Cập nhật sự sụp đổ SVB và mức độ ảnh hưởng đến Việt Nam – Tháng 3/2023

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp 2 Video Youtube được thực hiện vào Ngày 13/03/2023 trong buổi Cập nhật sự sụp đổ SVB và mức độ ảnh hưởng đến Việt Nam (SVB là Silicon Valley Bank hay Ngân hàng Thung lũng Silicon ở Mỹ) kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần và File Excel – Cập nhật sự sụp đổ SVB và mức độ ảnh hưởng đến Việt Nam – Tháng 3/2023 ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Bài viết này cũng là 1 phần của Bài viết Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube và đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán – những người muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các một sự kiện Kinh tế lớn có thể ảnh hưởng đến Việt Nam thế nào (Học thực tế). Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui.

—————————————————————

Phần 1 – Cập nhật sự sụp đổ SVB và mức độ ảnh hưởng đến Việt Nam

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 2 – Cập nhật sự sụp đổ SVB và mức độ ảnh hưởng đến Việt Nam

– Clip Youtube:

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui  /  Bui Hiep – Tháng 12/2023)