Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp các Video Youtube được thực hiện vào các Ngày 05/04/2019, 09/04/2019, 15/04/2019 và 24/04/2019 trong 1 chuỗi các buổi Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu Tổng Công ty CP May Việt Tiến (Mã Chứng khoán: VGG đang Đăng ký Giao dịch tại sàn UPCoM) kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần và File Excel – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Bài viết này cũng là 1 phần của Bài viết Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube và đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán – những người muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các Công ty đang Niêm yết (Học thực tế). Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui. Các Vấn đề chính gồm:

+ Phần 1 – Giới thiệu về VGG, Đánh giá 1 số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản của VGG hiện tại, … .
+ Phần 2 – Tìm hiểu Công ty VGG qua Báo cáo Thường niên, Tình hình Đầu tư các Dự án, … .
+ Phần 3 – Kế hoạch Kinh doanh 2018, Chiến lược Dài hạn, … .
+ Phần 4 – Tìm hiểu thêm về Công ty VGG qua Bản cáo Bạch lên sàn 2016, … .
+ Phần 5 – Thương hiệu Nhãn hàng, Triển vọng của Xuất khẩu Ngành Dệt May, Chính sách Cổ tức.
+ Phần 6 – Chiến lược Kinh doanh chung, Nhân sự Ban Điều hành, … .
+ Phần 7 – Tổng kết lại Thông tin của VGG, Phân tích Báo cáo Tài chính – Phần Tài sản.
+ Phần 8 – Phân tích Báo cáo Tài chính – Phần Nguồn vốn, So sánh với các Công ty Dệt may khác, … .
+ Phần 9 – So sánh với VGT, TCM – Phần Bảng Cân đối Kế toán, … .
+ Phần 10 – So sánh với các Công ty Dệt May khác – Phần Kết quả Kinh doanh.
+ Phần 11 – Phân tích Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ, Phân tích Thuyết Minh Báo cáo Tài chính VGG.
+ Phần 12 – Thông tin gần đây đáng chú ý của VGG, Tổng kết lại, … .

—————————————————————

Phần 1 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 1:

+ Giới thiệu về VGG và Giá Cổ phiếu trong những năm gần đây (Bình thường).
+ Đánh giá 1 số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản của VGG hiện tại: Số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành, Vốn Điều lệ, Giá Cổ phiếu, Vốn hóa Thị trường, Doanh thu Thuần 2018, Lãi sau thuế 2018 (Tăng liên tục vài năm qua cả Doanh thu và Lợi nhuận), Cổ tức Tiền mặt, Hệ số Định giá E/P, Hệ số Định giá P/E, Tỷ lệ Lãi / Vốn Điều lệ, Tỷ lệ D/P, Tỷ lệ Cổ tức / Lãi sau thuế khá cao (Tốt).
+ Tìm hiểu Công ty VGG qua Báo cáo Thường niên: Báo cáo Thường niên khá ngắn, bắt đầu Giới thiệu qua về tiểu sử Công ty (Bình thường).

—————————————————————

Phần 2 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 2:

+ Tìm hiểu Công ty VGG qua Báo cáo Thường niên: Cổ phần hóa khá sớm từ 2008; có khá nhiều Công ty con, Công ty Liên doanh, Liên kết và chủ yếu Dệt may & các đầu vào liên quan; Cơ cấu Thị trường Xuất khẩu không quá tập trung 1 Thị trường (Nhật, Mỹ, EU và khác); Vẫn tập trung Phát triển Thị trường song song cả Thị trường Nội địa (Tốt).
+ Nhiều Thông tin cần kiểm tra còn thiếu, đặc biệt là các thông số Chi tiết các Ngành nghề, Lĩnh vực, Công ty con, Địa lý, Tương quan Xuất khẩu và trong nước (Không Tốt).
+ Nhân sự và Ban Điều hành: Nhân sự gần 9000 người, thu nhập gần 9 triệu đồng / người / tháng; ban điều hành hơi nhiều thành viên (Bình thường).
+ Tình hình Đầu tư, các Dự án: vừa phải với Tổng mức là 252 tỷ đồng cho năm 2017, đặc biệt là Dự án Việt Long Hưng 126 tỷ đồng (Tốt). Tài sản Cố định của VGG cũng đã khấu hao khá nhiều (Hơn 2/3) nên việc tăng cường Đầu tư bổ sung mới là hợp lý.
+ Phát hành Cổ phiếu Ưu đãi cho Cán bộ nhân viên (ESOP): tối đa theo quy định 5% Vốn điều lệ, để ràng buộc các nhân viên quản lý chủ chốt sẽ đơn giản (111 người được trên Tổng nhân viên gần 9000 người) do có độ chênh lớn giữa Giá Bán 10 và Giá Thị trường của VGG. Lâu lâu mới thực hiện và giới hạn được phép bán là 5 năm, cho thấy tính chất vừa phải, không lạm dụng và cân bằng được lợi ích Cổ đông & Cán bộ Công nhân viên của VGG (Tốt).

—————————————————————

Phần 3 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 3:

+ Kế hoạch Kinh doanh 2018: đặt kế hoạch khá thận trọng so với năm trước 2017 và thực tế 2018 làm được. Chiến lược Kinh doanh tương đối rõ. Đặc biệt là Giai đoạn 1 – Công ty TNHH Việt Long Hưng tại Gò Công, Tiền Giang bắt đầu hoạt động Tháng 3/2018 (Tốt).
+ Chiến lược Dài hạn: tăng trưởng bình quân mỗi năm 5 – 6%, chuyển hướng sang sản xuất hàng FOB và phương thức sản xuất hàng ODM, OBM (Giá trị Gia tăng tốt hơn) (Tốt).
+ Dự án Việt Long Hưng tại Gò Công, Tiền Giang là rất lớn. Khi xong toàn bộ cần 10 ngàn lao động, Giai đoạn 1 cần 2.000 đồng, so với gần 9 ngàn lao động hiện đang có. Là lớn và ảnh hưởng lâu dài (Tốt).

—————————————————————

Phần 4 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 4:

+ Tìm hiểu thêm về Công ty VGG qua Bản cáo Bạch lên sàn 2016: cổ đông của VGG trước khi lên sàn khá nhiều, Cổ đông lớn có 3 Tổ chức là Tập đoàn Dệt may (47,88%); Tung Shing Sewing Machine Co (9,94%, South Island Garment SDN.BHD (14,16%) và đều là các Tổ chức liên quan Hỗ trợ cho VGG (Tốt).
+ Hoạt động chính của VGG: may mặc trong Nước và Xuất khẩu. Trong đó tập trung Xuất FOB và gia công các loại quần áo có sẵn. Nhìn chung theo hướng nếu Kinh tế Vĩ mô xấu đi nhiều thì chiến lược Xuất FB và gia công của VGG sẽ phù hợp do dòng tiền thu được ngay và phải thu, hàng tồn kho sẽ thấp. Tạo sự luân chuyển vốn tốt (Tốt).
+ Có đầy đủ các Thương hiệu cho cả 3 phân khúc Quần áo của VGG (Sanciaro, Manhattan, TT-up, Việt Tiến, Viettien Smartcasual, Việt Long. Giúp dễ thu hút khách hàng (Tốt).
+ Nguyên vật liệu của VGG phải nhập từ nước ngoài và chủ yếu từ Trung Quốc: bị động và sẽ chịu rủi ro Tỷ giá (Không Tốt).

—————————————————————

Phần 5 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 5:

+ Thương hiệu Nhãn hàng: VGG đang có 6 thương hiệu và chia đều cả 3 phân khúc là cao cấp, trung bình khá và bình dân (Tốt).
+ Triển vọng của Xuất khẩu Ngành Dệt May: đều tăng trưởng tốt trong vài năm qua, dựa trên số liệu do Tổng Cục Hải quan công bố (Tốt).
+ Chính sách Cổ tức: bằng tiền mặt và 30% trở lên đã xuất hiện từ lâu (Ít nhất từ 2013) (Tốt).

—————————————————————

Phần 6 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 6:

+ Chiến lược Kinh doanh chung: tăng Tỷ trọng hàng FOB – Làm Tỷ lệ Lãi giảm xuống nhưng rủi ro ít, Phải thu không bị cao, Hàng tồn kho không tồn đọng lớn (Phản ánh tư duy ăn ít nhưng chắc) và tăng Tỷ trọng hàng ODM (Hàng Xuất khẩu do VGG thiết kế Mẫu) – Giúp tăng biên lãi thay vì làm gia công thuần túy đến Thiết kế bên Nhập khẩu cũng đưa sang (Tốt).
+ Nhân sự Ban Điều hành: thường có liên quan đến Tập đoàn Dệt May Việt Nam. VGG là 1 Công ty quan trọng trong Tập đoàn. Nhân sự nhìn chung đều có tuổi, điều này phản ánh xu hướng chắc ăn thận trọng khi muốn tăng tỷ trọng hàng Xuất FOB bên trên. Một số từ Quân đội sang. Sẽ phù hợp với Kinh tế Vĩ mô dự kiến xấu trong thời gian tới (Tốt).
+ Giải thích lại các khái niệm về FOB, CIF trong Xuất Nhập khẩu Quốc tế (Bình thường).

—————————————————————

Phần 7 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 7:

+ Tổng kết lại Thông tin của VGG trong các buổi trước (Tốt).
+ Phân tích Báo cáo Tài chính – Phần Tài sản: Tiền mặt chiếm tỷ lệ khá cao; Phải thu khá cao; Hàng tồn kho không lớn; Tài sản Cố định không lớn và vẫn đang tiếp tục được Đầu tư thêm (Tốt).

—————————————————————

Phần 8 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 8:

+ Tiếp tục Phân tích Báo cáo Tài chính – Phần Tài sản: Công ty Liên kết Nợ khá nhiều, Hàng Tồn kho của VGG khá ít so với mô hình 1 Công ty sản xuất và có thể là Công ty Liên kết đảm đương phần này, VGG đóng vai trò phân phối và thương hiệu; Đầu tư Tài chính Dài hạn chủ yếu là các Công ty Dệt May cùng ngành và không lớn (Tốt).
+ Phân tích Báo cáo Tài chính – Phần Nguồn vốn: Phải trả Người bán khá lớn nhưng lại cân với Phải thu và không bị chiếm dụng Vốn, đặc biệt các bên có liên quan chiếm khá lớn so với khách hàng bên ngoài; Phải trả người lao động và Quỹ khen thưởng chiếm khá lớn và cân với Tiền mặt VGG đang có; Vốn chủ sở hữu khá lớn (Tốt).
+ So sánh với các Công ty Dệt may khác – Phần Bảng Cân đối Kế toán: mới bắt đầu chọn 1 số Công ty lớn để so sánh (Bình thường).

—————————————————————

Phần 9 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 9:

+ So sánh với VGT – Tập đoàn Dệt May – Phần Bảng Cân đối Kế toán: Tài sản VGT chủ yếu tập trung vào Tài sản Cố định và Hàng Tồn kho, phản ánh việc vẫn đang tập trung Xây nhà máy mới và mở rộng Kênh phân phối. Đặc biệt là việc Đầu tư Tài sản này lại được tài trợ chủ yếu bằng vay Ngân hàng. Khác hẳn so với Vị thế Tài chính rất tốt bên VGG, Tài sản cố định vốn có mức rủi ro lớn hơn lại tập trung ở Công ty Liên kết, trong khi VGG lại tập trung lượng tiền mặt khá lớn vốn chiếm dụng được của Người lao động (Tốt).
+ So sánh với TCM – May Thành Công – Phần Bảng Cân đối Kế toán: Tài sản TCM chủ yếu cũng tập trung vào Tài sản Cố định và Hàng Tồn kho tương tự như VGT. Tuy nhiên mức độ vay thấp hơn VGT dùng cũng được tài trợ chủ yếu từ vốn Vay Ngân hàng. Khác hẳn so với Vị thế Tài chính rất tốt bên VGG, Tài sản cố định vốn có mức rủi ro lớn hơn lại tập trung ở Công ty Liên kết, trong khi VGG lại tập trung lượng tiền mặt khá lớn vốn chiếm dụng được của Người lao động (Tốt).
+ So sánh với các Công ty Dệt May khác – Phần Kết quả Kinh doanh: Biên Lãi gộp của VGG khá thấp với các Công ty Dệt may khác do Chiến lược Xuất FOB của Công ty (Bình thường).

—————————————————————

Phần 10 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 10:

+ So sánh với các Công ty Dệt May khác – Phần Kết quả Kinh doanh: Biên Lãi gộp của VGG khá thấp với các Công ty Dệt may khác do Chiến lược Xuất FOB của Công ty. Tuy nhiên Chi phí Bán hàng và Chi phí Quản lý Doanh nghiệp lại không lớn, đặc biệt Chi phí Tài chính của VGG lại khá thấp nên Lãi thuần, Lãi trước thuế và Lãi sau thuế vẫn có tỷ lệ Tốt. Các Công ty được lựa chọn so sánh có: VGT, TCM, TNG, M10, MNB và MSH (Tốt).

—————————————————————

Phần 11 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 11:

+ Phân tích Lưu chuyển Tiền tệ – Phần Lưu chuyển Kinh doanh: có khoản lớn có Lãi trước thuế, hoàn nhập Khấu hao Tài sản Cố định, loại bỏ Lãi từ Đầu tư, Phải thu và Phải trả. Trong đó thì Phải thu lại nhỏ hơn Phải trả nên vẫn thặng dư trong Công Nợ. Tổng lại Lưu chuyển Kinh doanh vẫn đang Dương (Tốt).
+ Phân tích Lưu chuyển Tiền tệ – Phần Lưu chuyển Đầu tư: chủ yếu nhất là VGG tăng Đầu tư Tài sản Cố định nên Lưu chuyển Đầu tư bị âm. Đây là khoản Đầu tư cần thiết vào các Nhà máy Dệt May mới để phát trưởng trong Tương lai. Đặc biệt là khoản Đầu tư này chỉ chiếm chưa đến khoảng gần 1 nữa số lãi có được trong năm Tài chính 2018 nên vẫn cân đối (Tốt).
+ Phân tích Lưu chuyển Tiền tệ – Phần Lưu chuyển Tài chính: chủ yếu nhất là VGG trả Cổ tức Tiền mặt cho cổ đông và cũng chỉ chiếm 1 phần 3 Lợi nhuận kiếm được trong năm. Vẫn khá cân bằng giữa Lợi nhuận chia cho Cổ đông và giữ Lại phát triển Tái đầu tư Phát triển trong Tương lai (Tốt).
+ Phân tích Thuyết Minh Báo cáo Tài chính VGG: một thông tin thêm đáng chú y nhất là Cổ đông South Island Garment lại tham gia Mua Bán với VGG khá nhiều. Cổ đông này Hỗ trợ VGG khá nhiều (Tốt).

—————————————————————

Phần 12 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 12:

+ Tiếp tục Phân tích Thuyết Minh Báo cáo Tài chính VGG: không có thông tin gì đáng lưu ý ngoài thông tin Cổ đông South Island Garment lại tham gia Mua Bán với VGG khá nhiều. Cổ đông này Hỗ trợ VGG khá nhiều (Tốt).
+ Thông tin gần đây đáng chú ý của VGG: Chính phủ đang muốn ký các Hiệp định Thương mại tự do, đặc biệt trong 2019 là EVFTA với Liên minh Châu Âu – EU, điều này sẽ tác động tích cực đến việc Giảm Thuế Nhập khẩu hàng hóa Dệt may (Tốt).
+ Tổng kết lại: VGG Tài chính Tốt, không vay; Lưu chuyển Tiền cũng Dương Tốt; Lợi nhuận cũng khá cao và tăng đều; Chiến lược chính là Xuất khẩu FOB và Phương thức sản xuất ODM OBM; Hệ số Định giá Cổ tức cũng Tốt; Ngành Dệt May cũng đang Tốt; Dự kiến tương lai ngành cũng đang tốt do Chính sách của Chính phủ muốn ký các FTA với nước ngoài giảm Thuế (Tốt).

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 04/2019)