Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu DVP – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp các Video Youtube được thực hiện vào các Ngày 25/03/2019, 27/03/2019 và 28/03/2019 trong 1 chuỗi các buổi Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Mã Chứng khoán: DVP đang Niêm yết tại sàn HOSE) kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần và File Excel – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu DVP ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Bài viết này cũng là 1 phần của Bài viết Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube và đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán – những người muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các Công ty đang Niêm yết (Học thực tế). Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui. Các Vấn đề chính gồm:

+ Phần 1 – Giới thiệu về DVP, Đánh giá 1 số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản của DVP hiện tại, … .
+ Phần 2 – Tìm hiểu Công ty DVP qua Báo cáo Thường niên 2017, Cổ đông lớn, … .
+ Phần 3 – Ban Điều hành của DVP, Tình hình Đầu tư, Dự án gần đây của DVP, … .
+ Phần 4 – Đánh giá Hoạt động Sản xuất Kinh doanh, Kế hoạch Định hướng trong Tương lai, … .
+ Phần 5 – Kế hoạch Kinh doanh của DVP,  Tài sản Cố định Dự kiến trong Tương lai, … .
+ Phần 6 – Phân tích Báo cáo Tài chính 2018 – Phần Tài sản và Phần Nguồn vốn.
+ Phần 7 – Phân tích Báo cáo Tài chính 2018 – Kết quả Kinh doanh, Thuế Thu nhập Doanh nghiệp, … .
+ Phần 8 – Phân tích Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ, Thông tin gần đây của DVP.
+ Phần 9 – Tiếp tục thông tin gần đây của DVP, Tổng kết lại.

—————————————————————

Phần 1 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu DVP – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 1:

+ Giới thiệu về DVP và Giá Cổ phiếu trong những năm gần đây (Bình thường).
+ Đánh giá 1 số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản của DVP hiện tại: Số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành, Giá Cổ phiếu, Vốn hóa Thị trường, Doanh thu Thuần (Đi ngang từ 2016), Lãi sau thuế (Đi ngang từ 2016), Cổ tức Tiền mặt, Cổ tức Cổ phiếu, Hệ số Định giá E/P, Hệ số Định giá P/E, Tỷ lệ Lãi / Vốn Điều lệ, Tỷ lệ D/P, Tỷ lệ Cổ tức / Lãi sau thuế khá cao (Tốt).
+ Thanh khoản Giao dịch Mua bán Hàng ngày của DVP khá thấp và sự giảm giá hơn 1 năm qua là do Nhà đầu tư nước ngoài bán là chính (Không Tốt).

—————————————————————

Phần 2 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu DVP – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 2:

+ Tìm hiểu Công ty DVP qua Báo cáo Thường niên 2017: thành lập 2002 do Vinalines; lên sàn Chứng khoán HOSE 2009; đưa cầu Cảng 1 vào hoạt động 2/2005; đưa cầu Cảng 2 vào hoạt động 6/2008; địa bàn Kinh doanh duy nhất là Hải Phòng (Bình thường).
+ Cổ đông lớn: có 3 là Công ty Cảng Hải Phòng (51%), Công ty Vật tư Nông sản (18,7%) và Samarang (5,16%). Đặc biệt Công ty mẹ – Cảng Hải Phòng cũng đang niêm yết trên sàn HNX (Bình thường).
+ Công ty Con, Công ty Liên kết: Công ty Tiếp vận SITC – Đình Vũ (Vốn điều lệ 128 tỷ đồng, DVP nắm 51%), Công ty Tiếp vận Đình Vũ (Vốn điều lệ 13 tỷ đồng, DVP nắm 45,6%) (Bình thường).
+ Sản lượng Xếp dỡ Container qua Cảng: 2016 và 2017 có tăng nhưng rất chậm (3%). Doanh thu thậm chí 2017 còn giảm nhẹ so với 2015. Như vậy là Giá Dịch vụ còn giảm nhẹ (Không Tốt).

—————————————————————

Phần 3 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu DVP – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 3:

+ Ban Điều hành của DVP: 3/4 Thành viên của Ban điều hành vẫn còn ở độ tuổi trung niên, đều theo Ngành từ khá lâu và 2 vị trí chủ chốt nhất do Công ty Mẹ – Cảng Hải Phòng cử người qua. Nhân sự: 450 người (Bình thường).
+ Tình hình Đầu tư, Dự án gần đây của DVP: hàng năm có Đầu tư thêm Tài sản Cố định nhưng không nhiều trong 1 ngành Vốn dĩ Tài sản cố định cần được đầu tư liên tục với mức độ cao hơn. Cũng có thể đây là lý do vài năm qua Doanh số và Lợi nhuận của DVP không tăng. Khấu hao Tài sản Cố định trong thời kỳ đầu gần hết (Bình thường).
+ Cơ cấu Cô đông DVP: số lượng cổ đông khá ít, Tỷ lệ nước ngoài cầm không cao, chủ yếu do Tổ chức trong nước nắm giữ (Bình thường).

—————————————————————

Phần 4 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu DVP – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 4:

+ Đánh giá Hoạt động Sản xuất Kinh doanh: quyết định 3863-QĐ/BGTVT của Bộ Giao thông trong năm 2017 về khung giá bốc dỡ Container ảnh hưởng lớn đến DVP theo hướng tiêu cực (Không Tốt).
+ Vị trí của Cảng Đình Vũ tại Khu vực Hải Phòng: Vị trí ở giữa, không xấu quá. Tuy nhiên các Cảng mới xây dựng đều năm phía ngoài (Bình thường).
+ Thu nhập của Người lao động: Bình quân hơn 18 triệu đồng / người / tháng được xem là khá cao và có thể ổn định được Nhân sự (Tốt).
+ Tài chính của DVP: khá đơn giản và tập trung chính vào Tiền mặt, Tài sản Ngắn hạn (Bình thường).
+ Kế hoạch Định hướng trong Tương lai: để gia tăng cạnh trang với các Cảng phía ngoài mới xây, DVP sẽ đầu tư thêm Tài sản Cố định để hiện tại hóa và dễ thu hút khách hàng. Đặc biệt DVP đề nghị Công ty Mẹ – Cảng Hải Phòng cùng phối hợp Đầu tư, khai thác Dự án mới tại khu vực Lạch Huyện. Dù chỉ là Đề nghị nhưng là hướng rất Tốt (Tốt).

—————————————————————

Phần 5 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu DVP – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 5:

+ Kim Ngạch Xuất nhập khẩu trong nhiều năm qua đều tăng, ảnh hưởng tốt đến ngành Cảng do hưởng lợi về Chính sách. Và hiện tại tương lai gần vẫn đang tiếp tụp như vậy (Tốt).
+ Đặt Kế hoạch Kinh doanh của DVP thường khá thấp so với Thực hiện làm được. Nên nếu 2019 có đặt thấp vẫn chưa hẳn là Công ty chỉ làm được như vậy (Bình thường).
+ Tài sản Cố định Dự kiến trong Tương lai: sẽ tăng mạnh do DVP đang tăng tốc đầu tư, đặc biệt là cần trục giàn STS, bổ sung cho các Tài sản Cố định chung đang gần hết Khấu hao (Tốt).
+ Biên bản Đại hội Cổ đông Thường niên: Không thấy phần Thảo luận của Cổ đông và Lãnh đạo Công ty (Không Tốt).

—————————————————————

Phần 6 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu DVP – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 6:

+ Phân tích Báo cáo Tài chính 2018 – Phần Tài sản: chủ yếu là Tiền mặt lớn nhất chiếm 50% toàn bộ Tài sản của DVP, Tài sản Cố định (24,7%) và Đầu tư vào Công ty Liên doanh Liên kết (12,2%). Đặc biệt khi Tài sản Cố định gần hết khấu hao, thì vài năm gần đây DVP liên tục đầu tư mới dần thêm và trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục để củng cố năng lực, tăng khả năng cạnh tranh (Tốt).
+ Phân tích Báo cáo Tài chính 2018 – Phần Nguồn vốn: chủ yếu là Vốn chủ sở hữu (hơn 91%) và không vay Ngân hàng. Tài chính rất lành mạnh (Tốt).

—————————————————————

Phần 7 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu DVP – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 7:

+ Phân tích Báo cáo Tài chính 2018 – Kết quả Kinh doanh: Doanh thu đi ngang; Tỷ lệ Lãi gộp / Doanh thu rất cao; Doanh thu Tài chính rất cao đến từ Tiền gửi và Cổ tức Công ty Liên doanh Liên kết; Chi phí Quản lý Doanh nghiệp chủ yếu là Lương nhưng chỉ ngang Doanh thu Tài chính (Tốt).
+ Thuế Thu nhập Doanh nghiệp: từ 2019 sẽ từ 10% thành 20% do hết thời gian ưu đãi đối (Không Tốt).
+ Phân tích Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ – Phần Lưu chuyển Kinh doanh: chỉ có 3 món lớn là Lãi trước thuế, hoàn nhập Khấu hao Tài sản Cố định và Lãi Lô từ Hoạt động Đầu tư. Tổng lại vẫn dương lớn (Tốt).

—————————————————————

Phần 8 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu DVP – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 8:

+ Phân tích Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ – Phần Lưu chuyển Đầu tư: đáng lưu ý nhất là Đầu tư Tài sản Cố định. Dòng tiền này được bù ngang bằng việc DVP rút lại bớt Tiền gửi và Lãi Tiền gửi, Cổ tức, Lợi nhuận được chia từ Công ty Liên Doanh, Liên kết. Chứng minh Công ty vẫn đang Đầu tư nhưng vẫn thận trọng và dư tiền Gửi khá nhiều (Tốt).
+ Phân tích Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ – Phần Lưu chuyển Tài chính: chủ yếu là Cổ tức Tiền mặt trả cho Cổ đông. Và một phần nhỏ trả bớt Gốc vay Ngân hàng. Bản chất là bù trừ ngang cho việc rút ròng Tiền Gửi ở phía Lưu chuyển Đầu tư. Đơn giản và vẫn cân với Dòng tiền Dương bên Lưu chuyển Kinh doanh. Tổng Lưu chuyển thuần cả 3 dòng tiền vẫn Dương (Tốt).
+ Thông tin gần đây của DVP: Kế hoạch Kinh doanh thường đặt ra khá thận trọng, Quý 1/2019 vẫn đặt thận trọng, định bán 2% Công ty Liên doanh với SITC co đối tác để giảm tỷ lệ sở hữu từ 51% còn 49% (Bình thường).

—————————————————————

Phần 9 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu DVP – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 9:

+ Tiếp tục thông tin gần đây của DVP: Cảng Đoạn Xá DXP cầm hơn 2% DVP có ý định thoái vốn dần nhưng năm 2018 chưa thoái được hết và dự kiến 2019 vẫn sẽ tiếp tục bán. Ngoài ra không có thông tin gì khác thường (Bình thường).
+ Tổng kết lại: Hệ số Định giá Khá tốt, Tỷ lệ Cổ tức / Giá Cổ phiếu khá cao, các Cổ đông lớn cầm khá nhiều. Từ 2019 sẽ không được giảm thuế Thu nhập Doanh nghiệp trước. Bù lại DVP bắt đầu tăng cường Đầu tư Tài sản Cố định thêm. Tương lai Đầu tư cơ bản cũng khá tốt, không xấu. Dòng tiền Dương. Vị trí Cảng cũng khá tốt. DVP cũng có thể Đầu tư được. Khó đột biến và phù hợp Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức (Tốt).

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 04/2019)