Hướng dẫn Đặt lệnh Giao dịch Chứng khoán Online

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Chơi Chứng khoán cần ít nhất bao nhiêu tiền?
> Cách xem Bảng giá Chứng khoán Online
Các khái niệm và thuật ngữ trong Chứng khoán
> Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Chứng khoán
Dịch vụ “Đầu tư hộ” Chứng khoán
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản / Online

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Mở Tài khoản Giao dịch Chứng khoán
> Hướng dẫn chung về Giao dịch Chứng khoán Online
> Hướng dẫn Cài đặt và Đăng nhập Tài khoản Chứng khoán Online
> Hướng dẫn Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán
> Hướng dẫn Xem Tiện ích Hỗ trợ Giao dịch Chứng khoán Online
> Hướng dẫn Xem số dư tiền mặt và Chuyển tiền Online ra ngoài Tài khoản Giao dịch Chứng khoán
> Hướng dẫn Chuyển tiền Online từ Tài khoản Giao dịch Chứng khoán ra Tài khoản Ngân hàng

—————————————————————

2.1. Màn hình sau khi đăng nhập hệ thống thành công và đã từng đổi mật khẩu mới. Màn hình sau đăng nhập được mặc định ở tab GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/MUA BÁN. Trường hợp không hiển thị đồ thị như ở trên và mất tab TT THỊ TRƯỜNG có nghĩa là máy tính của bạn không hỗ trợ Java, đề nghị bạn tải và cài link sau Tải về
Trong đó, phần ĐỒ THỊ cho biết thông tin về mã chứng khoán trong ngày, Phần LOẠI LỆNH cho phép bạn đặnh lệnh mua /  bán, Phần THÔNG TIN CK cho bạn biết số lượng chứng khoán đang đang mua bán hiện có bao nhiêu, Phần SỨC MUA cho bạn biết số dư tiền mặt trong tài khoản của bạn, cũng như sức mua (với trường hợp dùng đòn bẩy tài chính)

2.2. Đặt lệnh Mua / Bán
Phần này bạn sẽ ở tab GIAO DỊCH CỔ PHIẾU / MUA BÁN, trong mục LOẠI LỆNH, bạn tích vào mua hoặc bán, nhập Mã chứng khoán, số lượng, giá và bấm giao dịch, rồi xác nhận. Ví dụ bạn định mua 5000 cp PVX, giá 10.4 sẽ nhập như hình:

2.3. Xem lệnh, Sửa lệnh, Hủy lệnh
Phần này bạn sẽ bấm vào tab SỔ LỆNH vẫn trong mục GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ở góc trái màn hình. Ví dụ lúc nãy bạn có nhập lệnh mua 10 cp VNE, giá 4.4 cho phiên giao dịch ngày mai, thì khi vào SỔ LỆNH sẽ có hình sau:Phần này sẽ tra tất cả các lệnh bạn đã đặt, đồng thời nếu bạn muốn sửa lệnh thì bấm vào từ sửa, chỉnh lại giá muốn sửa và bấm xác nhận là giá sẽ được sửa, còn trường hợp muốn hủy lệnh thì bấm vào từ hủy và xác nhận.

2.4. Xem lệnh trong quá khứ
Phần này bạn sẽ bấm vào tab LỊCH SỬ LỆNH ĐẶT vẫn trong mục GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ở góc trái màn hình. Phần này có tác dụng xem tất cả các lệnh trong quá khứ, khác với SỔ LỆNH chỉ xem lệnh ngày hiện tạiTra tất cả các lệnh bạn đã đặt trong quá khứ bằng cách chọn từ ngày đến ngày, lệnh Mua / Bán, Mã chứng khoán & Truy vấn

2.5. Xem Số dư Chứng khoán
Phần này bạn sẽ bấm vào tab SỐ DƯ CHỨNG KHOÁN vẫn trong mục GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ở góc trái màn hình. Phần này có tác dụng xem lịch sử giao dịch các lệnh khớp trong quá khứ, khác với SỔ LỆNH xem cả các lệnh khớp và không khớpPhần này sẽ tra tất cả số chứng khoán của bạn, bao gồm cả các số dư chờ thanh toán (đã bán nhưng chưa đủ T+3)

2.6. Xem Lịch sử Giao dịch
Phần này bạn sẽ bấm vào tab LỊCH SỬ GD vẫn trong mục GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ở góc trái màn hình. Phần này có tác dụng xem lịch sử tất cả các loại giao dịch của bạn, bao gồm cả giao dịch ck, giao dịch tiền, lưu ký, cầm cố, vay mượn CK, ứng trước, …
Phần này sẽ tra tất cả lịch sử giao dịch ck, lịch sử giao dịch tiền, cầm cố, thế chấp, … ở mục Loại, từ ngày đến ngày.

(Pierpont Bui)