Cập nhật Tài liệu ĐHCĐ Thường niên DPG – Đạt Phương – Tháng 4/2023

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp 2 Video Youtube được thực hiện vào Ngày 05/04/2023 trong buổi Cập nhật Tài liệu Đại hội Cổ đông Thường niên DPG – Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (Mã Chứng khoán: DPG đang Niêm yết tại sàn HOSE) kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần và File Excel – Cập nhật Tài liệu ĐHCĐ TN DPG – Tháng 3/2023 ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Bài viết này cũng là 1 phần của Bài viết Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube và đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán – những người muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các Công ty đang Niêm yết (Học thực tế). Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui.

—————————————————————

Phần 1 – Cập nhật Tài liệu Đại hội Cổ đông Thường niên DPG – Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 2 – Cập nhật Tài liệu Đại hội Cổ đông Thường niên DPG – Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương

– Clip Youtube:

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui  /  Bui Hiep – Tháng 01/2024)