Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu IDV – VPID – Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp 11 Video Youtube được thực hiện vào các Ngày 16/09/2019, 19/09/2019, 24/09/2019, 30/09/2019 và 07/10/2019 trong 1 chuỗi các buổi Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc – VPID (Mã Chứng khoán: IDV đang Niêm yết tại sàn HNX) kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần và File Excel – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu IDV ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Bài viết này cũng là 1 phần của Bài viết Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube và đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán – những người muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các Công ty đang Niêm yết (Học thực tế). Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui

—————————————————————

Phần 1 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu IDV – VPID – Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 2 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu IDV – VPID – Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 3 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu IDV – VPID – Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 4 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu IDV – VPID – Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 5 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu IDV – VPID – Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 6 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu IDV – VPID – Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 7 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu IDV – VPID – Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 8 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu IDV – VPID – Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 9 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu IDV – VPID – Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 10 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu IDV – VPID – Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

– Clip Youtube:

—————————————————————

Phần 11 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu IDV – VPID – Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

– Clip Youtube:

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 10/2019)