Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 và Cách lựa chọn Cổ phiếu vào Chỉ số (Phần 2)

Giới thiệu

Ở bài viết trước Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 là gì và Điều kiện vào Chỉ số (Phần 1) ta đã biết đến Lý do ra đời, Khái niệm, Định kỳ thay đổi Cơ cấu Danh mục Chỉ số VN30, Thời gian lấy Dữ liệu, Ngày công bố thông tin và Điều kiện “Cần” để tham gia Chỉ số VN30. Ở phần 2, mình sẽ tiếp tục giới thiệu Chi tiết Cách lựa chọn Cổ phiếu vào Danh mục Chỉ số VN30 của HOSE.

Chủ đề này cũng là một phần trong Tổng thể Các bước Tìm hiểu Chứng khoán Cơ bản để bạn biết cách Phân tích Cổ phiếu. Các Vấn đề chính của Phần 2 gồm:

+ Cách lựa chọn Cổ phiếu vào Danh mục Chỉ số VN30 của HOSE – Vòng 1 – Lọc bằng Vốn hóa Thị trường.
+ Cách lựa chọn Cổ phiếu vào Chỉ số VN30 của HOSE – Vòng 2 – Lọc bằng Thanh khoản.

+ Phần 1 (Xem lại) – Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 là gì và Điều kiện vào Chỉ số (Phần 1).
+ Phần 3 (Phần Tiếp) – Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 và Giới hạn Tỷ trọng Vốn hóa (Phần 3).
+ Phần 4 (Phần Tiếp) – Cách tính Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 (Phần 4).

—————————————————————

Cách lựa chọn Cổ phiếu vào Danh mục Chỉ số VN30 của HOSE – Vòng 1 – Lọc bằng Vốn hóa Thị trường

Để thuận tiện trong việc trong việc trình bày, mình sẽ lựa chọn và đánh giá việc lựa chọn Cổ phiếu cho kỳ mới nhất gần đây của Sở HOSE trên cơ sở đánh giá các cổ phiếu được chọn vào Kỳ 2/2018 với cơ sở Dữ liệu xem xét là 6 tháng đầu 2018.

Chọn 50 Công ty có Vốn hóa Thị trường Bình quân Hàng ngày Cao nhất trên sàn HOSE sau khi đã loại bỏ 4 Điều kiện Cần để vào Danh mục Chỉ số VN30 như đã trình bày ở Phần 1 (Không bị Cảnh báo, Kiểm soát, …; Niêm yết > 6 tháng; Tỷ lệ Free-Float > 5%; Tỷ suất Vòng quay Chứng khoán > 0,05%). Ta có Danh mục dự kiến 50 Công ty Niêm yết có Vốn hóa Thị trường Bình quân cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 (Kỳ 1/2018) để xét vào Kỳ 2/2018 như File Excel Online – Top 50 Vốn hóa Thị trường Bình quân hoặc Hình ảnh sau:

Trong hình: Danh mục 61 Công ty Niêm yết ở HOSE có Vốn hóa Thị trường Bình quân Hàng ngày lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 và 50 Công ty được chọn để qua Vòng 1 xét duyệt vào Chỉ số VN30 Kỳ 2/2018 (Link gốc ảnh)

Để cụ thể hơn thì mình ghi cả thêm 11 Công ty Niêm yết nữa để thành Danh mục 61 Công ty Niêm yết có Vốn hóa Thị trường Bình quân Hàng ngày lớn nhất HOSE trong 6 tháng đầu năm 2018. Nguyên nhân là 11 Công ty này bị loại cụ thể gồm:

+ 8/61 Công ty mới Niêm yết chưa đủ 6 tháng: VHM (Vinhomes), TCB (Techcombank), HDB (HDBank), TPB (TPBank), GEX (Gelex), YEG (Yeah1), VPI (Văn Phú – Invest) và FRT (FPT Retail). Trong đó đặc biệt VHM khi đứng thứ 1 Top Vốn hóa Thị trường Bình quân để có thể được phép 3 tháng là được vào, tuy nhiên do Niêm yết vào ngày 17/05/2018 nên tới Ngày xét duyệt 29/06/2018 thì Công ty vẫn chưa đủ thời gian Niêm yết cần thiết tối thiểu của 1 Công ty có Vốn hóa Thị trường Top 5.

+ 2/61 Công ty có Tỷ lệ Free-Float < 5%: BID (BIDV), BHN (Habeco).

+ 1/61 Công ty bị Cảnh báo: HAG (HAGL – Hoàng Anh Gia Lai) (Bị Kiểm toán có Ý kiến Ngoại trừ).

Số liệu Vốn hóa Thị trường Bình quân Hàng ngày của các Mã Chứng khoán trên được tính như đã trình bày ở Phần cuối của Bài viết Thanh khoản Chứng khoán và Tỷ suất Vòng quay Chứng khoán tại chỗ có Hình ảnh Cách lấy Dữ liệu để tính Giá trị Giao dịch và Vốn hóa Thị trường.

—————————————————————

Cách lựa chọn Cổ phiếu vào Chỉ số VN30 của HOSE – Vòng 2 – Lọc bằng Thanh khoản

– Sắp xếp lại 50 Công ty Niêm yết có Vốn hóa Thị trường Bình quân Hàng ngày lớn nhất ở Vòng 1 trên theo tiêu chí Giá trị Giao dịch Bình quân Hàng ngày gồm cả: Khớp lệnh và Thỏa thuận theo thứ tự Giảm dần từ trên xuống dưới trong Thời gian Ngày lấy Dữ liệu để xem xét. Ở đây là 6 tháng đầu năm 2018 – từ 02/01/2018 đến 29/06/2018 (Kỳ 1/2018) để Xét cho Kỳ 2/2018 của Chỉ số VN30. Cũng sử dụng cách tập hợp Dữ liệu như trình bày ở Phần cuối trong Bài viết Thanh khoản Chứng khoán và Tỷ suất Vòng quay Chứng khoán. Ta có Bảng sau:

Trong hình: Danh mục 50 Công ty Niêm yết ở HOSE có Vốn hóa Thị trường Bình quân Hàng ngày lớn nhất xếp theo Giá trị Giao dịch Bình quân để qua Vòng 2 xét duyệt vào Chỉ số VN30 Kỳ 2/2018 (Link gốc ảnh)

Dựa trên Bảng Danh mục trên này. Ta bắt đầu sắp xếp như sau để lọt vào Danh mục 30 Cổ phiếu chính thức và 5 Cổ phiếu Dự phòng của Chỉ số VN30:

+ Top 20 Cổ phiếu Giá trị Giao dịch Bình quân lớn nhất ở trên đương nhiên sẽ có mặt trong Chỉ số VN30. Gồm: NVL, VIC, HPG, VPB, VRE, VNM, SSI, CTG, VJC, MBB, STB, VCB, ROS, MSN, FPT, DXG, SBT, GAS, PLX và PNJ. Trong thực tế thì sau khi HOSE công bố Danh mục chính thức thì có DXG là trong Top 20 trên nhưng không được vào Chỉ số VN30 chính thức mà chỉ được xếp vào dạng Dự phòng. Như vậy là vẫn có 1 chút “ngoại lai” so với quy tắc chung của HOSE, lý giải việc này có thể là do DXG kỳ trước vẫn chưa được xếp hạng vào VN30, Vốn hóa Thị trường vẫn thấp hơn các Mã được xếp vào và Thanh khoản mới được cải thiện mạnh trong kỳ này – Kỳ 1/2018.

+ Cổ phiếu từ vị trí 41 đến 50 Giá trị Giao dịch Bình quân lớn nhất ở trên đương nhiên sẽ bị loại khỏi Chỉ số VN30. Gồm: VCI, KDC, NLG, NT2, KDH, DCM, PAN, PPC, HT1 và PME. Trong thực tế sau khi Công bố Danh mục chính thức thì KDC là trường hợp ngoại lệ, nằm ở Top thanh khoản ít nhất Nhóm nhưng vẫn có mặt trong Chỉ số VN30 chính thức. Nguyên nhân có thể là do trong kỳ trước KDC vẫn đang ở trong nhóm nên kỳ này vẫn được “châm” trước giữ lại.

+ 20 Cổ phiếu còn lại từ vị trí 21 đến 40 Giá trị Giao dịch Bình quân lớn nhất sẽ được xem xét lựa chọn vào 10 vị trí cuối cùng trong Chỉ số VN30 chính thức dựa trên Nguyên tắc: Ưu tiên Cổ phiếu đã có mặt trong Chỉ số VN30 chính thức kỳ trước. Trường hợp cùng ở Chỉ số VN30 chính thức kỳ trước thì sẽ xét đến Vốn hóa Thị trường Bình quân Hàng ngày đã xếp trong Vòng 1 ở trên. Cao hơn thì ở lại và thấp hơn thì bị loại. Ta có Chỉ số VN30 kỳ trước (Kỳ 1/2018) như sau:

Trong hình: Danh mục 30 Cổ phiếu chính thức của Chỉ số VN30 – Kỳ 1/2018 – Từ 01/2018 đến 07/2018 và 5 Cổ phiếu Dự phòng (Link gốc ảnh)

Trong số 20 Cổ phiếu của các Công ty từ 21 đến 40 ở Vòng 2. Ta thấy có xuất hiện 11 Cổ phiếu đã từng ở trong VN30 kỳ trước như trong hình và đây cũng sẽ là các Cổ phiếu ưu tiên được xếp tiếp vào kỳ tới này (Kỳ 2/2018). Gồm: BMP, BVH, CII, CTD, DHG, DPM, GMD, HSG, MWG, REE và SAB. Tuy nhiên ở đây chỉ được phép lấy 10 Cổ phiếu nên ta cần phải loại đi 1 Cổ phiếu để lên được 1 Danh mục chính thức hoàn chỉnh 30 Cổ phiếu của Chỉ số VN30 (Cùng với 20 Top đầu thanh khoản đã chắc chắn). Ta có:

Trong hình: Danh mục 30 Cổ phiếu chính thức của Chỉ số VN30 – Kỳ 1/2018 – Từ 01/2018 đến 07/2018 và 5 Cổ phiếu Dự phòng (Link gốc ảnh)

Theo quy tắc chung của HOSE thì BMP là Cổ phiếu có Vốn hóa Thị trường Bình quân hàng ngày thấp nhất trong số 11 Cổ phiếu trên nên đúng là sẽ bị loại. Tuy nhiên trong thực tế sau khi Công bố Danh mục chính thức thì BVH mới là Cổ phiếu bị loại và BMP vẫn được giữ lại. Lý giải cho việc này là do BVH tuy có Vốn hóa tốt hơn nhưng Tỷ lệ Free-Float rất thấp và là thấp nhất trong Nhóm 11 Cổ phiếu này, qua đó cũng có thể bị HOSE xem là Giá dễ bị “Thao túng” và hơi “ảo”. Do đó cái Vốn hóa Thị trường đó cũng là “ảo” nên không phù hợp khi tiếp tục vào Chỉ số VN30 chính thức.

+ 5 Cổ phiếu Dự phòng của Chỉ số VN30 được lựa chọn trên cơ sở 20 Cổ phiếu còn lại tại Vòng 1 ở phía đầu bài. Gồm: BVH, EIB, KDH, VCI, DXG, HCM, NT2, PDR, TCH, PVD, HNG, PAN, DCM, KBC, PPC, NLG, HBC, DIG, PME và HT1. Nguyên tắc lựa chọn ở đây là cũng căn vào Giá trị Giao dịch Bình quân Hàng ngày kết hợp với Vốn hóa Thị trường Bình quân Hàng ngày trong kỳ để xét. Ta có:

Trong hình: Danh mục 20 Cổ phiếu còn lại xét vào Chỉ số VN30 – Kỳ 2/2018 và việc lựa chọn 5 Cổ phiếu Dự phòng (Link gốc ảnh)

Để dễ nhìn trong hình trên, mình có đánh dấu xanh lá cây cho Top 10 Vốn hóa Thị trường và Top 10 Giá trị Giao dịch Bình quân. Đánh chú ý có 7 Cổ phiếu đã đạt được cả 2 Top 10 này. Gồm: BVH, EIB, DXG, HCM, PDR, TCH và PVD. Bây giờ cần chọn 5 trong số 8 Cổ phiếu này. Ta lại thấy: BVH có tỷ lệ Free-Float rất thấp làm tròn là 10% nên khả năng sẽ dễ bị “thao túng” Giá nên bị loại. EIB mặc dù có Gia trị Bình quân là 45,029 tỷ đồng nhưng thực tế Giao dịch Thỏa thuận là chính 34,099 tỷ đồng so với Giao dịch Khớp lệnh chỉ có 10,93 tỷ đồng, quá lệnh và cũng dễ bị “thao túng” nên cũng bị loại. Như vậy ta còn lại đúng 5 Cổ phiếu: DXG, HCM, PDR, TCH và PVD. Trong thực tế sau khi Công bố Danh mục 5 Cổ phiếu Dự phòng của Chỉ số VN30 thì có PVD bị loại ra và thay vào đó là VCI. Lý giải cho việc này là do PVD biến động quá lớn trong kỳ, rất nhiều phiên Trần Sàn, cao nhất có lúc Giá 30 và thấp nhất chỉ còn khoảng 13 trong kỳ 6 tháng đầu năm 2018. Trong Top 10 Vốn hóa Bình quân còn lại thì VCI là Cổ phiếu có Giá trị Giao dịch bình quân cao nhất nên được chọn.

– Tóm lại, trong Danh mục Chỉ số VN30 chính thức của Kỳ 2/2018 có 3 ngoại lai chưa theo Quy tắc:

+ DXG bị loại dù tại Vòng 2 Thanh khoản thuộc Top 20 (Chỉ được thêm vào Dự phòng).

+ KDC vẫn được vào dù tại Vòng 2 nằm trong Top 41-50 Thanh khoản.

+ BVH bị loại dù Cổ phiếu thuộc Chỉ số VN30 kỳ trước và Vốn hóa Thị trường Bình quân hàng ngày cao trong Top 21-40 Vòng 2 Thanh khoản.

– Ta có, Danh mục Chỉ số VN30 – 30 Cổ phiếu Chính thức và 05 Cổ phiếu Dự phòng Kỳ mới nhất khi viết bày này – Kỳ 2/2018 như sau:

Trong hình: Danh mục 30 Cổ phiếu chính thức của Chỉ số VN30 – Kỳ 2/2018 – Từ 07/2018 đến 01/2019 và 5 Cổ phiếu Dự phòng (Link gốc ảnh)

Trong kỳ 2/2018 có 1 số thay đổi: 3 Cổ phiếu mới được thêm vào là PNJ, VPB và VRE (như hình bôi màu xanh lá cây) để thay thế cho 3 Cổ phiếu bị loại là BID, BVH và NT2. 5 Cổ phiếu Dự phòng đều được thay mới hoàn toàn là: VCI, DXG, PDR, HCM và TCH. Liên quan đến Số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành cũng có khá nhiều thay đổi, mình có bôi đậm như hình là các Cổ phiếu có sự thay đổi với kỳ trước.

Như vậy về cơ bản bạn đã biết cách lựa chọn của Sở HOSE đối với Danh mục Chỉ số VN30 định kỳ 6 tháng 1 lần. Danh mục Chỉ số HNX30 với Sở HNX cũng tương tự như vậy.

—————————————————————

Xem tiếp Phần 3: Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 và Giới hạn Tỷ trọng Vốn hóa (Phần 3).

Xem tiếp Phần 4: Cách tính Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 (Phần 4).

Xem lại Phần 1: Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 là gì và Điều kiện vào Chỉ số (Phần 1).

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Cách tính Chỉ số VN-Index và HNX-Index
> Tỷ lệ Free-Float và Vốn hóa Thị trường điều chỉnh Tỷ lệ Free-Float
Thanh khoản Chứng khoán và Tỷ suất Vòng quay Chứng khoán

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 10/2018)