Mạng lưới các Công ty Chứng khoán tại Nha Trang – Khánh Hòa

Giới thiệu

Bài viết Mạng lưới các Công ty Chứng khoán tại Nha Trang – Khánh Hòa là một Bài viết Hỗ trợ cho Bài viết Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán và là một phần của Bài viết Mạng lưới các Công ty Chứng khoán tại Việt Nam. Bài viết này cũng thường được tìm đến sau khi đã nắm rõ Kiến thức Cơ bản Chứng khoán và biết cách Phân tích Cổ phiếu.

Theo Thống kê mới nhất có 4 Công ty Chứng khoán với 4 Chi nhánh / Phòng Giao dịch tại Khánh Hòa. Mạng lưới Công ty Chứng khoán tại Khánh Hòa dưới đây được trình bày theo thứ tự Alphabe theo Tên viết tắt của Công ty Chứng khoán. Cụ thể:

1. ACBS – Công ty TNHH Chứng khoán ACB
+ ACBS Khánh Hòa – Số 80 Quang Trung, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

2. BSI – Công ty CP Chứng khoán BETA
+ BSI Nha Trang – Số 34 Thống Nhất, P. Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

3. SSI – Công ty CP Chứng khoán SSI
+ SSI Nha Trang – Số 50 Lê Thành Phương, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

4. VDSC – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt
+ VDSC Nha Trang – 50 Bis Yersin, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Trường hợp bạn vẫn chưa chọn được nên Mở Tài khoản Chứng khoán Ở đâu ở Khánh Hòa hoặc cần sự Hỗ trợ Tư vấn Đầu tư cả sau Mở thì có thể Đăng ký Nhận Tư vấn Mở Tài khoản Chứng khoán tại Khánh Hòa theo Form Đăng ký Nhận Tư vấn Mở tài khoản Chứng khoán hoặc tại Bảng dưới đây:

Hiện nay tại Khánh Hòa mới chỉ có 4 Văn phòng của 4 Công ty Chứng khoán, là con rất ít so với hơn 200 Văn phòng của Tổng 70 Công ty Chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam. Trong số 4 Công ty Chứng khoán kể trên thì còn thiếu rất nhiều các Công ty Chứng khoán lớn có tên tuổi khác vẫn chưa đặt Văn phòng tại Khánh Hòa.

Trong ảnh: Mạng lưới Các Công ty Chứng khoán tại Khánh Hòa theo Thống kê mới nhất (Link gốc ảnh)

Nhìn chung, bạn không có nhiều lựa chọn nếu muốn qua Văn phòng Công ty Chứng khoán ở Nha Trang hay rộng hơn là Khánh Hòa để Mở Tài khoản Chứng khoán trực tiếp. Tuy nhiên do ảnh hưởng của Công nghệ Online đã rất phát triển và có thể giao dịch, Hỗ trợ Từ xa nên các Công ty Chứng khoán lớn khác hầu hết đều Hỗ trợ Khách hàng có thể Đăng ký Mở Tài khoản Chứng khoán Từ xa. Nếu bạn ở Nha Trang, Khánh Hòa và muốn Mở Tài khoản Chứng khoán tại một Công ty Chứng khoán khác ngoài Danh sách 4 Công ty Chứng khoán kể trên thì có thể tham khảo Link Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán Từ xa. Đối với những bạn mới tham gia Đầu tư Chứng khoán thì thời gian đầu tốt nhất nên Mở Tài khoản Chứng khoán tại những Công ty Chứng khoán nằm trong Top Thị phần để nhận được Tư vấn cũng như Hỗ trợ sau Mở tốt nhất mặc dù có thể Phí sẽ hơi cao đối với những bạn Đầu tư vốn nhỏ. Xem thêm Mở Tài khoản Chứng khoán Ở đâu Tốt nhất?.

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán Từ xa
> Mạng lưới các Công ty Chứng khoán tại Việt Nam
Mở Tài khoản Chứng khoán Ở đâu Tốt nhất?
> Mở Tài khoản Chứng khoán cần Tối thiểu bao nhiêu tiền?

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online

—————————————————————

(Thu Hien / Hiep Bui – Tháng 3/2019)