán, các Ví dụ về các Trạng thái Ký quỹ, Bán bớt bao nhiêu Chứng khoán hoặc Nộp thêm bao nhiêu Tiền khi Call Margin / Force Sell.

—————————————————————

Tại sao bán giải chấp Call Margin – Force Sell mãi không thấy hết? (19/11/2022)

@hiepbuickol Tại sao bán giải chấp Call Margin – Force Sell mãi không thấy hết? #Chungkhoan #Cophieu #dautucophieu #dautuchungkhoan #margincall #FullMargin #thitruongchungkhoan #vaymargin #thitruongtaichinh #congtychungkhoan #chungkhoanvn ♬ nhạc nền – Hiep Bui Chung Khoan Online

—————————————————————

Tại sao 2 năm qua Vay Margin được dùng nhiều như vậy? (27/11/2022)

@hiepbuickol Tại sao 2 năm qua Vay Margin được dùng nhiều như vậy? #thitruongchungkhoan #chungkhoanvietnam #Chungkhoan #Cophieu #dautuchungkhoan #dautucophieu #vaymargin #FullMargin #Margincall #forcesell #laikep #laisuatkep ♬ nhạc nền – Hiep Bui Chung Khoan Online

—————————————————————

Tại sao Tháng 11/2022 – Thị trường Chứng khoán Việt Nam bị Force Sell nhiều như vậy? (03/12/2022)

@hiepbuickol Tại sao Tháng 11/2022 – Thị trường Chứng khoán Việt Nam bị Force Sell nhiều như vậy? #thitruongchungkhoan #chungkhoan #chungkhoanvietnam #cophieu #dautuchungkhoan #dautucophieu #vaymargin #fullmargin #margincall #forcesell #congtychungkhoan ♬ nhạc nền – Hiep Bui Chung Khoan Online

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Tỷ lệ Ký Quỹ và Tỷ lệ Cho vay Margin trong Chứng khoán là gì?
> Đảo Nợ Margin trong Chứng khoán là gì?
> Cách tính Lãi vay Margin Ký quỹ trong Chứng khoán
> Call Margin và Force Sell trong Chứng khoán là gì?

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui  /  Bui Hiep – Tháng 12/2022)