Giới thiệu về chứng khoán

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Chơi Chứng khoán cần ít nhất bao nhiêu tiền?
> Cách xem Bảng giá Chứng khoán Online
> Các khái niệm và thuật ngữ trong Chứng khoán
Hướng dẫn Mở Tài khoản Giao dịch Chứng khoán
> Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Chứng khoán
> Dịch vụ “Đầu tư hộ” Chứng khoán
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản / Online

—————————————————————

Đôi nét về chứng khoán

Chứng khoán đang tạo được sức hấp dẫn với giới trẻ của Việt Nam

Đươc thành lập và giao dịch ngày đầu tiên từ năm 2000, nhưng phải kể từ cuối năm 2006 đến nay thì hoạt động giao dịch chứng khoán ở Việt Nam mới sôi động, và được nhiều người biết đến, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên tới nay, tổng tài khoản giao dịch ở Việt Nam cũng chưa tới 2 triệu tài khoản, tức là chưa tới 3% dân số, một tỷ lệ quá thấp nếu so với Trung Quốc hơn 10% vào năm 2006 (150 triệu tài khoản / 1,3 tỷ người). Điều đó cho thấy mức độ phổ biến của chứng khoán trong nền kinh tế Việt Nam vẫn còn thấp, và vẫn còn là cái gì đó khá mới mẻ đối với đại bộ phận người dân Việt Nam. Như vậy có thể thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của nghành vẫn còn lớn, nhất là sức hấp sinh lời, độ minh bạch thị trường và tính pháp lý ngày một được hoàn thiện hơn đi cùng với sự nỗ lực của các cơ quan quản lý ở đây là Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Khái niệm về chứng khoán và cổ phiếu ở Việt Nam
Về cơ bản hiện nay chứng khoán ở Việt Nam gồm có 3 mảng chính: Cổ phiếu, trái phiếu và Chứng chỉ quỹ. Trong đó trái phiếu chủ yếu do các Ngân hàng, Tổ chức Tài chính, Công ty quản lý quỹ quan tâm; Chứng chỉ quỹ thì một số các tổ chức không nằm trong lĩnh vực tài chính quan tâm và cuối cùng là cổ phiếu, loại hình được toàn xã hội quan tâm hiện nay, từ mọi đối tượng thành phần trong nền kinh tế và cũng là đối tượng mà website này muốn hướng tới. Như vậy cổ phiếu là gì?
Cổ phiếu có thể hiểu là một hàng hóa đặc biệt có thể giao dịch mua bán được – quyền sở hữu cổ phần trong một doanh nghiệp cổ phần. Ví dụ: Công ty CP Đệ Tam (Mã chứng khoán: DTA) thuộc lĩnh vực bất động sản đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, mệnh giá theo quy định khi lên sàn là 10.000 đồng / cổ phiếu thì cả công ty sẽ có 10 triệu cổ phiếu, nếu bạn sở hữu 10.000 cổ phiếu, tổng giá trị bạn đang sở hữu sẽ là 100 triệu đồng, tức là chiếm 0,1% cổ phần của DTA và số cổ phần trên hoàn toàn có thể được giao dịch mua bán tại HOSE.

Cơ cấu thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay
Cơ quan quản lý trực tiếp Thị trường Chứng khoán Việt Nam hiện nay là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) thuộc Bộ Tài chính. Bên dưới là UBCK là Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (SGDCK Tp.HCM), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLK). Trong đó 2 SGDCK chuyên quản lý công bố thông tin và các vấn đề giao dịch của thị trường. Còn TTLK chuyên phục vụ vấn đề thanh toán bù trừ tiền chứng khoán, các vấn đề quyền chứng khoán, sở hữu của nhà đầu tư.
Bên dưới là hệ thống hơn 100 công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các nhà đầu cá nhân tổ chức trên thị trường.

Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Các Công ty chứng khoán

(Pierpont Bui)