Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC – Viconship – Công ty CP Container Việt Nam

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp các Video Youtube được thực hiện vào các Ngày 07/03/2019, 12/03/2019 và 17/03/2019 trong 1 chuỗi các buổi Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu Công ty CP Container Việt Nam (Mã Chứng khoán: VSC đang Niêm yết tại sàn HOSE) kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần và File Excel – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Bài viết này cũng là 1 phần của Bài viết Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube và đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán – những người muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các Công ty đang Niêm yết (Học thực tế). Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui. Các Vấn đề chính gồm:

+ Phần 1 – Giới thiệu về VSC, Đánh giá 1 số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản của VSC hiện tại, … .
+ Phần 2 – Tìm hiểu VSC qua Báo cáo Thường niên: Các Công ty con, Hoạt động Sản xuất Kinh doanh, … .
+ Phần 3 – Báo cáo và Đánh giá của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị, Đại hội cổ đông 2018, … .
+ Phần 4 – Các Cảng tại Hải Phòng, Cảng Lạch Huyện – Đối thủ Cạnh tranh chính, … .
+ Phần 5 – Tiếp tục Phân tích Báo cáo Tài chính: Phần Tài sản, Nguồn Vốn, Kết quả Kinh doanh.
+ Phần 6 – Tiếp tục Phân tích Báo cáo Tài chính: Phần Kết quả Kinh doanh, Lưu chuyển Tiền tệ, … .
+ Phần 7 – Thay đổi Chiến lược của VSC trong tương lai, Tìm hiểu qua về Công ty con chính – VGR.
+ Phần 8 – Tiếp tục Tìm hiểu qua về Công ty con chính – VGR, Ngành Cảng.
+ Phần 9 – Cổ đông lớn của VSC và Báo cáo Tình hình Quản trị 2018 của VSC.
+ Phần 10 – Giá Dịch vụ Ngành Cảng biển 2019, Quy định về Giá sàn Cảng Biển, … .
+ Phần 11 – Các Quỹ ngoại tại VSC, Tổng Kết lại, … .

—————————————————————

Phần 1 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC – Công ty CP Container Việt Nam

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 1:

+ Giới thiệu về VSC và Giá Cổ phiếu trong 1 năm gần đây phản ứng tốt so với Thị trường (Tốt).
+ Đánh giá 1 số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản của VSC hiện tại: Số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành, Giá Cổ phiếu, Vốn hóa Thị trường, Doanh thu Thuần (Tăng đều), Lãi sau thuế (Chỉ bị Giảm trong 2016 2017), Cổ tức Tiền mặt, Cổ tức Cổ phiếu, Hệ số Định giá E/P, Hệ số Định giá P/E, Tỷ lệ Lãi / Vốn Điều lệ, Tỷ lệ D/P, Tỷ lệ Cổ tức / Lãi sau thuế khá Cân bằng hài hòa (Tốt).
+ Đánh giá về Ngành Cảng, Logistics của Công ty trong dài hạn – Triển vọng tốt do Chính sách hút Vốn Đầu tư nước ngoài đến Việt Nam của Nhà nước (Tốt).
+ Lướt qua Website của VSC và Tìm hiểu Công ty qua Báo cáo Thường niên: Trụ sở Hải Phòng; thành lập 1985; Cổ phần hóa 2002; Ngành Cảng Biển, Kho Bãi và Vận tải Bộ; Niêm yết sàn HOSE 2008; Địa bàn Kinh doanh: Hải Phòng (Chính), Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tp. Hồ Chí Minh (Bình thường).

—————————————————————

Phần 2 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC – Công ty CP Container Việt Nam

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 2:

+ Tiếp tục Tìm hiểu Công ty VSC qua Báo cáo Thường niên – Các Công ty con. Trong đó đáng chú có: CTCP Container Miền Trung với Mã CK là VSM ở HNX, CTCP Cảng Xanh VIP với Mã CK là VGR ở UPCoM đều hoạt động khá tốt. Đặc biệt VGR lãi khá lớn và tăng Doanh số Lợi nhuận khá mạnh trong năm 2018 (Tốt).
+ Công ty Liên kết của VSC: CTCP Logistic Cảng Đà Nẵng với Mã CK là DNL ở UPCoM, CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ với Mã CK là PSP ở UPCoM và 1 Công ty nhỏ khác. Khá minh bạch và có thể kiểm tra được (Tốt).
+ Hoạt động Sản xuất Kinh doanh: Cảng biển vẫn chiếm cả về Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty (Bình thường).
+ Ban Điều hành: có 3 người và khá gọn; 2/3 người còn khá trẻ với nhân sự toàn Công ty là hơn 1000 người (Tốt).
+ Tình hình Đầu tư và Dự án lớn 2017: Tổng khá lớn khoảng 440 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý có Đầu tư mới tại Công ty con – CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh khá lớn với hơn 252 tỷ đồng (Bình thường).
+ Cơ cấu Cổ đông: Nước ngoài đang nắm 42% khá cao và tăng trong thời gian gần đây; Chủ yếu là Tổ chức Nước ngoài. Tuy nhiên lại không có cổ đông chính nắm giữ chiếm chính ở VSC (Khá Tốt).

—————————————————————

Phần 3 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC – Công ty CP Container Việt Nam

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 3:

+ Tiếp tục Tìm hiểu Công ty VSC qua Báo cáo Thường niên – Chính sách Người lao động: lương bình quân 13,1 triệu đồng / người / tháng, 5,5 ngày / tuần và 8h / ngày (Khá Tốt).
+ Báo cáo và Đánh giá của Ban Giám đốc: không có gì bất thường bên kinh doanh, Tài sản chủ yếu dưới dạng Dài hạn, có 1 khoản vay Dài hạn do Công ty con thực hiện (Bình thường).
+ Đánh giá của Hội đồng Quản trị: Vĩ mô Việt Nam tốt thu hút tốt Vốn Đầu tư trực tiếp Nước ngoài Đầu tư vào Việt Nam, Tổng Kim ngạch Xuất nhập khẩu vẫn ở mức cao và tương đối cân bằng (Tốt).
+ Hội đồng Quản trị: các Thành viên Hội đồng Quản trị cầm trực tiếp ít Cổ phiếu (Không Tốt). Các Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm không có gì bất thường.
+ Đại hội cổ đông Thường niên 2018: Kế hoạch Kinh doanh 2018 khá thận trọng do với Thực hiện, Cổ tức không thấp hơn 20% (Tốt).
+ Thảo luận tại Đại hội cổ đông 2018 – Bán bớt Cổ phiếu VGR: Lãnh đạo Công ty muốn bán bớt Cổ phiếu trong Công ty con VGR cho Cổ đông lớn kiểm đối tác chiến 60% Doanh thu VGR nhưng không được đồng ý do tỷ lệ biểu quyết 63% và thấp hơn 65% theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tương lai sẽ chuyển đổi công năng cảng GreenPort (Bình thường).
+ Vấn đề Cạnh tranh: Cảng Lạch Huyện dự kiến đưa vào hoạt động 2018 dự kiến sẽ có ảnh hưởng. Sẽ xem lại sau vấn đề này (Không Tốt).

—————————————————————

Phần 4 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC – Công ty CP Container Việt Nam

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 4:

+ Nhắc lại Thông tin Thảo luận tại Đại hội cổ đông Thường niên 2018: Vấn đề cạnh tranh khi có Cảng Lạch Huyện. Cần tìm Thông tin các Cảng tại Hải Phòng (Bình thường).
+ Các Cảng tại Hải Phòng: có khá nhiều Cảng, tuy nhiên lớn nhất là Lạch Huyện và Nam Đình Vũ (thuộc GMD và là 1 trong 4 Cảng của GMD ở Hải Phòng). Và đặc biệt 2 Cảng này đều mới hoàn thành trong 2018. Số liệu sơ bộ là gần 50 Cảng, trong đó VSC có 2 (Bình thường).
+ Cảng Lạch Huyện – Đối thủ Cạnh tranh chính: bắt đầu từ 2013, Chi phí Đầu tư 1 tỷ USD, Giai đoạn 1 hoàn thành Tháng 5/2018, sẽ tiếp nhận được 300 ngàn TEU. Trong 2019, nếu hoàn thành sẽ là 2 – 3 triệu TEU. Qua đó nâng tất cả Hải Phòng lên 5 triệu TEU. Gần tương đương gần 6 triệu của TP.HCM trong 2017. Như vậy Cảng Lạch Huyện khi xong sẽ chiếm khoảng 50% của cả Hải Phòng (Không Tốt).
+ Phân tích Báo cáo Tài chính – Phần Tài sản: không có gì bất thường (Bình thường).

—————————————————————

Phần 5 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC – Công ty CP Container Việt Nam

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 5:

+ Tiếp tục Phân tích Báo cáo Tài chính – Phần Tài sản: chủ yếu tập trung ở Tài sản Cố định (Cầu Cảng, Kho Bải, Xe Container, … ) và Chi phí Trả trước Dài hạn (Tiền đất Nộp cho Nhà nước). Giá trị Khấu hao khá lớn (Bình thường).
+ Phân tích Bảng Cân đối Kế toán – Nguồn Vốn: chủ yếu là Vốn chủ sở hữu và 1 phần nhỏ là Vay Ngân hàng. Tuy nhiên Vay Ngân hàng lại cân bằng với Tiền Gửi của VSC bên phần Tài sản. Như vậy, An toàn Tài chính (Tốt).
+ Phân tích Kết quả Kinh doanh: Doanh thu Thuần tăng tăng trưởng khá, Tỷ lệ Lãi Gộp vẫn duy trì tốt. Dịch vụ Bốc dỡ Containter là chủ lực và tăng trưởng tốt nhất. Chi phí Quản lý Doanh nghiệp chiếm khá chút nhưng thấp do với Lãi gộp (Tốt).

—————————————————————

Phần 6 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC – Công ty CP Container Việt Nam

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 6:

+ Tiếp tục Phân tích Báo cáo Tài chính – Phần Kết quả Kinh doanh: Lợi nhuận sau thuế Cổ đông Công ty Mẹ tăng tốt là do Doanh thu tăng tương ứng. Công ty con quan trọng là VGR trong 2019 vẫn tiếp tục được miễn thuế (Từ Năm 2020 sẽ là 10%) (Tốt).
+ Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: khá lớn so với bình thường, tuy nhiên cũng lý giải vì sao không cần Phát hành Cổ phiếu Ưu đãi cho Cán bộ Công nhân viên ESOP (Bình thường).
+ Ngành của VSC: được chia ra làm 4 nhóm ngành và chủ yếu Doanh thu / Tài sản tập trung ở Nhóm Ngành bốc dỡ Containter (Có thể hiểu là Cảng).
+ Phân tích Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ – Phần Lưu chuyển Kinh doanh: chủ yếu do Lãi trước thuế và hoàn Chi phí Khấu hao Tài sản cố định. Dương tiền lớn (Tốt).
+ Phần Lưu chuyển Đầu tư: chủ yếu do Đầu tư thêm Tài sản Cố định ở mức độ vừa phải và còn thấp hơn tốc độ khấu hao. Mang tính Bổ sung. Tổng lại Chi Đầu tư vẫn thấp hơn Thu tiền bên Kinh doanh (Tốt).
+ Phần Lưu chuyển Tài chính: âm tiền lớn nhưng chủ yếu do trả cổ tức cho cổ đông và trả bớt Nợ vay Ngân hàng. Tổng Âm vẫn nhỏ hơn Thu tiền bên Kinh doanh (Tốt).
+ Tổng Lưu chuyển Tiền tệ: bản chất của Lưu chuyển của VSC trong 2018 là Thu tiền cho Kinh doanh để bù cho Đầu tư thêm Tài sản cố định, Chi Cổ tức cho cổ đông và Trả bớt Nợ vây Ngân hàng (Tốt).

—————————————————————

Phần 7 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC – Công ty CP Container Việt Nam

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 7:

+ Thay đổi Chiến lược của VSC trong tương lai: do cạnh tranh của Cảng Lạch Huyện nên VSC việc chuyển đổi công năng Cảng GreenPort thành Trung tâm Hàng hóa. Và nhiều khả năng khách hàng bên Cảng Greenport sẽ được điều sang Công ty con VGR – Cảng VIP GreenPort. Thời gian dần dần trong 10 năm khá dài (Tốt).
+ Tìm hiểu qua về Công ty con chính – VGR: đây là Công ty mới thành lập và bắt đầu khai thác từ tháng 11/2015. Vị trí Cảng VIP GreeePort khá tốt so với nhiều Cảng khác tại khu vực Hải Phòng. Kết quả Kinh doanh 2018 khá tốt, Vay Ngân hàng không nhiều so với Vốn chủ Sở hữu (Tốt).

—————————————————————

Phần 8 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC – Công ty CP Container Việt Nam

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 8:

+ Tiếp tục Tìm hiểu qua về Công ty con chính – VGR: muốn Đại chúng hóa Công ty bằng việc lên Sàn Chứng khoán. 2 Công ty lớn là VSC và Evergreen chiếm 96% VGR . Doanh thu Bốc xếp tăng tốt và chiếm tỷ trọng lớn trong Tổng của VSC. Nhân sự 137 người, khá gọn. Lãnh đạo hầu hết từ VSC qua (Tốt).
+ Ngành Cảng: khối lượng hàng hóa lưu thông qua Cảng Biển đạt 536 triệu tấn và tăng 17% so với năm trước. Trong đó, lượng hàng hóa Container là 15 triệu TEU và tăng 15% so với năm trước, chiếm 39% Tổng lượng hàng hóa (Tốt).

—————————————————————

Phần 9 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC – Công ty CP Container Việt Nam

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 9:

+ Cổ đông lớn của VSC: Cổ đông lớn SFI cũng đang niêm yết ở HOSE nắm hơn 5% VSC có ngành nghề liên quan (Đại lý Vận tải). Như vậy sẽ có sự hỗ trợ qua lại Ngành nghề Cảng Biển của VSC. Gần nghề có hiểu biết qua lại với VSC quyết định Đầu tư 1/4 Vốn chủ vào VSC (Rất lớn). Như vậy là cũng rất tin tưởng cả vào Đầu tư Tài chính Dài hạn (Tốt).
+ Báo cáo Tình hình Quản trị 2018 của VSC: không có gì bất thường (Bình thường).

—————————————————————

Phần 10 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC – Công ty CP Container Việt Nam

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 10:

+ Thông tin Vĩ mô khác: Việt Nam ký các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giảm thuế với các Quốc gia, Khu vực khác và sẽ thúc đẩy Xuất Nhập khẩu tăng trưởng (Tốt).
+ Giá Dịch vụ Ngành Cảng biển 2019: Giá sàn Dịch vụ bốc dỡ Container từ 2019 sẽ tăng 10% và sẽ tăng thu nhập của các Cảng phía hạ lưu sông ở Hải Phòng. Trong đó có Cảng của Công ty con VGR – VIP GreenPort (Tốt).
+ Quy định về Giá sàn của Cảng Lạch Huyện cao hơn Giá sàn các Cảng con lại. Trong tương lai định hướng là các Cảng còn lại sẽ tăng giá sàn nhanh hơn Cảng Lạch Huyện để giải quyết tình trạng Cung vượt Cầu. Hiện tại Phí Dịch vụ Cảng ở Việt Nam còn khá thấp so với khu vực. Đặc biệt tại Hải Phòng (Bình thường).

—————————————————————

Phần 11 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VSC – Công ty CP Container Việt Nam

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 11:

+ Chính sách của Nhà nước nâng dần Giá sàn Cảng biển: sẽ loại bỏ dần các Cảng phía sâu trong. Các Cảng phía ngoài như VIP Greenport của VSC sẽ được lợi. Giá Cảng ở Hải Phòng còn thấp so với Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, cũng như so với các nước trong khu vực do Cung vượt Cầu (Tốt).
+ Trong năm 2018 rồi 2 Quỹ Đầu tư ngoại đều tăng mua VSC vào: KWE và PXP. Thay thế cho Dragon Capital, Vietnam Holding Bán ra. Bên cạnh Cổ đông lớn trong nước cùng ngành là SFI (Tốt).
+ Tổng kết lại: Lãi năm rồi là rất tốt, Tăng nhiều, Hệ số Định giá PE tốt, Ngành Cảng sẽ chung của VSC sẽ phát triển, Cổ tức Tiền mặt 20% là khá cao so với Giá, Tỷ lệ Tái đầu tư vẫn cao hơn để Tái đầu tư, Vị trí Cảng mới của VSC khá tốt, cho khách hàng nắm giữ cổ phần bên Công ty con VGR, Doanh thu hàng năm đều tăng nhiều năm qua (Tốt).
+ Tham khảo thêm Đánh giá Google Map: có 1 số phàn nàn cần điều chỉnh lại, nhất là so với Cảng của GMD gần đó (Bình thường).

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 03/2019)