Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – Công ty CP May Sông Hồng

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp các Video Youtube được thực hiện vào các Ngày 28/04/2019, 02/05/2019, 13/05/2019, 17/05/2019, 21/05/2019 và 23/05/2019 trong 1 chuỗi các buổi Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu Công ty CP May Sông Hồng (Mã Chứng khoán: MSH đang Niêm yết tại sàn HOSE) kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần và File Excel – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Bài viết này cũng là 1 phần của Bài viết Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube và đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán – những người muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các Công ty đang Niêm yết (Học thực tế). Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui. Các Vấn đề chính gồm:

+ Phần 1 – Giới thiệu về MSH, Đánh giá 1 số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản của MSH hiện tại, … .
+ Phần 2 – Một số Rủi ro cần lưu ý của MSH, Nhân sự, Cơ cấu Cổ đông, … .
+ Phần 3 – Tìm hiểu MSH qua Bản cáo Bạch Niêm yết 2018, Cân đối Tài chính MSH, … .
+ Phần 4 – Ngành và Năng lực Sản xuất, Thị trường Xuất khẩu của MSH, … .
+ Phần 5 – Cơ cấu Doanh thu, Lãi Biên Gộp, Nguyên liệu, … .
+ Phần 6 – Vị thế của MSH trong ngành, Triển vọng Ngành Dệt May Việt Nam, … .
+ Phần 7 – Phải thu – Phải trả, Hệ số Tài chính, Hội đồng Quản trị / Ban Điều hành, … .
+ Phần 8 – Vấn đề Sở hữu của Lãnh đạo MSH, Kế hoạch Kinh doanh 2019.
+ Phần 9 – Di dời Nhà máy, Thêm Khách hàng Chiến lược mới, … .
+ Phần 10 – Phân tích Báo cáo Tài chính 2018 MSH – Phần Tài sản, Nguồn vốn, … .
+ Phần 11 – Phân tích Kết quả Kinh doanh 2018 của MSH, Chi phí Hoạt động Vận hành, … .
+ Phần 12 – Phân tích Lưu chuyển Tiền tệ 2018 của MSH, … .
+ Phần 13 – Tiếp tục Thuyết minh Báo cáo Tài chính 2018 và Q1/2019 của MSH, … .

—————————————————————

Phần 1 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – Công ty CP May Sông Hồng

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 1:

+ Giới thiệu về MSH và Giá Cổ phiếu trong thời gian gần đây (Bình thường).
+ Đánh giá 1 số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản của MSH hiện tại: Số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành, Vốn Điều lệ, Giá Cổ phiếu, Vốn hóa Thị trường, Doanh thu Thuần 2018, Lãi sau thuế 2018 (Tăng liên tục vài năm qua cả Doanh thu và Lợi nhuận, đặc biệt là Lợi nhuận 2018), Cổ tức Tiền mặt, Hệ số Định giá E/P, Hệ số Định giá P/E, Tỷ lệ Lãi / Vốn Điều lệ, Tỷ lệ D/P, Tỷ lệ Cổ tức / Lãi sau thuế khá cao (Tốt).
+ Tìm hiểu Công ty MSH qua Báo cáo Thường niên: Vốn điều lệ 500 tỷ đồng; Trụ sở Nam Định; Thành lập 1988; Cổ phần hóa 2004; ngành nghề May và Chăn Ga Gối Đệm; các Nhà máy đều ở Nam Định; Vốn điều lệ tăng mạnh gầy đây, đặc biệt 2014 2015 và 2018 (Bình thường).
+ Cơ cấu Xuất khẩu của MSH: cũng bao gồm Gia công CM (đến Nguyên liệu Đầu vào Người Mua Nhập khẩu cũng giao cho) và Xuất khẩu FOB (Bán Giao hàng tại boong tàu tại Cảng người bán – Cảng Việt Nam). Trong đó Tỷ trọng FOB chiếm chủ yếu Doanh thu, Lợi nhuận (Tốt).

—————————————————————

Phần 2 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – Công ty CP May Sông Hồng

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 2:

+ Một số Rủi ro cần lưu ý của MSH: Tỷ giá do MSH có Xuất khẩu; Vấn đề Lao động do đặc thù Ngành May và phân khúc trung cao cấp Công ty đang hướng tới; Nguyên liệu đầu vào hầu hết là Nhập khẩu và đặc biệt Nhập từ Trung Quốc (Bình thường).
+ Nhân sự: khá lớn là 10.496 người tính đến 31/12/2018 (Bình thường).
+ Cơ cấu Cổ đông: Cá nhân khá nhiều đến hơn 84%, FPTS cầm được 13,61%, các lãnh đạo chính Chủ tịch và Tổng giám đốc đều có cầm Cổ phiếu đáng kể (Tốt).
+ Ngành Dệt May: theo số liệu Tổng Cục Hải Quan thông báo đã xem trong VGG thì cả Ngành Dệt May trong mấy năm nay đều tăng trưởng tốt, kể cả Triển vọng Tương lai (Tốt).
+ Cơ cấu Doanh thu: Doanh thu Hàng hóa tăng tỷ trọng mạnh so với Doanh thu Gia công nên lý giải tại sao Tỷ lệ Lãi Gộp của MSH rất cao (Tốt).

—————————————————————

Phần 3 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – Công ty CP May Sông Hồng

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 3:

+ Tìm hiểu MSH qua Bản cáo Bạch Niêm yết 2018: Dệt may năm 2018 rồi được hưởng lợi kép do VND mất giá ít hơn so với các đồng tiền các nước cạnh tranh Xuất khẩu khác trong tương quan so cặp với USD của Mỹ. Nhập khẩu nguyên liệu đầu vào Dệt May vừa rẻ đi và giá bán ra khi Xuất khẩu cũng rẻ đi tương đối so với các nước cạnh tranh hàng Dệt May. Cũng lý giải năm rồi các Công ty ngành Dệt may có Lợi nhuận cao (Tốt).
+ Cân đối Tài chính MSH: mặc dù là Doanh nghiệp có liên quan Xuất khẩu Nhập, nhưng Tài sản Tài chính (Gửi Tiền + Phải thu) lại khá cân bằng với Nợ Tài chính (Phải trả và Vay Ngân hàng bằng USD). Nên về cơ bản Tỷ giá không ảnh hưởng quá nhiều đến MSH (Tốt).
+ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA): dự kiến năm nay sẽ có hiệu lực, tạo tiền đề Tốt cho các mặt hàng có thế mạnh Xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có Dệt May của MSH (Tốt).

—————————————————————

Phần 4 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – Công ty CP May Sông Hồng

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 4:

+ Tiếp tục Tìm hiểu MSH qua Bản cáo Bạch Niêm yết 2018: thường hay Phát hành Cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ Nhân viên (ESOP) 2 năm lần với Tỷ lệ Tối đa 5% Vốn điều lệ, gây pha loãng giảm Giá Cổ phiếu. Ảnh hưởng lớn đến Cổ đông. Cần chú ý. Đặc biệt 2019 phát hành chỉ cho 3 người được nhận, có thể là Lãnh đạo cao nhất, không có Lãnh đạo Tầm trung để tạo sự lan tỏa cố gắng động lực đến toàn Công ty (Không Tốt).
+ Ngành và Năng lực Sản xuất: Dệt May thì chuyên cho Xuất khẩu và Chăn Ga Gối Đệm thì chuyên cho Nội địa Trong nước. Có 18 Xưởng May để Xuất khẩu. 6 Khu vực Sản xuất và toàn bộ đều ở quanh Nam Định. Trong 5 Khu cho Dệt may và 1 Khu cho Chăn Ga Gối Đệm (Bình thường).
+ Thị trường Xuất khẩu của MSH: chủ yếu nhất là Mỹ 60 – 70%, kém hơn có Châu Âu, các nơi khác không đáng kể (Bình thường).

—————————————————————

Phần 5 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – Công ty CP May Sông Hồng

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 5:

+ Tiếp tục Tìm hiểu MSH qua Bản cáo Bạch Niêm yết 2018: Thị trường chính của Chăn ga gối Đệm là ở Phía Bắc với phân khúc Tầm trung (Bình thường).
+ Cơ cấu Doanh thu: Doanh thu FOB chiếm chính và ngày càng tăng tỷ trọng so với Doanh thu Gia Công CMT. Ngoài ra Doanh thu Xuất khẩu luôn chiếm 90%, còn Doanh thu Nội địa khoảng 10%. Trong Xuất khẩu thì MSH có 4 khách hàng lớn chính là: New York and Company, Columbia, G-III và HADDAD. Trong đó HADDAD là khách hàng mới từ năm 2017 (Tốt).
+ Lãi Biên Gộp: trong 3 mảng thì Doanh thu FOB ngày càng chiếm Tỷ trọng lớn trong Tổng Doanh thu, đồng thời cũng là Mảng có Biên Lợi nhuận gộp lớn nhất 14,11% và bản thân Tỷ lệ Lãi Biên Gộp này cũng có xu hướng gia tăng qua các năm. Tỷ lệ Lãi Gộp này cũng cao hơn hẳn các Công ty Dệt May khác như VGG, TCM, TNG, VGT, MNB, M10 như đã so sánh ở Bài trước VGG do MSH có Tỷ trọng FOB cao và tập trung vào mặt hàng Trung Cao cấp (Tốt).
+ Nguyên liệu: đa phần nhập khẩu từ Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan và FOB ở đây là FOB chỉ định nên rủi ro về biến động giá nguyên liệu thấp do Nhà Nhập khẩu của nắm được đầu vào của MSH (Tốt).

—————————————————————

Phần 6 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – Công ty CP May Sông Hồng

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 6:

+ Tiếp tục Tìm hiểu MSH qua Bản cáo Bạch Niêm yết 2018: Lợi nhuận 2018 tăng đột biến lên, nhanh hơn hẳn Doanh thu, chủ yếu ở việc chuyển đổi Xuất khẩu Gia công CMT sang Xuất FOB và Khu vực sản xuất mới là Nghĩa Hưng bắt đầu chạy đúng công suất của Nhà máy (Tốt).
+ Vị thế của MSH trong ngành: ngoài sản phẩm May và Chăn Ga Gối Đệm thì còn các phụ trợ ngành May đi theo như Bông, In thêu – chần. Tạo thêm Giá trị Gia tăng cho chuỗi Sản phẩm (Tốt)
+ Triển vọng Ngành Dệt May Việt Nam: chủ yếu hiện tai là gia công cho các Thương hiệu lớn của Thế giới (CMT). Và việc chuyển đổi dần sang FOB, ODM sẽ tạo cơ hội cho Tương lai. Cơ sở: Lao động Việt Nam trẻ còn lớn, Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam ký với các nước và khu vực. Hiện nay Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với Châu Âu có thể được thông qua (Tốt).
+ Chiến tranh Thương mại Mỹ – Trung: trong Dệt May, theo số liệu 2017 thì Mỹ nhập từ Trung Quốc nhiều nhất (hơn 33%) và Mỹ đang có ý định đánh thuế vào nhiều mặt hàng của Trung Quốc, trong đó có Dệt May. Việt Nam là nước lớn thứ 2 Xuất vào Mỹ (hơn 14%) trong ngành Dệt May sẽ được hưởng lợi do chính sách này (Tốt).
+ So sánh các Công ty cùng ngành khác: MSH luôn có Tỷ suất Lợi nhuận Gộp / Doanh thu hay ROE, ROA thuộc nhóm cao nhất ngành, thể hiện sự hiệu quả so với các Công ty Dệt may khác trên sàn cùng quy mô (Tốt).
+ Định hướng Ngành Dệt May Việt Nam của Nhà nước: Bộ Công thương mong muốn đẩy dần tỷ trọng ngành Dệt lên 49%, còn May còn 51%. Tức là phát triển đồng bộ chuỗi Giá trị cho cả Ngành là chủ trương chung của Nhà nước. Chuyển từ gia công CM sang OEM, FOB, ODM, OBM, … (Tốt).
+ Chiến lược Chính sách Riêng của MSH: mạnh mảng phụ trợ giặt, in, thêu – chần, … ; tiếp tục chuyển dần sang FOB, tìm Thị trường mới để cân bằng với Mỹ; đẩy mạnh Thị trường Nội địa (Tốt).
+ Cổ tức Tiền mặt trong vài năm gần đây: Đều và Cao ở mức 40 – 45%. Dự kiến từ 2019 vẫn ở mức 35% (Tốt).

—————————————————————

Phần 7 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – Công ty CP May Sông Hồng

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 7:

+ Tiếp tục Tìm hiểu MSH qua Bản cáo Bạch Niêm yết 2018: Mức lương của MSH tăng dần qua từng năm, Vay ròng Ngân hàng (Chủ yếu BIDV Nam Định) so với Vốn chủ sở hữu không lớn. Công ty có Nguồn thu Xuất khẩu từ USD nên nếu có vay USD từ Ngân hàng cũng không chịu rủi ro Tỷ giá (Bình thường).
+ Phải thu – Phải trả: Phải thu của MSH chủ yếu từ vài đối tác lớn và bằng khoảng 1/6 Doanh thu cả năm 2018 – Không quá lớn. Mặt khác khoản phải thu này lại cân đối với Phải trả Người bán, Người mua trả Tiền trước và Phải Người lao động (Tốt).
+ Hệ số Tài chính: Hệ số Thanh toán ngắn hạn và nhanh đều tốt lên gần đây, Nợ / Tổng Tài sản giảm, Vòng quay Hàng tồn kho giảm, … đều tốt lên chung (Tốt).
+ Hội đồng Quản trị / Ban Điều hành: Chủ tịch là Bố của Tổng giám đốc nên đây là 1 Công ty Gia đình và hiện tại vẫn đang Định hướng cho con Điều hành hàng ngày. Và Tổng giám đốc đã có 10 năm tham gia Điều hành ở Ban Điều hành của MSH. Mặt khác tất cả các Lãnh đạo khác đều có ít nhiều Cổ phiếu và hưởng lợi từ sự đi lên của MSH. Qua đó tạo sự gắn kết với Công ty lâu dài (Tốt).

—————————————————————

Phần 8 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – Công ty CP May Sông Hồng

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 8:

+ Tiếp tục Tìm hiểu MSH qua Bản cáo Bạch Niêm yết 2018: Giá trị Thị trường của MSH tăng mạnh trong vài năm qua, soi chiếu việc này qua việc Đầu tư vào MSH của FPTS, tăng Giá trị khoảng 20 lần (Tốt).
+ Vấn đề Sở hữu của Lãnh đạo MSH: các lãnh đạo thường chuyển sở hữu Cổ phiếu của của mình sang cho người nhà Sở hữu. Có thể là Vợ / Chồng hoặc Con. Cũng có thể để thuận lợi khi mới lên sàn có thể Bán được (Bình thường).
+ Kế hoạch Kinh doanh 2019: đáng chú ý là việc tăng quy mô nhân sự từ 10 ngàn lao động lên thành 12 ngàn lao động trong 2019. Quá trình này cũng góp phần làm tăng thêm Tỷ trọng Xuất FOB trong quá trình chuyển đổi từ Gia công CMT (Tốt).

—————————————————————

Phần 9 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – Công ty CP May Sông Hồng

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 9:

+ Tìm hiểu thêm về MSH qua Đại hội Cổ đông Thường niên 2019 – Di dời Nhà máy: việc Di dời Nhà máy ra Khu Công nghiệp Mĩ Tân, tốn chi phí khoảng 500 – 550 tỷ đồng, là khá lớn so với Tài sản Cố định còn lại là gần 600 tỷ đồng. Tuy nhiên do các nhà máy cũ đã khấu hao hết hơn nửa nên việc Đầu tư là cần thiết và Nợ vay so với Vốn chủ sở hữu không quá lớn. Cũng để cập nhật Công nghệ mới trong ngành Dệt may để tăng cạnh tranh và đáp ứng các đơn hàng của Đối tác lớn (Tốt).
+ Thêm Khách hàng Chiến lược mới: 2019 dự kiến có thêm khách hàng lớn mới như Li&Fung và Columbia (Dự kiến sẽ có 5 khách hàng lớn ở Mỹ) (Tốt).
+ Phát hành Cổ phiếu ESOP cho Cán bộ Nhân viên: Cổ đông ý kiến về việc Phát hành, đặc biệt ở Tỷ lệ quá lớn 5% vừa rồi cho có 3 người và tùy theo Kế hoạch Kinh doanh (Tốt).
+ Kế hoạch Kinh doanh đặt ra cho 2019: Doanh thu và Lợi nhuận tăng trưởng nhẹ so với 2018, khá Tốt so với nhiều Công ty hay đặt lùi thận trọng. Kế hoạch Cổ tức Tiền mặt vẫn cao 35 – 45%, Lương cũng tăng nhẹ theo Tỉ lệ tương ứng để tạo ổn định về Nhân sự (Tốt).

—————————————————————

Phần 10 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – Công ty CP May Sông Hồng

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 10:

+ Phân tích Báo cáo Tài chính 2018 MSH – Phần Tài sản: Tài sản của Công ty tập trung vào 4 phần chính là Tiền, Phải thu, Hàng tồn kho và Tài sản Cố định (Nhà Máy). Trong đó các khoản đều không biến động mạnh, khá ổn định. Hàng tồn khó có nhích lên nhưng theo kèm là sự tăng lên mạnh của Doanh thu (Tốt).
+ Phân tích Báo cáo Tài chính 2018 MSH – Phần Nguồn vốn: Phải trả Người bán và Phải trả Người lao động cân được với Phải thu bên Tài sản. 2 món chính còn lại trong phần này là Vay Ngân hàng và Vốn chủ thì Vay Ngân hàng gần như cân với Gửi Tiền bên Tài sản (Vay ròng gần như bằng 0), đặc biệt là Tài chính thay đổi đáng kể với việc Vay ít hơn, Vốn chủ sở hữu lớn hơn (Tốt).
+ Phân tích và so sánh Phần Tài sản của Q1.2019 với 2018: Vốn chủ tăng lên do Lãi quý 1 tăng lên; Phải thu tăng và Hàng tồn kho tăng nhẹ dẫn đến Tiền mặt giảm. Tuy nhiên Vay ròng (Tiền Mặt – Vay) vẫn không lớn so với Vốn chủ. Các khoản mục chính khác hầu như không đổi (Tốt).

—————————————————————

Phần 11 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – Công ty CP May Sông Hồng

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 11:

+ Phân tích Kết quả Kinh doanh 2018 của MSH: Doanh thu Thuần tăng tốt hơn 20%, Tỷ lệ Lãi Gộp / Doanh thu tăng từ 17% lên 20% của Năm 2018 so với 2017. 2 điều này làm cho Lãi Gộp của Công ty tăng mạnh trong 2018 khoảng 40% so với 2017. Đặc biệt Tỷ lệ Lãi Gộp / Doanh thu của MSH vẫn luôn cao nhất ngành. Điều này có được là do tăng được Tỷ trọng Xuất FOB so với Gia công CMT (Tốt).
+ Chi phí Hoạt động Vận hành: thường chỉ chiếm 9 – 10% Doanh thu Thuần và chủ yếu tập trung chủ yếu ở Chi phí Bán hàng và Chi phí Quản lý Doanh nghiệp. Riêng Doanh thu và Chi phí Tài chính thường khá cân bằng. Đặc biệt hơn là mặc dù Doanh thu Thuần tăng hơn 20% nhưng Chi phí Vận hành lại không tăng bao nhiêu. Kết quả là Lãi thuần 2018 tăng gần 100% so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả Lãi sau thuế cuối cùng tăng 84% (Tốt).
+ Phân tích nhanh Kết quả Kinh doanh Q1/2019 của MSH: Doanh thu Thuần tăng hơn 20% so với cùng ký năm 2018. Tỷ lệ Lãi Gộp / Doanh thu cũng tăng lên thành 20% từ của hơn 17% của Quý 1/2018. Tổng Chi phí Vận hành vẫn tương tự không chênh nhiều với năm trước. Cuối cùng là Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với Q1/2018 (Tốt).

—————————————————————

Phần 12 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 12:

+ Phân tích Lưu chuyển Tiền tệ 2018 của MSH – Phần Lưu chuyển Kinh doanh: các khoản lưu chuyển chính có Thu do Lãi trước thuế 449 tỷ đồng, Thu do hoàn nhập Khấu hao Tài sản Cố định 116 tỷ đồng và Chi do Tăng Hàng Tồn kho -128 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý nhất là Thu do Lãi trước thuế tăng mạnh gấp đôi so với 2017 và cũng là nguyên nhân chính khiến Tổng Lưu chuyển Kinh doanh năm nay dương mạnh 373 tỷ đồng và tăng mạnh so với năm ngoái 144 tỷ đồng. Chi Phải thu -47 tỷ đồng đo để khách hàng nợ và Thu Phải trả 58 tỷ đồng do nợ lại Người bán không lớn và khá cân bằng nhau (Tốt).
+ Phân tích Lưu chuyển Đầu tư 2018 của MSH: có các khoản Lưu chuyển chính như Chi Xây dựng Tài sản Cố định -73 tỷ đồng, Chi Gửi Tiết kiệm Ngân hàng -780 tỷ đồng, Thu do Đáo hạn Tiền gửi Ngân hàng 598 tỷ đồng. Thu từ Lãi Tiền gửi và Cổ tức là 43 tỷ đồng. Tổng lại Công ty còn Gửi ròng Ngân hàng là 182 tỷ đồng. Tổng Lưu chuyển Đầu tư âm tiền -211 tỷ đồng. Nhưng bản chất là do Gửi ròng Tiền gửi Ngân hàng (Tốt).
+ Phân tích Lưu chuyển Tài chính 2018 của MSH: có 3 khoản lưu chuyển chính Thu từ Đi vay Ngân hàng 2451 tỷ đồng, Chi trả Nợ gốc Vay -2589 tỷ đồng. Tổng lại Công ty Trả Nợ ròng Vay Ngân hàng là 138 tỷ đồng. Và Chi Cổ tức Tiền mặt cho Cổ đông là -170 tỷ đồng. Tổng lại Lưu chuyển Tài chính bị âm với mức -308 tỷ đồng. Tuy nhiên hơn nửa là Chi Cổ tức Tiền mặt cho Cổ đông 170 tỷ đông và Chi trả bớt Nợ vay Ngân hàng. Điểm này có được là do Công ty thặng dư Tiền lớn bên Kinh doanh (Tốt).
+ Tổng kết Lưu chuyển Tiền tệ 2018: bị Âm -146 tỷ đồng như bản chất là đang tốt lên, Dư tiền Kinh doanh lớn, Gửi ròng thêm Ngân hàng, Trả bớt Nợ vay Ngân hàng, có tiền Chi trả Cổ tức Tiền mặt cho Cổ đông (Tốt).
+ Đánh giá Lưu chuyển Tiền tệ Quy 1/2019: Lãi trước thuế tăng tốt; Chi lớn cả Phải Thu, Phải trả và Hàng tồn kho được bù bằng việc Công ty rút bớt Sổ Tiết kiệm Ngân hàng để cân đối (Bình thường).
+ Thuyết minh Báo cáo Tài chính 2018 của MSH: không có gì đặc biệt bất thường (Bình thường).

—————————————————————

Phần 13 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – Tổng Công ty CP May Việt Tiến

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 13:

+ Tiếp tục Thuyết minh Báo cáo Tài chính 2018 và Q1/2019 của MSH: không có bất thường (Bình thường).
+ Thông tin gần đây: Cổ đông Nội bộ ngay khi nhận được Cổ phiếu ESOP thì lập lức lôi Cổ phiếu cũ tên người nhà ra bán; Giá trị Xuất khẩu Ngành Dệt May đều tăng trong vài năm qua và tiếp tục Dự kiến tốt do Chiến tranh Thương mại Mỹ – Trung; Kết quả Kinh doanh Quý 1 tiếp tục tăng trưởng Tốt cả Doanh thu và Lợi nhuận do xu hướng chung chuyển đổi và nâng tỷ trọng Xuất FOB trong Tổng Doanh thu (Tốt).
+ Các Thông tin trên Website của MSH: các Đại lý trong nước liên quan đến Chăn Ga Gối Đệm khá nhiều, các Thông tin khác không có gì khác thường (Bình thường).
+ Tổng kết lại MSH: Hệ số Định giá không còn quá hấp dẫn và phù hợp với ai thích theo Hướng Đầu tư Tăng trưởng kỳ vọng vào Lợi nhuận 2019 tăng trưởng tốt để Giá Cổ phiếu tiếp tục Tăng. Tỷ lệ Cổ tức Tiền mặt cao. Tỷ lệ Lãi Biên Gộp cao nhất ngành (Tốt).

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 05/2019)